HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Skriv inn ditt spørsmål…
Home > Opplev Ford > Bærekraft
Our Blueprint for the road ahead

Vårt kart for veien videre

Enestående drivstofføkonomi og reduserte utslipp fra produktene våre! Dette er nøkkelmål som representerer hvor vi ønsker å gå som bedrift.

De inngår også som en viktig del i våre retningslinjer for samfunnsansvar. Vi jobber alltid med å evaluere og utvikle initiativer som skaper verdi – verdi som er forenlig med langsiktig bevaring og ivaretakelse av miljømessig, sosial og finansiell kapital.

For å definere disse handlingene og innarbeide andre programmer, opprettet vi vårt «Kart for veien mot bærekraftighet».

En plan og en intensjonserklæring

Kartet omfavner bærekraftighetsstrategien vår som helhet, og gjenspeiler det faktum at bærekraftighetsspørsmål er en del av et sammensatt system som virker i sammenheng med våre produkter, anlegg, mennesker, og med samfunnene vi opererer i.

I tillegg til å være den riktige veien å gå, er bærekraftighet en kjernekomponent i Fords forretningsstrategi. Med smarte og bærekraftige produksjonsløsninger, og en spennende portefølje av teknologisk avanserte, drivstofføkonomiske kjøretøyer, legger vi fundamentet som vil sikre vår langsiktige suksess i Europa.

Vår åpne utlevering av informasjon har vært en viktig del av vårt arbeid for gjennomsiktighet, og har hjulpet oss drive selskapet og bransjen fremover. For mer informasjon, se vår Bærekraftighetsrapport. 

corporate.ford.com/go/sustainability

Top