I over hundre år har det å lage ikoniske kjøretøy som tilbyr frihet og opplevelser vært kjernen i det vi gjør –men det å kjempe for nye måter å tenke rundt hvordan vi beveger oss har også vært viktig.

Derfor etterlyser vi endring.

Vi spør om vi – for visse turer – ikke engang trenger å kjøre.

'Parker bilen' handler om å endre de små vanene slik at de samlet kan gjøre en stor forskjell. La bilen stå, for i stedet å sykle eller gå de korteste turene - det bidrar til at du er mer i aktivitet mens du reduserer ditt eget karbonavtrykk.

Feets on the road

DET ORIGINALE
LAVUTSLIPPS-TRANSPORTMIDDELET

Ønsker du å bidra til å redusere egen påvirkning på miljøet – og på en måte som både kan gi en helsegevinst og hjelpe lokalsamfunnet ditt? De fleste bilturer i byer og tettbygde strøk er kortere enn 5 km1. Dersom disse turene kunne gjøres med sykkel eller til fots, vil det å erstatte bare én biltur ikke bare bidra til å redusere kø– det kan også redusere det daglige karbonavtrykket ditt med opptil 67%2.

SLIK BIDRAR VI

Dette er kanskje det siste du forventer å høre fra en bilprodusent, men vi mener det er dette som trengs for å få oss på bedringens vei. Her er noen av tiltakene vi får folk til å oppdage en helt ny måte å bevege seg på.