FORDS VILKÅR, BETINGELSER OG PERSONVERN

Klikk her for å administrere dine cookie-preferanser


Hos Ford bruker vi teknologier som cookies (informasjonskapsler), piksler og lokal lagring for å gjøre våre nettsider enklere å bruke og for å tilpasse innholdet slik at det blir relevant for deg. Denne veiledningen er laget for å forklare hva cookies er; hensikten med de som brukes på Fords nettsider og hvilke alternativer du har for å kontrollere eller slette dem – hvis du ønsker å gjøre det.

Den handlingsansvarlige er etter personopplysningsloven (§ 2 4), den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Ford Motor Norge AS ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig, men kan ved intern instruks delegere oppgaver til ansatte i bedriften.

Det rettslige grunnlaget for innsamling av opplysninger er samtykke, med mindre annet er spesifisert.

De opplysninger som samles inn er kontaktdata for kunder som ønsker å oppnå kontakt med Ford Motor Norge eller noen av våre autoriserte forhandlere. F.eks. om de ønsker prøvekjøring, opprette en profil under MyFord systemet eller lignende. Opplysningene vil i hovedsak begrense seg til navn, kontaktdetaljer og annen informasjon som er relatert til Fords biler; opplysninger som oppgis av den kunde eller person som besøker vår nettside. Det er selvfølgelig frivillig å oppgi slik informasjon og systemet er slik innrettet at det vil anmode om riktig samtykke, særlig gjelder det siste for visse aktiviteter, som å bestille prøvekjøring.

Ingen personopplysninger vil bli distribuert utenfor Ford Motor Norge, våre autoriserte forhandlere og vårt morselskap i EU. Alle innsamlede opplysninger vil bli behandlet, arkiver og slettet i overenstemmelse med norsk rett og fra mai 2018 etter GDBR, som fastsetter felles Europeiske regler for behandling av personopplysninger.

Den registrerte kan kreve innsyn, retting og sletting av personopplysninger etter de regler som til enhver gjelder i Norge.

For dette nettsted vil norsk rett gjelde. Verneting i første instans, vil være hjemtinget til Ford Motor Norge AS.

Ford Motor Norge AS er et heleid datterselskap av en rekke selskap eid av Ford Motor Company i USA. Selskapet har omfattende sikkerhetsrutiner rundt all sin datavirksomhet.

Henvendelser kan rettes til ford.no, ved administrerende direktør. Selskapets riktige postadresse er: Ford Motor Norge AS, postboks 514, 1411 Kolbotn.

 

Hva er en cookie?

Nesten alle nettsider bruker cookies. En cookie er en liten fil som en server laster ned på din personlige datamaskin (PC) eller mobil når du besøket et nettsted. Neste gang du bruker samme enhet og kommer tilbake til nettsiden, sjekker PC-en din om den har en cookie som nettstedet gjenkjenner. Hvis den har en slik cookie, kommuniserer den med nettsiden og setter nettsiden i stand til å lese informasjonen den inneholder. Dette gjør det mulig for nettsiden å gjenkjenne at nettleseren har blitt besøkt tidligere og, i visse tilfeller, kan endre innholdet som vises for å gjenspeile dette.

Informasjonskapsler er tillatt etter ekomloven som trådte i kraft den 1. juli 2013, jfr. § 2 -7b. Ønsker du å administrere denne informasjonskapselen, finner du opplysninger om det på Nettvett.no

Du finner mer informasjon om cookies på:


Hvilke cookies bruker vi?

Cookies som brukes på denne nettsiden er kategorisert nedenfor.

Kategori 1 – “Helt nødvendige” cookies

Disse cookies er avgjørende for at du skal bevege deg rundt på nettsiden og bruke dens funksjoner, slik som å få tilgang til sikre områder på nettsiden. Uten disse cookiene, kan tjenester du har bedt om, som handlekurv eller e-betaling, ikke leveres.

