HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Skriv inn ditt spørsmål…
Home > Opplev Ford > Om Ford
Ford
Corporate social responsibility

Om Ford.

Som et globalt selskap er det viktig for oss å ha standarder som vi kan rette oss etter - og som andre kan benytte for å bedømme oss.

Vår visjon: Å bli verdens ledende leverandør av biler og bilrelaterte tjenester. Vår oppgave: Vi er en stor og global familie med en stolt arv, hvor vi arbeider samvittighetsfullt i våre bestrebelser på å tilby førsteklasses produkter og tjenester. Vårt verdigrunnlag: Vi gjør det som er riktig for våre ansatte, for miljøet og samfunnet, men først og fremst for kundene våre.

Å forstå alles behov

Ethvert selskap som ønsker å oppnå suksess i dagens marked må forstå mangfoldet i det markedet man skal operere i. Selskapet må også fortsette å utvikle sitt eget mangfoldige talent, samtidig som selskapets ansatte opplever nulltoleranse når det gjelder diskriminerende oppførsel.Fords sterke engasjement for mangfold er avgjørende for å skape det grunnlaget som trengs for å utvikle ytterligere forbedringer. Vårt kontinuerlige engasjement for å utvikle mangfoldet er en viktig del av de progressive målene vi har satt for oss selv.

Mangfoldet involverer hver enkelt Ford-ansatt, alle ansatte hos forhandlerne og hver eneste kunde. Det dreier seg om å engasjere mennesker på individuelt grunnlag og behandle dem med den respekt og verdighet som vi alle fortjener. Å sørge for at alle kan «feel the difference», det er ikke tilstrekkelig kun å tilfredsstille behovene, vi må overgå forventningene i hvert enkelt tilfelle.

shareholders
Top