FORDS VILKÅR, BETINGELSER OG PERSONVERN

Disse vilkår for Ford E-handel (“Vilkår») styrer bruken av Ford E-handel (www.ford.no) (“Ford E-handel”). Ford E-handel opereres av Ford Motor Norge AS, et selskap registrert i Norge (Organisasjonsnr. 911 756 714) (“Ford”)

Disse Vilkår endrer ikke på noen måte vilkår eller betingelser i noen annen avtale du har med oss eller andre Ford-selskaper. Disse Vilkår inneholder viktig informasjon om Ford E-handel. Ved å bruke Ford E-handel, bekrefter du at du har lest og forstått disse Vilkår, og at du godtar å være bundet av dem.

1. Ordreprosess

Kjøretøy

På Ford E-handel kan du konfigurere nye Ford kjøretøy og registrere ordre med Ford-forhandlere som deltar i ordningen. Som del av ordreprosessen, vil du velge den Ford-forhandleren som du ønsker å registrere din ordre hos (“ Forhandler”). Du vil bli bedt om å signere en elektronisk kjøpekontrakt med din Forhandler, med nøkkelinformasjon om bestillingen og Forhandlers salgs- og leveringsvilkår. Du bør lese disse dokumentene grundig før du fortsetter.

Kontantkjøp: Du kan velge å kjøpe den valgte bilen din med kontant betaling hos din Forhandler.. Dette kjøpet vil være mellom deg og din Forhandler. Vennligst se din Forhandlers salgs- og leveringsvilkår for mer informasjon.

Finansiering: Du kan få mulighet til å søke om finansiering fra Ford Credit. Vi ber deg legge merke til at finansiering er med forbehold om status, og begrensninger om minimum startleie.

Kjøp av bil er en stor investering og kjøper oppfordres derfor til å kontakte Forhandler for veiledning ved kjøp av ny bil, også i forbindelse med valg av utstyr såsom, vinterhjul og annet ekstrautstyr, vil Forhandler kunne gi god veiledning. For eventuell verdivurdering av innbyttebil og spørsmål om finansieringsavtale, vil også Forhandler være en god rådgiver.

Ladeboks

For hel-elektriske/ladbare hybrid kjøretøy vil du ha muligheten til å bestille ladeboks.

På Ford E-handel kan du bestille en ladeboks fra din Forhandler som et tilbehør (med eller uten installasjon). Se avsnitt 3. nedenfor for mer informasjon om tilbehør. Ønsker du å bestille en ladeboks inkludert installasjon vil du bli kontaktet av tredjeparts leverandør for å oppgi detaljer vedr. installasjonen.

Innbyttebil

På Ford E-handel kan du avtale å bruke ditt eksisterende kjøretøy som innbyttebil, som en del av finansieringen. Din innbyttebil vil bli håndtert av din Forhandler. Verdivurderingen av innbyttebilen vil være basert på det du har fortalt oss på Ford E-handel og den estimerte leveringsdatoen for det nye kjøretøyet, og i de fleste tilfeller en stedlig taksering av bilen din hos Forhandler etter nærmere avtale med Forhandler. Se din Forhandlers salgs- og leveringsvilkår på kjøpekontrakten for mer informasjon.

Hvis det er restlån på ditt eksisterende kjøretøy, må du sørge for at informasjonen du har sendt til oss, er nøyaktig og oppdatert. Du er selv ansvarlig for å gjøre opp utestående finansiering (med mindre annet er avtalt med din Forhandler).

2. Bilpris

Når du bestiller et kjøretøy via Ford E-handel, vil din Forhandler tilby deg en salgspris i kjøreklar stand (ferdig registert inkl. avgifter) for din valgte bil som del av utsjekkingsprosessen. Denne salgsprisen er gyldig på bestillingsdatoen. Vær oppmerksom på at endringer i myndighetens lovgivning, valutakurser og avgift-/skatteendringer kan påvirke salgsprisen på kjøretøyet.

3. Ekstrautstyr og tilbehør

Hvis du i løpet av denne prosessen legger til fabrikkmontert ekstrautstyr eller tilgjengelig tilbehør på det kjøretøyet du har valgt, vil Forhandlers priser på slikt utstyr bli lagt til prisen på kjøretøyet.