Helt nødvendige cookies

Cookie Beskrivelse av cookien
YSC Brukes til å registrere en unik ID for å overvåke hvilke videoer fra YouTube du har sett for innebygde YouTube-videoer fra vår offisielle YouTube-kanal
VISITOR_INFO1_LIVE Brukes av YouTube for å måle en brukers båndbredde for å avgjøre om de får det nye spillebrukergrensesnittet, eller det gamle.
BA Denne cookien er nødvendig for Akamais hurtigminnefunksjon. Et hurtigminne brukes av nettsiden for å maksimere responstiden mellom gjesten og nettsiden. Hurtigminnet er vanligvis lagret på gjestens nettleser. Brukerens båndbredderesultater lagres inne i denne cookien for å sikre at båndbreddetesten ikke gjentas for samme bruker gjentatte ganger for Akamai hurtigminnefunksjon.
AKA_A2 Denne cookien er nødvendig for Akamais hurtigminnefunksjon. Et hurtigminne brukes av nettsiden for å maksimere responstiden mellom gjesten og nettsiden. Hurtigminnet er vanligvis lagret på gjestens nettleser. Denne cookien brukes for Akamais avanserte akselerasjonsfunksjon som aktiverer DNS Prefetch og HTTP2 Push.
_boomr_akamaiXhrRetry Denne cookien er nødvendig for Akamais hurtigminnefunksjon. Et hurtigminne brukes av nettsiden for å maksimere responstiden mellom gjesten og nettsiden. Hurtigminnet er vanligvis lagret på gjestens nettleser.
__cfduid Brukes av Fords innholdsleveranse-nettverk, Cloudflare, for å maksimere app-ytelsen, identifisere pålitelig nett-trafikk og unngå ondsinnede angrep.
backToMainUrl Når brukeren får tilgang til et parallelt nettsted som kjører innenfor GUX, lagres url-en når de går ut, og når brukeren klikker tilbake til hovedsiden, brukes denne cookie-url tilbake til hovedside-url.
JSESSIONID Denne cookien brukes av Ford til å holde brukerne innlogget og beholder øktsammenhengen helt til en periode uten aktivitet inntreffer
test Brukes for å oppdage om gjesten har akseptert reklamekategorien i cookie-banner. Denne cookien er nødvendig for overholdelse av nettsidens GDPR. 
cookie-konfigurering Brukes til å lagre en brukers innstillinger for cookie-tilvalg. Dette er nødvendig for nettsidens GDPR-overholdelse
guxfoe-cookiedisclaimer Brukes til å lagre hvis en bruker tidligere har sett banneret med cookieansvarsfraskrivelsen som inneholder juridisk informasjon som forklarer brukeren hvilke tiltak som er iverksatt med bruken av cookies på Fords nettside.
CookieConsent Brukes til å lagre en brukers innstillinger for cookie-tilvalg. Dette er nødvendig for nettsidens GDPR-overholdelse
lz_last_visit Brukes for å lagre informasjon for Sophus livechat-tjenesten
lz_userid Brukes for å lagre informasjon for Sophus livechat-tjenesten
lz_visits Brukes for å lagre informasjon for Sophus livechat-tjenesten
opus_auth Når brukeren logger inn på sin Ford konto, opprettes denne cookien for å indikere at brukeren er logget inn
PERF Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer 
GPS Brukes til å registrere en unik ID for å aktivere sporing basert på en geografisk GPS-lokalisering for innebygde YouTube-videoer fra vår offisielle YouTube-kanal 
yt-remote-device-id Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-player-headers-readable Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-remote-connected-devices Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-player-bandwidth Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-remote-session-app Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-remote-cast-installed Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-remote-session-name Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-remote-cast-available Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-remote-fast-check-period Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
unsupported-browsers-overlay-counter Brukes av Ford for å avgjøre om vi skal vise det ikke-støttede nettleseroverlaget når en bruker har besøkt nettsiden med en ikke-støttet nettleser
frontend Brukes til å lagre en tilfeldig ID som sikrer at en bruker kan unikt identifiseres som en gjest eller en innlogget bruker
frontend_cid Brukes til å lagre en tilfeldig ID som sikrer at en bruker kan unikt identifiseres som en gjest eller en innlogget bruker
OGPC Denne cookien aktiverer funksjonene i Google Maps
OGP Denne cookien aktiverer funksjonene i Google Maps
ak_bmsc Denne informasjonskapslen brukes av Akamai for å optimalisere sidesikkerheten ved å skille mellom personer og roboter
bm_sv Denne cookien er ndvendig for Akamais hurtigminnefunksjon. Et hurtigminne brukes av nettsiden for å maksimere responstiden mellom gjesten og nettsiden. Hurtigminnet er vanligvis lagret på gjestens nettleser. Brukerens båndbredderesultater lagres inne i denne cookien for å sikre at båndbreddetesten ikke gjentas for samme bruker gjentatte ganger for Akamai hurtigminnefunksjon.
persist:root Brukes av Ford til å formidle data om kjøretøyvalg fra forhandlervalg og konfigurator-applikasjonene til handlevogn og checkout-applikasjoner.
digitaldata Brukes av Ford til å formidle data om kjøretøyvalg fra forhandlervalg og konfigurator-applikasjonene til handlevogn og checkout-applikasjoner.
vehicleData Brukes av Ford til å formidle fullførte og konfigurerte kjøretøyvalg til handlevogn og checkout-applikasjoner. 
url Brukes av Ford til å formidle henvisende URL-er mellom Ford-applikasjoner (fra konfigurator til checkout)
catalogId Brukes av Ford til å formidle data om kjøretøyvalg fra konfigurator-applikasjonene til handlevogn og checkout-applikasjoner.
pricingData Brukes av Ford til å formidle prissettingsegenskaper fra konfigurator-applikasjonene til handlevogn og checkout-applikasjoner.
requestUrl Brukes av Ford til å formidle henvisende URL-er mellom Ford-applikasjoner (fra konfigurator til checkout)
timestamp Brukes av Ford kontoservice for å synkronisere innlogget status mellom Fords nettsider
isCookiePolicyAccepted Avgjør om brukeren har akseptert nettstedets retningslinjer for bruk av cookies slik det er beskreevet på cookie-banneret
PKCE.VERIFIER Brukes av Ford kontoservice for å sikre en trygg godkjenningsprosess
PKCE.CHALLENGE Brukes av Ford kontoservice for å sikre en trygg godkjenningsprosess
DPJSESSIONID Økt-cookies som brukes til å håndtere tilstandstilhørighet i Ford FMA-kontoreisen
AS_JSESSIONID Økt-cookies som brukes til å håndtere tilstandstilhørighet i Ford FMA-kontoreisen
PD-S-SESSION-ID Økt-cookies som brukes til å håndtere tilstandstilhørighet i Ford FMA-kontoreisen
PD_STATEFUL_* (i.e. PD_STATEFUL_77c25400-476b-11ea-a47f-005056836c6a) Økt-cookies som brukes til å håndtere tilstandstilhørighet i Ford FMA-kontoreisen
SessionCTX_* Øktstilstandskapsler som brukes av SAML-tjenesten for å opprettholde tilstanden under flertrinns håndtrykk for Ford FMA-kontoreisen
*SAML* Øktstilstandskapsler som brukes av SAML-tjenesten for å opprettholde tilstanden under flertrinns håndtrykk for Ford FMA-kontoreisen
app_id Brukes til å skille mellom ulike Ford-applikasjoner
fma_verifier Verifiserer gyldigheten av påloggingsforespørsler for sikkerhetsformål
fma_challenge Verifiserer gyldigheten av påloggingsforespørsler for sikkerhetsformål
guxacc-cookiedisclaimer Brukes til å lagre hvis en bruker tidligere har sett banneret med cookieansarsfraskrivelsen som inneholder juridisk informasjon som forklarer brukeren hvilke tiltak som er iverksatt med bruken av cookies på Fords nettside.
acc-unsupported-browsers-overlay-counter Brukes av Ford for å avgjøre om vi skal vise det ikke-støttede nettleseroverlaget når en bruker har besøkt nettsiden med en ikke-støttet nettleser
GED_PLAYLIST_ACTIVITY Lagrer videoavspillerinnstillingene dine for innebygde YouTube-videoer
3pm-sw-policy#state Denne informasjonskapselen brukes til å øke hastigheten på innholdslevering på nettsteder ved hjelp av Akamais adaptive akselerasjonsfunksjon som kontinuerlig bruker ytelsesoptimaliseringer for nettstedets lastetid 
v2/tracker Økt lagring som brukes av Brightcover videospiller for å indikere at versjon 2 av spilleren er i bruk
t3D Cookie som brukes for å støtte animasjoner og levering av nettsidekaruseller og gallerier
tADe Cookie som brukes for å støtte animasjoner og levering av nettsidekaruseller og gallerier
tAE Cookie som brukes for å støtte animasjoner og levering av nettsidekaruseller og gallerier
tC Cookie som brukes for å støtte animasjoner og levering av nettsidekaruseller og gallerier
tMQ Cookie som brukes for å støtte animasjoner og levering av nettsidekaruseller og gallerier
tnsApp Cookie som brukes for å støtte animasjoner og levering av nettsidekaruseller og gallerier
tPL Cookie som brukes for å støtte animasjoner og levering av nettsidekaruseller og gallerier
tTDe Cookie som brukes for å støtte animasjoner og levering av nettsidekaruseller og gallerier
tTDu Cookie som brukes for å støtte animasjoner og levering av nettsidekaruseller og gallerier
tTE Cookie som brukes for å støtte animasjoner og levering av nettsidekaruseller og gallerier
tTf Cookie som brukes for å støtte animasjoner og levering av nettsidekaruseller og gallerier
tADu Cookie som brukes for å støtte animasjoner og levering av nettsidekaruseller og gallerier
fcam_refresh_token Brukes av Ford Credit kontoadministrator til å opprettholde brukerøkter i Ford Account Dashboard-området
fcamSsoToken Brukes av Ford Credit kontoadministrator til å opprettholde brukerøkter i Ford Account Dashboard-området
selectedVin Brukes av Ford Account Dashboard til å lagre din nåværende bils VIN for å overføre til andre tilknyttede Ford-applikasjoner (for eksempel bestilling av service)
*SAML*  Øktstatus-cookies som brukes av SAML-tjenesten for å opprettholde status gjennom flertrinns håndtrykk for Ford FMA-kontoreisen
CIPD-S-SESSION-ID Nødvendig for å fullføre registrering og innlogging på Ford-konto
CISESSIONIDPR02* Nødvendig for å fullføre registrering og innlogging på Ford-konto
fma_YmFuYW5h Ford-kontoen bruker dette for å avgjøre om den besøkende er bekreftet som ikke-godkjent
gdprBannerInteracted Denne cookien lagrer et flagg for å avgjøre om cookie-banneret skal vises på Ford-kontotjenesten eller ikke, avhengig av om du har sett og samhandlet med banneret tidligere
cookiePreferences Denne cookien brukes for å lagre dine valgte preferanser på cookie-banneret for Ford-kontotjenesten
vehicleCode Lagrer gjeldende kjøretøy-ID for kjøretøyet som er valgt i Ford-skjemaer for å sikre at riktig produkt er valgt i skjemaet
catalogId Lagrer den aktuelle katalog-ID-en for kjøretøyet som konfigureres for funksjonaliteten til konfigurasjonsopplevelsen
persist:dataModel Brukes av Ford til å videresende data om kjøretøy, økonomi, varelager og ordre fra forhandlervalg og konfigurator-applikasjonene til handlevogn og checkout-applikasjoner.
hasReduxDataLoaded Cookien brukes av Ford for å avgjøre om bestillingsinformasjonen din har gått riktig fra konfigurator til handlevogn og checkout, og om applikasjonen trenger å oppdatere eventuelle endringer du har gjort
LOGIN_INFO Lagrer videoavspillerinnstillingene dine for innebygde YouTube-videoer
hmcSelection Brukes av Ford til å lagre valg som er gjort i Fords “Hjelp meg å velge”-applikasjonen, slik at applikasjonen kan huske valgene dine når du kommer tilbake til verktøyet
yt.innertube::nextId Brukes av YouTube VideoPlayer for å lagre informasjon om den videoen som skal vises etter nåværende video
yt-remote-device-id Brukes av YouTube VideoPlayer for å lagre informasjon om den enheten du bruker for å se en video
yt.innertube::requests Lagrer videoavspillerinnstillingene dine for innebygde YouTube-videoer
yt-player-bandaid-host Brukes for å fastslå optimal videokvalitet basert på den besøkendes enhet og nettverksinnstillinger.
com.adobe.reactor.dataElementCookiesMigrated Denne cookien brukes i sammenheng med buffer funksjonen på nettstedet og letter dataoverføring mellom Adobe DTM og Launch-applikasjoner 
next
prev

