«Road to Better» er Fords strategi for å bygge en bedre verden. Der alle er frie til å bevege seg og følge drømmene sine. Det er dette som har drevet oss fremover siden vi begynte reisen vår i 1903.

Størrelsen og ressursene plasserer oss i en sterk posisjon for å endre ting til det bedre – bedre for våre egne, bedre for jorden og bedre for fremgang. Med fokus på klimaendringer mens vi utforsker mer bærekraftige produksjonsmåter samt ved å ta ansvar for egen påvirkning på miljøet og sosialt. Vårt er mer enn bare å bygge flotte biler.

BEDRE FORRETNINGER

Bærekraft er det som inspirerer virksomheten vår i dag, og vi har ambisiøse planer for morgendagen. Fra renere transport og produksjon til hvordan materialer kommer fra og lages, til å beskytte menneskerettigheter og puste nytt liv inn i lokalsamfunn. Ansvarlige, transparente og bærekraftige næringskjeder er avgjørende for en vellykket overgang til helelektriske kjøretøy.

Eletric Explorer being charged

BEDRE PRODUKTER OG TJENESTER

Vi lager ikoniske biler, og vi lager dem på riktig måte. I 2023 elektrifiserer vi flere modeller og digitaliserer økosystemet av tjenester for å sikre at vi vurderer bærekraftig praksis i alt vi gjør.

People hicking in rocky landscape

BEDRE SAMMEN

Hvis vi samarbeider, kan vi gjøre fremskritt, for vi vet at vi ikke klarer dette alene. Vi lager et miljø vi alle er en del av – og lanserer dessuten et dristig initiativ kalt «Park The Car» for å bidra til å redusere antallet korte bilturer som tas hver dag.

Kids in park

PARK THE CAR

For å skape en tryggere og sunnere fremtid kreves mer enn bare elektriske kjøretøy – noen gang trenger man faktisk ikke engang en bil. Derfor oppfordrer vi deg til å bli med på å la bilen stå for å gå eller sykle på kortere reiser. Forsvarlig kjøring handler ikke lenger bare om sikkerhet, men også om å bry seg om miljø og helse.

Bli involvert

PARTNERSKAP

Vi er drevet av samarbeid, og tar ansvar for mennesker og miljø sammen med partnerne våre. Ford er en del av Catena-X, et nettverk opprettet for å etablere datastandarder for bilindustriens verdikjede. Vi lanserte M2030 i perioden 2016 til 2022 for å forsyne leverandørene våre med verktøysett for å hjelpe dem med å implementere beste miljøpraksis. Vi ble med i partnerskapet «Drive Sustainability», som tar sikte på å inkludere bærekraftig praksis på tvers av hele bilindustriens næringskjede, og vi var den første amerikanske bilprodusenten til å bli med i «Initiative for Responsible Mining Assurance», som jobber for å fremme mer bærekraftig sosial- og miljøpraksis innen gruvedrift.

Ford Partners logos
School Community

LOKALSAMFUNN

Vi bryr oss om lokalsamfunnene der vi jobber og lever. Vi har bygget et omfattende nettverk av ideelle organisasjoner, grupper i lokalsamfunnene, og andre bedrifter i over 50 land,  gjennom investeringer i våre egne folk, og ved å sette av millioner i veldedige donasjoner gjennom vår globale filantropiske avdeling – Ford Fund. Vi har også lansert «CV in the City»  , vårt svar på en Ford Pro-rapport i samarbeid med Reuters med sikte på å bekjempe antall trafikkorker og mengden forurensning forårsaket av veksten i leveranser i store byer i Europa.

PARISAVTALEN

Vi er stolte over å være den første amerikanske bilprodusenten til å tilpasse driften vår etter Parisavtalen. Vi er et slagkraftig eksempel for resten av bilbransjen, og forplikter oss fortløpende til å begrense egen påvirkning på den globale oppvarmingen.

Ford Transit and workers in vineyard
Sustainability chart graphic

BÆREKRAFTSMÅL

Siden 2016 har Ford vært underskriver av FNs bærekraftsmål. En plan på 17 trinn for bedrifter som gjenspeiler forpliktelsene våre, rettet mot menneskerettighetsspørsmål, klimaendringer med mer. «For fred og velstand for mennesker og jorden nå og videre inn i fremtiden.»

All-New Electric Explorer driven on bridge in wilds