Du kan få mulighet til å bestille tilbehør fra tredjeparter hvor tilbehøret er identifisert under tredjepartens merkenavn. For eventuell garanti og reklamasjon ta kontakt med din Forhandler.

4. Betaling

Hvis du registrerer en ordre for et kjøretøy via Ford E-handel, kan din Forhandler kreve at du betaler et depositum. Din Forhandler vil spesifisere størrelsen på ethvert depositum som del av utsjekkingsprosessen. Du foretar denne betalingen via Ford E-handel og bruker ønsket betalingskort. Vennligst se TILLEGG 1 - BETALINGER nedenfor, for mer informasjon.

Utestående saldo: Din Forhandler vil kreve at du betaler eventuell utestående saldo før du mottar kjøretøyet. Din Forhandler vil kontakte deg for å arrangere dette.

Leveringsomkostninger og andre gebyrer: Din Forhandler kan kreve et ekstra gebyr for leveringen (hvis aktuelt, f.eks. hjemlevering) og tilleggsgebyr for annet service/hjelp som blir levert. I dette tilfellet vil Forhandleren presentere beløp(ene) for deg såsnart som mulig (som en del av utsjekkingsprosessen).

5. Bilder av kjøretøyet

Kjøretøyene som er tilgjengelig for bestilling via Ford E-handel, er fra vårt aktuelle produksjonsutvalg. Bildene av kjøretøyene og symboler og indikasjoner på størrelse og dimensjoner på Ford Ehandel er kun ment som illustrasjoner. Selv om vi har anstrengt oss for å vise størrelsene og fargene på kjøretøyene, tilbehøret og innredningen så nøyaktig som mulig, kan vi ikke garantere at din PC, laptop, nettbrett eller mobil gjengir størrelsene eller fargene helt nøyaktig og gjenspeiler aktuell størrelse og farge på kjøretøyene. Ditt nye kjøretøy kan avvike noe fra disse bildene.

Vi kan, fra tid til annen, foreta mindre endringer på våre kjøretøyspesifikasjoner for å implementere mindre tekniske justeringer.

6. Ford Programmer & Salg Over Landegrenser

Ford spesialavtaler/programmer

Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke spesialavtaler/programmer (f.eks. flåteavtaler) på ordre som gjøres via Ford E-handel. I disse tilfeller bes du ta direkte kontakt med din Forhandler.

Salg over landegrenser 

For kontantsalg, hvis din valgte Forhandler ikke befinner seg i det landet der du bor, ber vi deg være oppmerksom på at din Forhandler ikke nødvendigvis kan tilby mulighet for levering hjemme hos deg der du bor, og du vil dermed måtte hente bilen hos Forhandleren. Du bør innhente rådgivning om toll/skatt/avgifter før du registrerer ordre på et kjøretøy du har til hensikt til å ta med til annet land på permanent basis. Du er selv ansvarlig for betaling av slike avgifter.

7. Ombestemme Deg

Før overlevering av bilen:  

Hvis du ikke er i stand til, eller ikke ønsker, å gå videre med ordren din, bes du kontakte din Forhandler snarest mulig for å diskutere hvilke alternativer du har.

Videre kan Ford når som helst (med rimelighet), avslutte eller midlertidig innstille din tilgang til Ford E-handel, med skriftlig varsel (inkludert via e-post til din nåværende registrerte e-postadresse) av grunner inkludert (men ikke begrenset til) følgende:

  • du begår alvorlig eller gjentatte brudd på et vilkår som du ikke retter opp i (hvis det er mulig å rette opp i det) innen 5 dager etter skriftlig varsel som ber deg gjøre det; eller
  • (i Fords rimelige oppfatning) omstendigheter utenfor Fords rimelige kontroll som svekker eller hindrer Ford fra Ford E-handel eller produkter.