Kategori 2 - “Ytelses”-cookies

Disse cookies samler inn informasjon om hvordan våre gjester bruker nettsiden. For eksempel kan vi få vite hvilke sider gjestene våre besøker oftest, og om de får feilmeldinger fra nettsider. Disse cookies samler ikke inn informasjon som identifiserer en gjest. All informasjon som disse cookies innhenter, samles opp og er derfor anonym. Den brukes kun til å forbedre hvordan nettsiden vår virker.

Ytelses cookies

Cookie Beskrivelse av cookien
rxVisitor Sette en unik gjeste-ID for Dynatrace ytelsesovervåking for å identifisere gjesten for å korrelatere økter
RT Denne cookien er nødvendig for Akamais hurtigminnefunksjon. Et hurtigminne brukes av nettsiden for å maksimere responstiden mellom gjesten og nettsiden. Hurtigminnet er vanligvis lagret på gjestens nettleser. Denne cookien inneholder informasjon om gjestens økt for å støtte Akamais hurtigminnefunksjonalitet.
_pk_uid Brukes med Sophus-analyser for å beregne øktdata via en klientidentifiserer
_s3_id.* (e.g. _s3_id.41.83e0) Brukes med Sophus-analyse for å beregne bruk og kampanjedata via en klientidentifisering som genereres tilfeldig.
_s3_ses.* (e.g. _s3_ses.41.83e0) Brukes med Sophus-analyse for å beregne øktdata via en klientidentifisering som genereres tilfeldig.
dtCookie Sporer besøk med flere forespørsler for Dynatrace ytelsesovervåking. 
dtLatC Måler serverventetid for Dynatrace ytelsesovervåking
dtPC Brukes av Dynatrace for å identifisere riktige sluttpunkter og ideell lokalisering for ytelsesovervåking
dtSa Brukes til å lagre kontekstuell informasjon om brukeraktivitet gjennomgående over flere sider for Dynatrace ytelsesovervåking.
rxsession Sporer besøk med flere forespørsler for Dynatrace ytelsesovervåking.
rxlatency Måler serverventetid for Dynatrace ytelsesovervåking
rxpc Brukes av Dynatrace for å identifisere riktige sluttpunkter og ideell lokalisering for ytelsesovervåking
rxvisitid Setter en unik besøks-ID for økten for Dynatrace ytelsesovervåking
rxvt Lagrer tidsstempler for Dynatrace ytelsesovervåking for å identifisere når øktene begynner og slutter
rxec Brukes av Dynatrace for å administrere tilgjengeligheten av og ytelsene til siden og påvirkningen på brukeropplevelsen i form av dyp transaksjonssporing, syntetisk overvåking, ekte brukerovervåking og nettverksovervåking.
internalNavigationID Når brukeren navigerer rundt på siden, lagres den interne navigasjonsidentifikatoren lokalt og kan brukes til analyseformål for å forstå hvor en bruker navigerer.
s_cc Brukes til å avgjøre om cookies er aktivert for anonyme Adobe Analytics ytelsesovervåking
s_cp_pers Brukes til å samle inn og fortsette detaljene fra den siste e-postkampanjen en bruker klikket gjennom til siden fra Adobe Analytics ytelsesovervåking
s_fid Oppretter en anonym og unik besøks-ID-backup for brukeren der Adobe c_vi-cookies ikke kan settes på grunn av tredjepartsrestriksjoner for Adobe Analytics ytelsesovervåking
s_p_s_prop8 Brukes til å samle inn og fortsette trafikkilde-type som refererte brukeren for Adobe Analytics ytelsesovervåking
s_p13_pers Brukes til å samle inn og fortsette interne kampanjekoder fra interne linker innenfor nettsiden for Adobe Analytics ytelsesovervåking 
s_sq Brukes til å samle inn informasjon om linkene som brukeren har klikket på for anonym Adobe Analytics ytelsesovervåking
s_suite Brukes til å samle inn Adobe rapport-ID vedrørende den nettsiden som brukeren ser på
s_vi_* Oppretter en anonym besøks-ID med dato og tidsstempel for å identifisere unike besøkende for Adobe Analytics ytelsesovervåking
ruxitagent_*_Store
(e.g. ruxitagent_c1248d9aea60111f_Store)
Brukes av Dynatrace til å bufre siste beacon-respons, som inneholder konfigureringen for den virkelige brukeren og overvåker JavaScript-biblioteket for Dynatrace. Den lagrer ingen brukerrelatert data i localStorage
TCID Brukes med Sophus-analyse for å beregne bruk og kampanjedata via en klientidentifisering som genereres tilfeldig.
TCSess Brukes med Sophus-analyse for å beregne øktdata via en klientidentifisering som genereres tilfeldig.
v_starting Brukes til å indikere starten på et besøk for å fange opp hvor brukeren kommer fra
AMCVS_###AdobeOrg Brukes som et flagg som indikerer at økten har blitt initialisert for bruk i Adobe Experience skytjenester
AMCV_###AdobeOrg Brukes til å identifisere en unik besøks-ID som kan brukes av Adobe Experience skytjenester
s_p30_pers Brukes til å samle inn og fortsette detaljene fra den siste Ford-kampanjen en bruker klikket seg gjennom til siden fra Adobe Analytics ytelsesovervåking
s_p17_pers Brukes til å samle inn og fortsette detaljene fra den siste visningskampanjen en bruker klikket seg gjennom til siden fra Adobe Analytics ytelsesovervåking
s_ecid Brukes til å lagre en kopi av Adobe Experience Cloud ID for å tillate vedvarende ID-sporing i førsteparts-tilstand og brukes som en referanse-ID hvis AMCV-informasjonskapselen har utløpt
dtDisabled Brukes av Dynatrace for å kontrollere Real User Monitoring basert på beacon-respons
dtsrVID Brukes av Dynatrace for å identifisere sist synlige visning i Session Replay
dtsrE Brukes av Dynatrace for å administrere tilgjengeligheten av og ytelsene til siden og påvirkningen på brukeropplevelsen i form av dyp transaksjonssporing, syntetisk overvåking, ekte brukerovervåking og nettverksovervåking.
dtsrTID Brukt av Dynatrace for å kontrollere aktivering av opptak basert på konfigurasjon, beacon-respons eller opt-out API
AWSALB Brukes av Sophus EDX som bruker Amazon Web Services Elastic Load Balancing-funksjonalitet for ruting av klientforespørsel på sin server
AWSALBCORS Brukes av Sophus EDX som bruker Amazon Web Services Elastic Load Balancing-funksjonalitet for ruting av klientforespørsel på sin server
_pk_id.* (i.e. _pk_id.8.33ba) Brukes med Sophus-analyser for å beregne øktdata via en klientidentifiserer
_pk_ses.* (i.e. _pk_ses.8.33ba) Brukes med Sophus-analyser for å beregne øktdata via en klientidentifiserer
_ga Google Analytics informasjonskapsel som skiller og kvantifiserer brukere og muliggjør måling og statistiske analyser
_gid Google Analytics informasjonskapsel som skiller og kvantifiserer brukere og muliggjør måling og statistiske analyser
_gat Google Analytics informasjonskapsel som skiller og kvantifiserer brukere og muliggjør måling og statistiske analyser
otoSessionStarted En en-til-en sesjon har startet, så kunden og kundekontakten kan kommunisere med hverandre 
otmSessionStarted Live sendingen vises på en-til-mange sidemenyen
otmSessionInit En en-til-mange sending er live og kunden har blitt med i sesjonen 
otmChatbotShown En-til-mange chatboten har dukket opp
mf_* Mouseflow bruker denne cookien for lagring av anonym informasjon kun om nåværende økt
mf_user Cookie brukes av Mouseflow for å sjekke om brukeren er ny eller kommer tilbake. Ingen annen brukerinformasjon lagres i denne cookien
_pk_ref.* (i.e. pk_id.8.33ba) Brukes med Sophus-analyser for å beregne øktdata via en klientidentifiserer
next
prev

