Recycling your Ford

RESIRKULERING AV DIN FORD

Når din Ford nærmer seg slutten av levetiden, vil vi ta imot den gratis hvis den leveres til en av de oppnevnte returstasjonene. Vi samarbeider med https://autoretur.no/ for å levere denne tjenesten, i nøye samsvar med forskriftene for kasserte kjøretøy (EU-direktiv 2000/53/EF).

 

ELV-DIREKTIVET OM KASSERTE KJØRETØY

ELV-direktivet om kasserte kjøretøy (2000/53/EF), som ble introdusert i 2007, krever at produsenter må stå for alle eller en betydelig del av kostnadene ved å behandle kjøretøy med null eller negativ markedsverdi for alle biler av merket/merkene deres. Produsenter og deres innleide partnere må også nå strenge mål for gjenbruk, gjenoppretting og resirkulering – 85 % av bilens vekt per 2006 og 95 % fra 2015.

 • Gratis gjenvinning gjelder forutsatt at din Ford møter følgende betingelser:

  • Kjøretøyet er en personbil med opptil ni seter og med en totalt vekt på inntil 3,5 tonn.
  • Kjøretøy må være komplett, det vil si inneholde de viktigste komponentene slik som motor, girkasse, karosseri, hjul og katalysator (om montert)
  • Kjøretøyet inneholder ikke avfall (f.eks. hage-/husholdningsavfall, ekstra dekk etc.)
 • Direktivet for opphugging av biler/behandling ved "veis ende" (2000/53/EC) forlanger at produsentene tar en betydelig del av kostnadene ved å behandle opphugningsklare biler med ingen eller negativ markedsverdi for alle sine merker. Produsentene og deres samarbeidspartnere må i tillegg tilfredsstille strenge resirkuleringsmål - 85 % av bilens vekt i 2006 og 95 % innen 2015.

  Finn din nærmeste gjenvinningsstasjon

  I samarbeid med Autoretur AS "tar vi tilbake" ethvert Ford kjøretøy til gjenvinning helt gratis, uansett når det ble registrert første gang. Kontakt Autoretur direkte på telefon 22 07 52 50

ALT DU TRENGER Å VITE OM FARLIGE MATERIALER.

 • Milliarder av batterier som kastes hvert år, inneholder giftige metaller som kadmium, kvikksølv, bly eller litium, som er skadelige dersom de ikke behandles riktig.

  Derfor jobber Ford-produsenter og -forhandlere alltid for å bidra til å redusere miljøpåvirkningen fra batterier. For eksempel ved å organisere innsamlingssystemer. Eller produsere og designe batterier som er mer resirkulerbare og som i utgangspunktet inneholder færre giftige materialer.

  I dag resirkuleres omtrent 90 % av blybatteriene, vanligvis for gjenproduksjon eller behandling på nytt, og hvert EU-marked har sitt eget innsamlingssystem for å minimere miljøpåvirkningen.  

  Hvordan kastes bilbatterier?

  Batteriprodusenter støtter også innsamlingssystemer, slik at kunder kan levere bærbare bilbatterier (og akkumulatorer) på spesifiserte innsamlingssteder, uten kostnad.

  Du kan levere alle batterier gratis på returstedene som er oppført her.

  Kontakt kundeservice på 800 56 105 for levering av litiumbatterier.

 • Hvert år genereres mer enn 3 millioner tonn brukte dekk i EU. 2,5 millioner tonn av disse blir enten resirkulert eller gjenvunnet.

  De fleste EU-produsenter har vedtatt lover som betyr at dekkprodusentene eller -importørene er ansvarlige for å samle inn uønskede dekk.

  Hvordan kastes dekk?

  Dekkene kan kastes uten kostnad, uansett merke, i det enkelte systemet.

  Du finner innsamlingsstedene i følgende lenke.

 • Ford Motor Company støtter resirkulering av biler via spesifiserte behandlingsfasiliteter (ATF). Fasilitetene har de riktige lisensene for håndtering og behandling av skadelige materialer. 

  Ford Motor Company gir også detaljert informasjon om demontering til ATF gjennom det internasjonale demonteringsinformasjonssystem (IDIS). Tilgang til dette systemer er gratis for alle AFT i land dekket av IDIS. 

  For ytterligere informasjon kan AFT kontakte enten CRC eller ELVEU@ford.com

 • Ford Motor Company gir detaljert informasjon om demontering til AFT-er gjennom International Dismantling Information System (IDIS)-koblingen: https://www.idis2.com/

  Tilgang til dette systemet er gratis for alle ATF-er i land som dekkes av IDIS. 

  For videre informasjon om IDIS, eller hvis du ønsker å bli en autorisert behandlingspartner, kan du kontakte ELVEU@ford.com

 • Hva definerer en bil som er ved «veis ende»?
  Biler ved «veis ende» er motordrevne biler kategorisert som avfall. Dens komponenter og materialer er også klassifisert som avfall. Avfall er alt du kvitter deg med, ønsker å kvitte deg med eller må kvitte deg med. Dette inkluderer materialer sendt til resirkulering eller gjenbruk. 

  Bestemmelsene gjelder aller biler med maksimalt 9 seter og vekt opptil 3500 kg.

  Hvor mye koster det?
  Det er gratis dersom betingelsene nedenfor blir møtt.

  Hva er betingelsene?
  Gratis gjenvinning gjelder forutsatt at din Ford møter følgende betingelser:

  • Kjøretøyet er en personbil med opptil ni seter og med en totalt vekt på inntil 3,5 tonn.
  • Kjøretøy må være komplett, det vil si inneholde de viktigste komponentene slik som motor, girkasse, karosseri, hjul og katalysator (om montert)
  • Kjøretøyet inneholder ikke avfall (f.eks. hage-/husholdningsavfall, ekstra dekk etc.)

  Hva slags dokumentasjon skal jeg ta med meg? Hva slags dokumentasjon vil bli utstedt?
  Du må ta med deg legitimasjon med bilde og vognkortet til din Ford. Vanligvis vil kondemneringsbevis bli utstedt etter 24 timer og sendes til deg via post eller epost. Kondemneringsbeviset forsikrer om at bilen vil bli behandlet.

  Hva skjer ved spesialiserte behandlingsfasiliteter?

  1. Enkelte komponenter, slik som dekk, batterier, glass og væsker vil fjernes
  2. Alle gjenbrukbare deler eller systemer som kan gjenvinnes vil fjernes
  3. Ikke metalliske deler blir fjernet og/eller demontert
  4. Karosseriet vil knuses og komprimeres resirkuleringsprosessen vil følge
  5. Til slutt, vil sertifikatet for opphugging blir utstedt til deg 

  Finn din nærmeste gjenvinningsstasjon
  I samarbeid med Autoretur AS "tar vi tilbake" ethvert Ford kjøretøy til gjenvinning helt gratis, uansett når det ble registrert første gang. Kontakt Autoretur direkte på telefon 22 07 52 50