Etter overlevering av bilen, ved forbrukerkjøp:

Etter levering har skjedd, kan kjøperen benytte seg av angreretten regulert i Angrerettsloven (Arl). Forbrukeren kan angre på kjøpet i inntil 14 dager etter overlevering av bilen jfr arl § 21, om hele kjøpsprosessen er gjennomført ved fjernsalg. Ved å benytte angreretten og retur av bilen etter overtagelse, må det påregnes en rimelig kostnad for kjøper, tilsvarende verdiforringelsen ved at bilen er registrert og tatt i bruk. Angrerettsskjema vil inngå som del av kontraktsformularet med Forhandler når kontrakt er inngått i Ford E-handel.

8. Konto Og Passord

Ford-konto

Når du åpner en Ford-konto, vil du bli bedt om å oppgi et brukernavn og passord. Dette gjør at du får tilgang til dine senere bestilte kjøretøy. Du må sørge for å oppbevare passordet på en trygg måte og ikke dele med noen annen person. Vi er ikke ansvarlig for noe misbruk av din Ford-konto hvor du har forårsaket at brukernavnet og passordet ditt har blitt kjent av en annen person.

Du må informere oss snarest mulig hvis du tror at passordet ditt har blitt delt eller at noen har fått tilgang til din Ford-konto uten din godkjennelse. Vi kan deaktivere kontoen din umiddelbart hvis vi kjenner til eller mistenker misbruk.

9. Assistanse – Kjøretøy/produkt 

Dersom du mener at bilen/produktet er defekt eller feilbeskrevet, eller du mener at det utvikler seg en mangel på kjøretøy/produktet, ber vi deg kontakte din Forhandler snarest mulig (da en forsinkelse kan påvirke løsninger som måtte være tilgjengelig for deg). Din Forhandler vil diskutere dine rettigheter og mulige løsninger med deg.

Hvis du føler at et kjøretøy/produkt som du har bestilt fra oss, ikke er tilfredsstillende, ber vi deg kontakte din Forhandler snarest mulig (da en forsinkelse kan påvirke løsninger som måtte være tilgjengelig for deg). Din forhandler vil diskutere dine rettigheter og mulige løsninger med deg.

Ford leverer plattformen Ford E-handel hvor du kan bestille utvalgte biler/produkter fra Fordforhandlere som deltar i ordningen (disse er selvstendige virksomheter) og andre utvalgte tredjeparter. Ford er dermed ikke selger eller leverandør av bilene/produktene i Ford E-handel. Som resultat utfører Ford ingen kontroll med eller påtar seg noe ansvar for salget/leveransen av bilene/produktene til deg fra Ford-forhandlerne og andre tredjeparts selgere.

10. Personvern

Se https://www.ford.no/nyttig-info/personvern

Din bestilling på Ford E-handel kan innebære at det vil være påkrevet å dele nødvendig data med en tredjepart for å kunne levere den ønskede tjenesten/produktet.

11. Generelt

11.1 Vi kan når som helst, uten å begrense andre rettigheter og godtgjørelser, avregne ethvert beløp vi skylder deg mot ethvert beløp som du skal betale til oss.

11.2 Ingen fraskrivelse fra noen av partene av ethvert brudd på Vilkår for Ford E-handel skal vurderes som fraskrivelse av senere brudd på samme eller en annen bestemmelse.

11.3 Hvis noen bestemmelse eller del av en bestemmelse i disse Vilkår for Ford E-handel av en rettsinstans eller annen kompetent myndighet anses å være ugyldig eller ikke gjennomførbar, skal slik bestemmelse eller del av en bestemmelse slettes fra disse Vilkår for Ford E-handel, og de gjenværende bestemmelsene eller deler av bestemmelser skal fortsatt ha full kraft og effekt. 

11.4 Disse Vilkår for Ford E-handel er undergitt norsk lov og partene samtykker i norske domstolers eksklusive jurisdiksjon, med verneting i første instans ved Ford Motor Norge AS verneting.