Kategori 3 - “Funksjonalitets”-cookies

Disse cookies lar nettsiden huske de valgene du tar. Dette kan inkludere ditt brukernavn, språk eller det området du befinner deg i og gi mer detaljerte og personlige egenskaper. For eksempel kan en nettside være i stand til å gi deg lokale værmeldinger eller trafikknyheter ved å lagre området du befinner deg i, i en cookie. Disse cookies kan også brukes til huske endringer du har gjort vedrørende tekststørrelse, fonter og andre deler av nettsider som du tilpasser.

De kan også brukes til å gi deg tjenester du har bedt om, som å se på en video eller kommentarer på en blogg. Den informasjonen som samles inn av disse cookies kan anonymiseres og kan dermed ikke spore din søkeaktivitet på andre nettsider.

Funksjonalitets cookies

Cookie Beskrivelse av cookien
optprg-visited-car-informations-v2
Brukes av Adobe Target for ny målretting av brukere som har forlatt B&P-reisen. Informasjon som brukes i den popup som vises.
optprg-popups-disable
Brukes for Adobe Target for å begrense antall ganger/varighet på 15 min. en bruker ser de målrettede annonsene på nytt. 
popup_information
Brukes for Adobe Target for å begrense antall ganger/varighet på 15 min. en bruker ser de målrettede annonsene på nytt. 

dl-last-search-location

Lagrer brukerens siste søkested. Når de går til finn-en-forhandler igjen, er deres forrige besøk forhåndsutfylt.
dl-last-search-type
Lagrer brukerens siste søketypekriterier, slik at når de går inn i finn-en-forhandler igjen, er deres forrige søketype forhåndsutfylt.
guxfoe.previousHierarchy
Når brukeren besøker siden, er hierarkiet lagret i lokalt lager og kan brukes for tilpasning på siden
guxfoe.previousSiteSection
Når brukeren besøker siden, er sidedelen lagret i denne cookien og kan brukes for tilpasning på siden
check
Brukes av Adobe for å avgjøre om en gjest støtter cookies. Settes hver gang en gjest ber om en side.
at_check Brukes av Adobe Target hvis en gjest støtter informasjonskapsler. Opprettes hver gang en gjest ber om en side.
dl-last-search-input Lagrer brukerens siste kriterier for søketype, så når de går inn i Dealer Locator på nytt, er deres siste søketype forhåndsutfylt
ai_session Azure cookie brukt av Ford Personaliseringstjeneste for sporing av personalisering og målretting på nettsiden
ai_user Azure cookie brukt av Ford Personaliseringstjeneste for sporing av personalisering og målretting på nettsiden
ARRAffinity Azure cookie brukt av Ford Personaliseringstjeneste for tilhørighet mellom klient og server
FPS_Cache__LastViewedVehicle Samler besøkendes sist viste kjøretøyverdi for bruk i målretting og personalisering for Fords personaliseringstjeneste på nettstedet
FPS_Cache__LastViewedVehicle_TS Samler besøkendes sist viste kjøretøyverdi med tidsstempel for bruk i målretting og personalisering for Fords personaliseringstjeneste på nettstedet
FPS_Cache__RecentlyViewedVehicles Samler besøkendes sist viste kjøretøyverdier for bruk i målretting og personalisering for Fords personaliseringstjeneste på nettstedet
FPS_Cache__RecentlyViewedVehicles_TS Samler besøkendes sist viste kjøretøyverdier med tidsstempel for bruk i målretting og personalisering for Fords personaliseringstjeneste på nettstedet
FPS_Target_RVV Samler besøkendes sist viste kjøretøyverdi for bruk i målretting og personalisering for Fords personaliseringstjeneste på nettstedet
LivePersonID Brukes i forbindelse med HumanClickKEY-cookien for å samle bruksdata relatert til besøkendes besøk på en LivePerson-kundes nettsted. Den innsamlede informasjonen er viktig for å avgjøre om LivePersons vertstjenester skal lanseres i nettleseren til den besøkende.  Denne cookien settes når LivePersons tjenester iverksetter overvåking.
HumanClickKEY Øktnøkkelen til et besøk. Brukes for bruksdata relatert til  gjestens besøk på kundens nettsted. For eksempel: å identifisere en besøkendes økt på en kundes nettside, å overvåke sidene som den besøkende har sett på kundens nettside, og tiden den besøkende bruker på sidene på kundens nettsted.
HumanClickACTIVE Testcookie-aksept. Brukes til å fatslå om en cookie kan settes på en nettside. Denne cookien settes når LivePersons tjenester iverksetter overvåking.
HumanClickSiteContainer ID_ Brukes for å tillate LivePerson å distribuere bruk av sine tjenester på tvers av en serverklynge (for lastbalanseringsformål). Denne cookien settes når LivePersons tjenester starter overvåking på den aktuelle kundens nettside. Den brukes til nettsteder på Federation-serveren og gir detaljer om hvilket element (økt) i Federation-serveren som er tildelt den besøkende.
lpCloseInvite Legges til for å hindre en sjelden situasjonen hvor gjentatte invitasjoner forekommer. Cookien legges inn for å unngå at en invitasjon vises to ganger.
HumanClickCHATKEY Oppretter en unik nøkkel for å identifisere hver enkelt chatte-situasjon. Brukes av sikkerhetsårsaker for å identifisere hver enkelt LivePerson-chat og økt med muntlig kommunikasjon. Denne cookien settes når den besøkende på kundens nettside ber om å delta i en chat eller muntlig økt med kunden.
LPit Brukes av LivePerson for å la systemet optimalisere tjenesten. Det settes når den besøkende på kundens nettside ber om å delta i en chat-økt med kunden. 
LPVID Besøkende-ID slik den identifiseres i Conversational Cloud. Identifiserer en nettleser så lenge cookien ikke er slettet.
LPSID-SiteID Nåværende aktiv (eller forrige) overvåkingsøkt.
LPSessionID Nåværende aktiv (eller forrige) overvåkingsøkt.
LPVisitorID Besøkende-ID slik den identifiseres i LivePerson. Identifiserer en nettleser så lenge cookien ikke er slettet.
lpLastVisit- Tidsstempel for siste besøk
lpTabId Faneidentifikator - brukes til å dele LivePerson-data mellom forskjellige nettleserfaner
lpPmCalleeDfs For kommunikasjonslogikk på tvers av domener
LPCID-SiteId Token for bare  å hente samtaledata i klienten.
LPCKEY-SiteId Token for bare  å hente samtaledata i klienten.
Storage_expiration-SiteId tidsstempel for siste lagringsbruk (brukes for sikker lagringslogikk)
lpStrMap administrerer lagringsnøkler (brukes for sikker lagringslogikk)
UIConf Lagrer samtaleinnstillinger (funksjoner, logikk etc.)
lpMessaging- Lagrer JWT-merke og autentiseringskode i meldingsscenarier for gjenoppretting av meldingsvindu på navigering og kryssfaner
-lpuw øktstatus
idpLastSiteId Siste side-ID for Husk-meg-funksjonen
idpLastDomain Siste domene brukt for innlogging for Husk-meg-funksjonen
session_id Øktidentifikasjon for Conversational Cloud-agent
WSHumanClickServer Logisk navn for appserver som håndterer siden
WSHumanClickWebSession Identifikator for appserver web-økt 
WSHumanClickSiteNumber Sideidentifikator
agentSessionKey Økt-identifikator for agent i appserver
s.browser For transporter basert på HTTP (lang-polling og callback-polling), sender CoBrowse en HTTP-icookie med håndtrykksresponsen, merket som HttpOnly, kalt s.nettleser. Cookien identifiserer nettleseren. Se BAYEUX_BROWSER for detaljer. Cookien fjernes når nettleseren er lukket.
opt-gux-no Brukes av Adobe Target for å gi mulighet til å teste hvilket innhold og tilbud på nettet som er mest relevant for besøkende på Fords nettsteder 
otpTSreg Denne cookien inneholder et tidsstempel som genereres når brukeren fullfører sin forhåndsregistreringsforespørsel for Ford-kontoen for å verifisere om brukeren har fullført denne prosessen på samme enhet og nettleser for automatisk pålogging. Uten denne cookien skjer ingen automatisk pålogging
otpTSpwrt Denne cookien inneholder et tidsstempel som genereres når brukeren fullfører tilbakestilling av passordet for sin Ford-konto for å verifisere om brukeren har fullført denne prosessen på samme enhet og nettleser for automatisk pålogging. Uten denne cookien skjer ingen automatisk pålogging
inventoryShowroomFunctional Brukes av Ford for å lagre informasjon som kreves for at Inventory-applikasjonen skal fungere (for eksempel sortering og gruppering av søkeresultatfunksjonalitet)
inventoryShowroomReturnConfig Brukes av Ford for å lagre informasjon relatert til tidligere konfigurasjon slik at brukere kan returneres til korrekt URL
vin Når en bruker legger inn en gyldig VIN-oppføring, lagres den i en cookie slik at den vil bli brukt når du går inn i synkroniseringsprogrammet på nytt.
inventoryShowroomFinanceAppData  Brukes av Ford til å lagre og sende finansdata mellom Ford-applikasjoner
inventoryShowroomToNgcFinanceData Brukes av Ford til å lagre og sende finansdata mellom Ford Inventory og Konfigurator-applikasjonene for å forhåndslaste finansskjemaer og informasjon
ngcToInventoryShowroomFinanceData Brukes av Ford til å lagre og sende finansdata mellom Ford Inventory og Konfigurator-applikasjonene for å forhåndslaste finansskjemaer og informasjon
buyOnlineToInventoryShowroomFinanceData Brukt av Ford for å lagre en brukers finansieringsvalg i budsjettkalkulatoren, slik at disse valgene forhåndsfylt for brukeren videre i kundereisen på nettsiden.
BuyOnlineOverlayOpened Brukt av Ford for å forsikre at meldingen om bekreftet finansiering ved bruk av budsjettsøk kun blir vist til brukeren en gang per nettsideøkt.
chatbot-conversation Stores an anonymous ID so the current conversation can be retrieved and continued from the same browser tab
chatbot-session Stores anonymous chat conversation data (such as timestamp, conversation & message IDs) so that the current conversation can be retrieved and continued
chatbot-tabs Stores a list of open tabs and active Chat Bot sessions so that a user can continue their conversation from one browser tab to another
next
prev

