HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Home > Nyttig Info > Tilgjengelighet
Tilgjengelighet

Tilgjengelighet

Vår policy

Vi forstår hvor viktig det er at nettsidene våre er tilgjengelig for alle. Derfor har vi foretatt en tilgjengelighetsevaluering av dem i samsvar med World Wide Web-konsortiets (W3C) Web Content Accessibility-retningslinjer. Vi har tatt til oss forslagene fra undersøkelsen og jobber for tiden med å forbedre nettsidene våre.

Du finner mer informasjon om retningslinjene her:
Web Content Accessibilitys hjemmemside

Vi har designet nettsidene med brukere som benytter skjermlesere eller andre hjelpemidler i tankene. Eksempelvis har vi brukt kontraster for å gjøre nettsurfing lettere for folk med nedsatt syn. Vi har også unngått blinkende elementer som kan være skadelige.

Beskrivelser og instruksjoner er innsatt rundt skrivefeltene, og vi bruker Alt Tags som støtter skjermlesere. Dessuten har vi ikke satt tidsbegrensninger på lesing av tekst eller innfylling av informasjon. 

Top