12. Kontakt Oss / Kundeservice

12.1 Ford E-Handel 

Hvis det er noe du har lyst til å snakke med oss om, som vedrører Ford E-handel, ber vi deg kontakte oss:

Ford Kundeservice: 800 56 105

12.2 Klage

Om du opptrer som forbruker, og en tvist oppstår mellom oss som ikke kan løses innen rimelig tid, kan du henvise tvisten til en egnet klageinstans, f.eks. Forbrukerådet. Ford Motor Norge AS og din Forhandler er villige til å engasjere seg i denne type tvisteløsning. Ønsker du detaljer om denne tjenesten, kan du ringe Forbrukerrådets veiledningstjeneste telefonnummer 23 400 500, registrere en forespørsel eller klage via nettsiden www.forbrukerradet.no

Tillegg 1 - Betalinger 

1. Betalinger som gjøres i Ford E-handel vil bli behandlet via en tredjeparts serviceleverandør. Du bekrefter og godtar at disse betalingene foregår mellom deg og din valgte Ford-forhandler eller tredjeparts selger. Du autoriserer leverandøren av betalingstjenesten til å samle inn, analysere og bringe videre informasjonen som genereres i forbindelse med disse betalingene. I tillegg er disse betalingene underlagt vilkår og betingelser i ditt betalingskort og eventuelle avtaler mellom deg og din finansielle institusjon.

2. Sikkerhetsdetaljer og Verifisering av din Identitet

Du kan bli bedt om å verifisere at du er autorisert innehaver av ditt betalingskort for å fullføre en betaling. Du kan derfor måtte etablere sikkerhetskoder, passord, sikkerhetsspørsmål og tilsvarende informasjon (inkludert fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning eller annen biometrisk informasjon) (“Sikkerhetsdetaljer”). Idet systemene for betalingsprosessen har sjekket din identitet ved å verifisere sikkerhetsdetaljene, går vi ut fra at vi handler med deg og at du har samtykket til at vi gir informasjon til deg og handler på instrukser uten å få ytterligere bekreftelse fra deg.

Du samtykker til:

  • ikke å oppgi dine sikkerhetsdetaljer til noen andre;
  • ikke å skrive ned dine sikkerhetsdetaljer på en måte som gjør at de kan forstås av noen andre; og
  • forsikre deg om at ingen annen kan skrive inn dine sikkerhetsdetaljer når du foretar en betaling på Fords nettside.

Du må informere oss så snart som mulig dersom:

  • noen andre kjenner dine sikkerhetsdetaljer (eller du tror de kan kjenne dem);
  • du ser noen feil eller uautoriserte betalinger; eller
  • du tror at noen andre har eller har forsøkt å bruke din betalingsmåte
  • Vi kan be deg om å endre dine sikkerhetsdetaljer av driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker.

3. Tilgjengelighet og ansvar.

Du kan vanligvis bruke Ford E-handel når som helst, men noen ganger kan reparasjoner, oppdateringer eller vedlikehold på våre systemer og våre leverandørers systemer innebære at noen av betalingsfunksjonene på nettsiden kan gå saktere enn normalt eller være midlertidig utilgjengelig. Vi vil ikke alltid være i stand til å la deg vite når en betalingsfunksjon ikke virker, og vi vil ikke stå ansvarlig for eventuelle tap du måtte lide som resultat av slik utilgjengelighet eller hvor en betalingsfunksjon ikke virker på korrekt måte av årsaker som ligger utenfor vår kontroll. For eksempel inkluderer dette svikt i fullføringen av en transaksjon i henhold til dine instrukser. Ingen av disse vilkår og betingelser skal (a) ekskludere eller begrense Fords eller din valgte Forhandlers ansvar for grov uaktsomhet, grov forsømmelse eller andre tilfeller hvor ansvar ikke kan ekskluderes eller begrenses under gjeldende rett, eller (b) svekkelse av forbrukerrettigheter i overensstemmelse med gjeldende rett.

4. Hvitvasking og terrorfinansiering:

Vi kan samle inn og verifisere informasjon om din identitet før vi leverer produkter og tjenester til deg. Vi kan når som helst be deg gi oss ekstra informasjon for å hjelpe oss å gjøre dette, og du skal gi oss slik informasjon raskt. Vi vil overholde alle våre krav om rapportering og informasjon i overensstemmelse med aktuelle regler om hvitvasking og finansiell kriminalitet og vi kan, når som helst og uten varsel/forklaring, utsette eller avslutte leveringen av produkter og tjenester til deg hvis vi har bekymringer som gjelder hvitvasking av penger og/eller risiko for kriminell finansvirksomhet.