Kategori 4: Cookies for målretting/annonsering

Disse cookies bruker for å levere annonser som er mer relevante og passende for deg og dine interesser. De brukes også til å begrense antallet ganger du ser en annonse, i tillegg til å måle effektiviteten i annonsekampanjen. De plasseres vanligvis av annonsenettverk med nettsideoperatørens tillatelse. De husker hvilke nettsider du har besøkt, og denne informasjonen deles med andre organisasjoner, som annonsører. Ofte vil målrettede cookies bli linket til sidefunksjonaliteten som leveres av den andre organisasjonen.

Web-beacons 

Noen av våre nettsider kan inneholde elektroniske bilder som kalles web-beacons (noen ganger omtalt som usynlige gif-er) som lar oss telle antall brukere som har besøkt disse sidene.

Web-beacons samler kun inn begrenset informasjon, blant annet cookie-nummer, tid og dato for sidevisning og en beskrivelse av den siden hvor web-beacon befinner seg.

Vi kan også ha web-beacons som er plassert av tredjepartsannonsører. Disse beacons har ingen personlig identifiserbar informasjon og brukes kun til å spore effektiviteten til en spesiell kampanje.

Cookies for målretting/annonsering

   
Leverandør Beskrivelse av cookien
  Brukes av Adobe Target for å gi mulighet for å teste hva slags nettinnhold og hvilke tilbud som er mest relevante for besøkende på Fords nettsider.
  Brukes til å diskvalifisere brukere fra Adobe Target-tester
  Brukes av Adobe Target for å gi mulighet for å teste hva slags nettinnhold og hvilke tilbud som er mest relevante for besøkende på Fords nettsider.
Adobe
Audience Manager
Brukes for å tildele en unik ID til en gjest på siden slik at Audience Manager kan foreta grunnleggende funksjoner som identifisering av gjesten, ID-synkronisering, segmentering, modellering og rapportering for
målrettingsformål
Adobe
Audience Manager
Registrerer sist gang Audience Manager foretok et datasynkroniseringsanrop med ID-leverandørens ID og tidsstempel for målretting
Adobe
Audience Manager
Brukes til å registrere et anrop fra Adobe Audience Manager eller ID-tjenesten leverer data for synkronisering eller ber om en ID for målrettingsformål.
Adobe
Audience Manager (EverestTech)
Brukes av Adobe for å linke anonyme analysedata inn i en besøksprofil og bidra til å levere en personlig opplevelse med nettsiden, reklame og annonsering.
Adobe
Audience Manager (EverestTech)
Denne cookien brukes av Adobe og viser informasjon om hvordan sluttbrukeren bruker nettsiden og eventuelle annonser som sluttbrukeren kan ha sett før besøk på nevnte nettside.
Adobe
Audience Manager (EverestTech)
Denne cookien brukes av Adobe og viser informasjon om hvordan sluttbrukeren bruker nettsiden og eventuelle annonser som sluttbrukeren kan ha sett før besøk på nevnte nettside.
AppNexus
Xandr
Inneholder data som angir om en cookie-ID er synkronisert med AppNexus Xandr-partnere som gjør det mulig å bruke data fra utsiden av plattformen på plattformen
AppNexus
Xandr
Brukes til å velge annonser og begrense antall ganger en bruker ser en spesiell annonse for AppNexus Xandr-plattformen Den inneholder informasjon slik som antall ganger en annonse har vært vist, hvor lenge det er siden en annonse har blittvist eller hvor mange annonser som er blitt vist. 
AppNexus
Xandr
Inneholder et base 64-kodet JSON-objekt som inneholder eksterne, unike og tilfeldig genererte verdier som aktiverer Prebid Server-partnere til å skille nettlesere og mobile enheter. Det brukes av AppNexus Xandr-Prebidserverpartnere for å velge annonser for levering av plattformen og å måle ytelsen til, og tilskrive betaling for, disse annonsene.
AppNexus
Xandr
Brukt som sikkerhetstiltak og inneholder en unik verdi kun for å verifisere opprinnelsen til fravalgsforespørsler for AppNexus Xandr 
AppNexus
Xandr
Inneholder data som angir om en cookie-ID er synkronisert med AppNexus Xandr-partnere ID-synkronisering setter våre partnere i stand til å bruke sine data fra utsiden av plattformen på plattformen. (Sepersonvernsiden for vår plattform for mer informasjon.) 
AppNexus
Xandr
Brukt av AppNexus Xandr for å avgjøre om en gjest forlater nettsiden med en gang for bruk i annonsemålretting
AppNexus
Xandr
Bruk av AppNexus Xandr for å teste om en nettleser er konfigurert til å akseptere cookies
AppNexus
Xandr
Inneholder en unik, tilfeldig generert verdi som gjør det mulig for AppNexus Xandr å skille nettlesere og enheter. Den matches mot informasjon - som annonseinteresse-segmenter og historikk om annonser som vises i nettleseren eller enheten - levert av klienter eller andre tredjeparter og brukes til å velge mer relevante annonser for levering, og for å måle ytelsen til og tilegne betaling for, disse annonsene.
Bing Brukes til å lagre økt-ID for en brukerøkt for å sikre at klikk fra annonser på Bing-søkemotoren verifiseres for rapporteringsformål og for personlig tilpasning
Bing Brukt til å lagre anonym Microsoft bruker-ID. Brukes av Bing til å tillate synkronisering av ID til flere Microsoft-domener og for å sikre at klikk fra annonser på Bing-søkemotoren verifiseres for rapporteringsformål og for personlig tilpasning 
Bing Brukt for å registrere data om gjester fra flere besøk og på flere nettsider fra Bing søksannonsering. Denne informasjon brukes for å måle effektiviteten av annonser på nettsider og for å sikre at klikk fra annonser er verifisert for rapporteringsformål og for personlig tilpasning. 
Meta Brukes av Meta til å levere, måle og forbedre hvor relevant deres annonsering er og for å levere en serie annonseprodukter på Meta 
Meta
Brukes av Meta til å levere, måle og forbedre hvor relevant deres annonsering er og for å levere en serie annonseprodukter på Meta 
Meta
Brukes av Meta til å levere, måle og forbedre hvor relevant deres annonsering er og for å levere en serie annonseprodukter på Meta 
Meta
Brukes av Meta til å levere, måle og forbedre hvor relevant deres annonsering er og for å levere en serie annonseprodukter på Meta 
Meta
Brukes av Meta til å levere, måle og forbedre hvor relevant deres annonsering er og for å levere en serie annonseprodukter på Meta 
Meta
Brukes av Meta til å levere, måle og forbedre hvor relevant deres annonsering er og for å levere en serie annonseprodukter på Meta 
FPS
(Ford Personalisation Service)
Når FPS-skriptet er lastet, opprettes en GUID-cookie som inneholder en unik ID
FPS
(Ford Personalisation Service)
Når brukeren besøker en navneskiltside, blir navneskiltkoden lagret i denne cookien og kan brukes til personlig tilpasning på siden
Google Brukes til å lagre preferanser i en unik Google-ID for å huske din informasjon, som ditt foretrukne språk (f.eks. engelsk), hvor mange søkeresultater du ønsker å få vist per side (f.eks. 10 eller 20), og om du ønsker å ha Googles SafeSearch-filter slått på eller ikke. Disse preferansene kan brukes for optimalisert og/eller tilpasset annonsering på Googles nettverk
Google Brukes til målrettede tiltak for å lagre Google ID-er slik at din aktivitet kan linkes til flere enheter (hvis du tidligere har logget deg inn på din Google-konto fra en annen enhet) for å vise relevant og tilpasset reklame på alle enheter
Google Brukes til målrettede tiltak for å lagre Google ID-er slik at din aktivitet kan linkes til flere enheter (hvis du tidligere har logget deg inn på din Google-konto fra en annen enhet) for å vise relevant og tilpasset reklame på alle enheter
Google Brukes til målrettede tiltak for å lagre Google ID-er slik at din aktivitet kan linkes til flere enheter (hvis du tidligere har logget deg inn på din Google-konto fra en annen enhet) for å vise relevant og tilpasset reklame på alle enheter
Google Brukes i målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset reklame 
Google Brukes til å lagre Google-nettverkets annonsepreferanser for bruk i målrettet reklame
Google Brukes for sikkerhetsformål til å lagre digitalt signerte og krypterte oppføringer av en brukers Googlekonto-ID og tidspunkt for nyeste innlogging som lar Google verifisere brukere, hindre bedragersk bruk av login-detaljer og beskytte brukerdata fra ikke-autoriserte parter. Dette kan også brukes for målrettingsformål for å vise relevant og tilpasset reklameinnhold
Google Brukes for sikkerhetsformål til å lagre digitalt signerte og krypterte oppføringer av en brukers Googlekonto-ID og tidspunkt for nyeste innlogging som lar Google verifisere brukere, hindre bedragersk bruk av login-detaljer og beskytte brukerdata fra ikke-autoriserte parter. Dette kan også brukes til målrettingsformål for å vise relevant og tilpasset reklameinnhold
Google Brukes for sikkerhetsformål til å lagre digitalt signerte og krypterte oppføringer av en brukers Googlekonto-ID og tidspunkt for nyeste innlogging som lar Google verifisere brukere, hindre bedragersk bruk av login-detaljer og beskytte brukerdata fra ikke-autoriserte parter. Dette kan også brukes til målrettingsformål for å vise relevant og tilpasset reklameinnhold
Google Brukes av Google for å sjekke at din nettleser støtter cookies.
Google Brukes til å overvåke hvor mange ganger personer som klikker på annonser, ender med å foreta seg noe på nettsiden (f.eks. kjøp) for å la Google-annonsering avgjøre at du klikket på en annonse og senere besøkte siden. Brukes ikke av Google for personlig målrettet reklame, og varer kun en begrenset tid
Google Brukes til målrettings- og ytelsesformål. Data brukes for rapportering, søkeresultatrapporter for optimaliseringsformål og optimalisert tidspunkt på dagen.
Google Brukes til målrettingsformål. Målgruppelister bygges basert på brukeres samhandlinger på sider på nettsiden. Data brukes for søkeoptimalisering og som innspill i tilsvarende målgruppelister for bedre resultater på mediainvesteringen.
Google Brukes til å lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden og annonser du måtte ha sett før du besøkte denne nettsiden, i tillegg til å bli brukt for å tilpasse annonsering på Google ved å huske dine siste søk, dine tidligere samhandlinger med en annonsørs annonser eller søkeresultater og dine besøk på en annonsørs nettside.
Google Brukes til å lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden og annonser du måtte ha sett før du besøkte denne nettsiden, i tillegg til å bli brukt for å tilpasse annonsering på Google ved å huske dine siste søk, dine tidligere samhandlinger med en annonsørs annonser eller søkeresultater og dine besøk på en annonsørs nettside.
Google Brukes til å lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden og annonser du måtte ha sett før du besøkte denne nettsiden, i tillegg til å bli brukt for å tilpasse annonsering på Google ved å huske dine siste søk, dine tidligere samhandlinger med en annonsørs annonser eller søkeresultater og dine besøk på en annonsørs nettside.
Google Brukes til å lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden og annonser du måtte ha sett før du besøkte denne nettsiden, i tillegg til å bli brukt for å tilpasse annonsering på Google ved å huske dine siste søk, dine tidligere samhandlinger med en annonsørs annonser eller søkeresultater og dine besøk på en annonsørs nettside.
Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset Google-annonsering 
Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset reklame 
Google Brukes av Google AdSense DoubleClick for å begrense frekvensen av annonser slik at brukeren ikke ser den samme annonsen gjentatte ganger. Denne cookien utgår når økten avsluttes.
Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset Google-annonsering 
Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset Google-annonsering 
Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset Google-annonsering 
Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset Google-annonsering 
Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset Google-annonsering 
Google (MediaMath) Brukes til målrettingsformål for å maksimalisere annonsens relevans ved å bruke gjestens data fra flere nettsider som leveres av MediaMath annonseutveksling og Google
Google
(MediaMath)
Brukes til målrettingsformål for å maksimalisere annonsens relevans ved å bruke gjestens data fra flere nettsider som leveres av MediaMath annonseutveksling og Google
Google
(MediaMath)
Brukes til målrettingsformål for å maksimalisere annonsens relevans ved å bruke gjestens data fra flere nettsider som leveres av MediaMath annonseutveksling og Google
GroupM
MInsights
Brukes til å opprette en unik ID for bruk i GropM annonsemålretting-, optimalisering-, rapportering og tilskriving 
GroupM
MInsights
Brukes til å opprette en unik ID, tidsstempel & cookieversjon for bruk i GroupM målrettet annonsering
GroupM
MInsights
Brukes til å registre informasjon som finner sted av en bruker (som besøk på en landingsside eller et kjøp) som kan brukes til å lære mer om de egenskapene som karakteriserer en gitt målgruppe og som kan brukes til å bygge nye målrettede segmenter for GroupM-annonsering
GroupM
MInsights
Brukes til å opprette en unik ID, tidsstempel & Minsights partner-ID for bruk i GroupM målrettet annonsering
GroupM
MInsights
Brukes til å verifisere identiteten til kunder som utøver sine rettigheter til å gjøre forespørsler til Minsights i henhold til nye personvernregler
Linkedin Brukes til å lagre en nettleser-ID-cookie for LinkedIn annonserings- og målrettingsformål
Linkedin Brukes for LinkedIn Insight-analyser for rapportering og tilpasning av annonser
Linkedin Brukes for LinkedIn Insight-analyser for rapportering og tilpasning av annonser
Linkedin Brukes for LinkedIn Insight-analyser for rapportering og tilpasning av annonser
Linkedin Brukes for LinkedIn Insight-analyser for rapportering og tilpasning av annonser
Linkedin Brukes til å sikre en nettleser-ID-cookie for LinkedIn annonserings- og målrettingsformål
Linkedin Brukes til å lagre en nettleser-ID-cookie for LinkedIn annonserings- og målrettingsformål
Linkedin Brukes til å huske brukerens valgte språkversjon av Fords nettside for potensielt å hente opp innhold fra LinkedIn annonser eller plugins slik som del-knappen i det lagrede språket
Linkedin Brukes for ruting fra LinkedIn Share-knapper og annonsetjenester
Linkedin Brukes for LinkedIn Insight-analyser for rapportering og tilpasning av annonser. Brukes for å spore besøkende på flere nettsider for å presentere relevante annonser basert på gjestens preferanser.
Sophus3
(Active Engagement)
Brukes med Sophus Active Engagement-tjenesten for å tilby kontaktskjemaer for å hindre gjentatte tilbud
Sophus3
(Active Engagement)
Brukes med Sophus Active Engament-tjenesten for å tilby kontaktskjemaer til gjester basert på navigeringen kun på den aktuelle nettsiden
Sophus3
(Active Engagement)
Brukes med Sophus Active Engament-tjenesten for å tilby kontaktskjemaer til gjester basert på navigeringen kun på den aktuelle nettsiden
Sophus3
(Active Engagement)
Brukes med Sophus Active Engament-tjenesten for å interessere gjestene igjen basert på navigeringen på flere nettsider
X Corp. Brukes av X.com / Twitter.com for å avgjøre antall besøkende som kommer til nettsiden via X Corp. annonseinnhold og kan brukes for målrettet annonsering
X Corp. Brukes av X.com / Twitter.com for å avgjøre antall besøkende som kommer til nettsiden via X Corps. annonseinnhold og kan brukes for målrettet annonsering
X Corp. Brukes av X.com / Twitter.com for å avgjøre antall besøkende som kommer til nettsiden via X Corps. annonseinnhold og kan brukes for målrettet annonsering
X Corp. Brukes av X.com / Twitter.com for å avgjøre antall besøkende som kommer til nettsiden via X Corps. annonseinnhold og kan brukes for målrettet annonsering
Adobe Audience Manager Brukes til å fastslå om Audience Manager kan sette andre cookies i demdex.net-domenet i en tredjeparts sammenheng
Adobe Audience Manager Brukes til å tildele en unik ID til en enhet slik at Audience Manager kan utføre grunnleggende funksjoner som besøksidentifikasjon, ID-synkronisering, segmentering, modellering og rapportering av målrettingsformål
Adobe Audience Manager Brukes til å sette regionflagg for Adobe Audience Manager
Adobe Audience Manager Dette settes av Audience Manager når det er en feil ved sending av data til en destinasjon i målrettingsflyten.
Adobe Audience Manager Denne informasjonskapselen er nødvendig for å integrere Audience Manager med Målet
Adobe Audience Manager (EverestTech) Tredjeparts, annonseutvekslingsspesifikk informasjonskapsel som synkroniserer en brukers Adobe Experience Cloud ID med partnerannonsebytte. Den opprettes for nye besøkende og sender en synkroniseringsforespørsel når den er utløpt.
Adobe Audience Manager (EverestTech) Tredjeparts, annonseutvekslingsspesifikk informasjonskapsel som synkroniserer en brukers Adobe Experience Cloud ID med partnerannonsebytte. Den opprettes for nye besøkende og sender en synkroniseringsforespørsel når den er utløpt.
Adobe Audience Manager (EverestTech) Tredjeparts, annonseutvekslingsspesifikk informasjonskapsel som synkroniserer en brukers Adobe Experience Cloud ID med partnerannonsebytte. Den opprettes for nye besøkende og sender en synkroniseringsforespørsel når den er utløpt.
Adobe Audience Manager (EverestTech) Tredjeparts, annonseutvekslingsspesifikk informasjonskapsel som synkroniserer en brukers Adobe Experience Cloud ID med partnerannonsebytte. Den opprettes for nye besøkende og sender en synkroniseringsforespørsel når den er utløpt.
Adobe Audience Manager (EverestTech) Tredjeparts, annonseutvekslingsspesifikk informasjonskapsel som synkroniserer en brukers Adobe Experience Cloud ID med partnerannonsebytte. Den opprettes for nye besøkende og sender en synkroniseringsforespørsel når den er utløpt.
Adobe Audience Manager (EverestTech) Tredjeparts, annonseutvekslingsspesifikk informasjonskapsel som synkroniserer en brukers Adobe Experience Cloud ID med partnerannonsebytte. Den opprettes for nye besøkende og sender en synkroniseringsforespørsel når den er utløpt.
Adobe Audience Manager (EverestTech) Tredjeparts, annonseutvekslingsspesifikk informasjonskapsel som synkroniserer en brukers Adobe Experience Cloud ID med partnerannonsebytte. Den opprettes for nye besøkende og sender en synkroniseringsforespørsel når den er utløpt.
Adobe Audience Manager (EverestTech) Tredjeparts, annonseutvekslingsspesifikk informasjonskapsel som synkroniserer en brukers Adobe Experience Cloud ID med partnerannonsebytte. Den opprettes for nye besøkende og sender en synkroniseringsforespørsel når den er utløpt.
Adobe Audience Manager (EverestTech) Tredjeparts, annonseutvekslingsspesifikk informasjonskapsel som synkroniserer en brukers Adobe Experience Cloud ID med partnerannonsebytte. Den opprettes for nye besøkende og sender en synkroniseringsforespørsel når den er utløpt.
Adobe Audience Manager (EverestTech) Tredjeparts, annonseutvekslingsspesifikk informasjonskapsel som synkroniserer en brukers Adobe Experience Cloud ID med partnerannonsebytte. Den opprettes for nye besøkende og sender en synkroniseringsforespørsel når den er utløpt.
Adobe Audience Manager (EverestTech) Brukes av Adobe for målrettede annonser og for å dokumentere effektiviteten til hver enkelt annonse.
Bing Dette er en informasjonskapsel som brukes av Microsoft Bing Ads for å lagre en unik, ikke personlig identifiserbar ID som representerer en innlogget bruker. Det gjør at vi kan samarbeide med deg hvis du tidligere har besøkt nettstedet vårt.
Bing Denne samler utløpsdato og -tidspunkt for den påloggede bruker-ID-informasjonskapselen for Microsoft Bing Advertising
Bing Dette er en informasjonskapsel som brukes av Microsoft Bing Ads for å lagre en unik, ikke personlig identifiserbar ID som representerer en unik bruker. Det gjør at vi kan samarbeide med deg hvis du tidligere har besøkt nettstedet vårt.
Bing Denne samler utløpsdato og -tidspunkt for den unike  gjestens ID-informasjonskapsel for Microsoft Bing Advertising
Bing Informasjonskapsel som brukes til å spore nøyaktige konverteringer etter bruker-ID fra klikkgjennomganger fra Microsoft Bing-annonser
Ford (FMA) Brukes av Ford kontoservice for å linke anonyme analysedata inn i en besøksprofil og bidra til å levere en personlig opplevelse med nettsiden, reklame og annonsering.
Ford (FMA) Brukes av Ford for å linke anonyme analysedata inn i en besøksprofil og bidra til å levere en personlig opplevelse med nettsiden, reklame og annonsering.
Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset reklame 
Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset Google-annonsering 
Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset Google-annonsering 
Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset Google-annonsering 
GroupM MInsights Brukes til å opprette en unik ID, tidsstempel & Minsights partner-ID for bruk i GroupM målrettet annonsering
GroupM MInsights Brukes til verifisere identiteten til kunder som utøver sine rettigheter til å gjøre forespørsler til Minsights i henhold til nye personvernregler
GroupM MInsights Brukes til verifisere identiteten til kunder som utøver sine rettigheter til å gjøre forespørsler til Minsights i henhold til nye personvernregler
GroupM MInsights Brukes til verifisere identiteten til kunder som utøver sine rettigheter til å gjøre forespørsler til Minsights i henhold til nye personvernregler
GroupM MInsights Brukes til verifisere identiteten til kunder som utøver sine rettigheter til å gjøre forespørsler til Minsights i henhold til nye personvernregler
LinkedIn Brukes for ruting fra LinkedIn Share-knapper og annonsetjenester
LinkedIn Brukes til å sikre en nettleser-ID-cookie for LinkedIn annonserings- og målrettingsformål
Pinterest Brukes av Pinterest til å lagre en brukers innloggingsstatus inne i en nettleser.  Den oppdateres hver gang en bruker logger seg inn på (eller ut av) Pinterest. Denne informasjonskapselen inneholder brukerens Pinterest-ID (et pseudo-tilfeldig heltall), sammen med brukerens autentiseringstegn (hvis brukeren er logget på Pinterest) og relevante tidsstempler. Hvis brukeren er logget ut, blir autentiseringstegn slettet, men informasjonskapselen vil fortsatt være tilstede, da utloggede bruker-IDer brukes til å optimalisere brukeropplevelsen og målingen.
Pinterest Brukes av Pinterest og inneholder en bruker-ID og tidsstemplet da kapselen ble opprettet. Dette er tilsvarende til  _pinterest_sess cookie i nettleseren i appen.  Denne informasjonskapselen settes i Pinners nettleser i appen og settes når Pinner viser innhold utenfor nettstedet fra Pinterest-appen.
Pinterest Brukes av Pinterest og inneholder en bruker-ID og tidsstemplet da kapselen ble opprettet. Den settes hver gang innhold utenfor nettstedet (f.eks. en tredjeparts nettsted) lastes i Pinners mobile nettleser. Pinterest-appen åpner innhold i Pinners mobile nettleser (i stedet for nettleseren i appen) når Pinner klikker på "Åpne i ..." -knappen.  Vi omdirigerer også av og til Pinner til den mobile leseren (i stedet for nettleseren i appen)
Pinterest Brukes av Pinterest og inneholder en bruker-ID og tidsstempelet cookien ble opprettet for og angis når Pinner besøker en annonsørs nettsted som har Pinterest-taggen installert.
AppNexus Xandr Inneholder data som angir om en cookie-ID er synkronisert med AppNexus Xandr-partnere som gjør det mulig å bruke data fra utsiden av plattformen på plattformen
Google Brukt av Google DoubleClick for å avklare om reklamer har blitt vist korrekt og for å påse at kommunikasjonen er mest mulig effektiv. 
Linkedin Brukes av LinkedIn for å lagre tidsstempelinformasjon for siste synkronisering med Ims_analytics-cookien.
Linkedin Cookie som brukes av LinkedIn for Googe Single Sign On
Pinterest Førstepartscookie som brukes av Pinterest for å samle inn en unik bruker-ID for å gruppere handlinger på tvers av sider når brukeren ikke kan godkjennes
Pinterest Øktlagring som brukes av Pinterest for å signalisere at versjon 3 av Pinterest-tag har blitt implementert. 
Pinterest Tredjepartscookie som brukes av Pinterest for å samle inn en unik bruker-ID for å gruppere handlinger på tvers av sider når brukeren ikke kan godkjennes
Snapchat Snapchat-cookie brukes for å levere annonser, skreddersy de til brukere, måle effektiviteten av markedsføringtiltak og effektiviteten av vårt samarbeid med Snapchat.
Snapchat Snapchat-cookie brukes for å levere annonser, skreddersy de til brukere, måle effektiviteten av markedsføringtiltak og effektiviteten av vårt samarbeid med Snapchat.
Snapchat Snapchat-cookie brukes for å levere annonser, skreddersy de til brukere, måle effektiviteten av markedsføringtiltak og effektiviteten av vårt samarbeid med Snapchat.
Amazon-adsystem.com
En unik ID som identifiserer kundens nettleser i den hensikt å reklamere og å måle.
Amazon-adsystem.com
En verdi som indikerer en kundes preferanser for reklame. Data for kundens interessebaserte preferanser lagres.
next
prev

Kontrollere og slette cookies

Hvis du ønsker å endre hvordan en nettleser håndterer cookies, inkludert blokkering eller sletting av cookies fra Fords nettsider (eller alle andre nettsider), kan du gjøre dette ved å endre nettleserens innstillinger. Det finnes en veileder for dette på Datatilsynets nettsider.

For å kontrollere cookies, lar de fleste nettlesere deg enten akseptere eller avvise alle cookies, bare akseptere visse typer cookies, eller varsle deg hver gang en nettside ønsker å lagre en cookie. Det er også enkelt å slette cookies som allerede er lagret på din enhet av en nettleser. Tilsvarende finnes på Datatilsynets nettside. 

Fremgangsmåten for kontroll og sletting av cookies varierer avhengig av hvilken nettleser du bruker. For å finne ut hvordan dette gjøres med en spesiell nettleser, kan du bruke Hjelp-funksjonen eller alternativt kan du besøke http://www.aboutcookies.org som forklarer, trinn-for-trinn, hvordan du kontrollerer og sletter cookies i de fleste nettlesere.

Viktig informasjon

Bilder og informasjon vist på dette nettstedet gjengir kanskje ikke de siste norske spesifikasjonene – farger kan variere, alternativer og/eller tilbehør kan medføre tilleggskostnader, og lokaliteter og anvendte kjøretøyer kan befinne seg utenfor Norge.
Fords policy er å utvikle produkter kontinuerlig. Vi forbeholder rett til når som helst å endre spesifikasjoner, farger på modeller og detaljer vist og beskrevet på dette nettstedet.

[†] For passasjerkjøretøy: Dette er produsentens anbefalte «lovlig kjørbar»-pris for den viste modellen. Den inkluderer frakt til forhandler, myndighetenes årsavgift, engangsavgifter, registreringsomkostninger og merverdiavgift for ny bil, men ekskluderer eventuelle forhandlerrabatter.