VILKÅR TILKOBLEDE BILER

Tilkoblet Ford
Tilkoblede kjøretøy og Personvern

Med enheter som smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner kobler vi oss opp til verden rundt oss ved trådløs kommunikasjonsteknologi. Din Ford lar deg gjøre det samme!

Et tilkoblet kjøretøy medfører, avhengig av hvordan den er utstyrt, at din Ford kan kommunisere trådløst med apper på dine mobile enheter og med oss, våre partnere og våre tjenesteytere.

Din Ford kan være tilkoblet via Ford SYNC, Wi-Fi eller FordPass Connect-teknologier. Se nærmere på teknologi seksjonen på www.Ford.no for å lære mer om disse teknologiene. Der kan du finne ut hvilken tilkoplings teknologi som kan brukes, eller som er montert i bilen din slik som det er forklart i instruksjonsboken.

Alle digitale kanaler er åpne for deg når du kjøper et Ford tilkoblet kjøretøy.

Om Ford

Ford Motor Norge AS (heretter Ford) er ansvarlig for den informasjonen som mottas fra ditt tilkoblede kjøretøy, og er etter gjeldende norsk og europeisk lovgivning, også behandlingsansvarlig.

Ford er del av Ford Motor Company Group. En liste over selskaper innenfor Ford Motor Company-gruppen finner du her.

For enkelte behandlingsprosesser som er beskrevet i dette dokument, tar vårt morselskap, Ford Motor Company, primæransvaret og er også behandlingsansvarlig. Hvor det er tilfellet, vil Ford Motor Company og vi i felleskap sikre at din personlige informasjon, og alle dine rettigheter i forhold til din informasjon, beskyttes.

Når vi bruker begrepene “vi”, “vår” eller “oss”, med mindre vi tydelig opplyser noe annet, refererer vi til Ford Motor Norge og Ford Motor Company. 

Du beholder kontrollen

En tilkoblet Ford er knyttet opp mot kjøretøyets unike identifikasjons nummer (“VIN”). VIN nummeret kan knyttes til deg som eier eller leaser kjøretøyet, og mot annen identifikasjon av bilens komponenter. Du finner ut mer i dette dokumentet, i kjøretøyet, i instruksjonsboken, ved bruk av FordPass-appen (hvis tilgjengelig) eller ved å kontakte oss på de adresser som fremkommer nedenfor.

Du kan innstille egne preferanser for innsamling av informasjon om din tilkoblede Ford gjennom infotainment systemets innstillinger i din bil. Du kan også ringe Ford Kundeservice (Ford Customer Relations Center) for å lære mer om andre muligheter som kan være tilgjengelig for deg.

Ford Kundeservice: 800 56 105  

FordPass Connect

FordPass Connect er Fords nyeste løsning for en tilkoblet bil. FordPass Connect, bygger videre på SYNC og lar deg få tilgang til en rekke nye egenskaper via et i bilen innebygget modem. FordPass Connect blir mer effektiv når den kobles opp mot din smarttelefon via FordPass-appen. Se FordPass for nærmere detaljer.

FordPass Connect er et modem som lar din Ford koble seg til ett nettverk, i stor grad likt en mobil enhet med et SIM-kort. I likhet med andre deler i bilen din, monteres modemet og SIM kortet på fabrikken.

Mange ulike teknologier arbeider sammen for å levere det bekvemme og nyeste innholdet som følger av å være tilkoblet. Leverandører av internett eller mobile nettverksoperatører spiller en stor rolle i tilrettelegging av den trådløse kommunikasjonen vi bygger på. FordPass Connect er ikke et unntak, vi samarbeider med Vodafone som vår nettverksleverandør for det cellulære data nettverket som FordPass Connect er avhengig av.  

Når din Ford er tilkoblet, vil bilen din sende periodiske varsel til oss. Varslene inneholder et unikt nummer som identifiserer bilens SIM, kjøretøyets VIN og det elektroniske serienummeret til FordPass Connect-modemet. Som i en cellulær enhet/mobiltelefon, gir disse varslene deg en rask og sømløs erfaring når du er klar for å koble til bilen din ved bruk av FordPass-appen.

FordPass Connect lar informasjon om din tilkoblede Ford (detaljert beskrevet nedenfor) bli sendt til oss direkte fra din bil, og lar Ford Motor Company foreta fjernstyrte oppdateringer av bilens programvare og systemer.

Ved kjøp av en ny tilkoblet Ford, vil forhandleren forklare deg hvordan bilen din blir tilkoblet og hvordan du kan utnytte alle de fordelene som tilkoplingen tilbyr. Når du overtar bilen, vil forhandleren sørge for at din bils tilkoplings innstillinger er tilpasset dine preferanser og fortelle deg hvordan du avslutter en tilkopling etter eget ønske.

Uansett hvor tilkoblet du ønsker å være, vil SYNC-systemet sørge for at du beholder kontrollen. Du kan når som helst innstille dine preferanser i bilen, også om hvilken informasjon om den tilkoblede bilen som deles med oss. Du finner mer informasjon om disse kontrollene i din bil i instruksjonsboken.   

Vennligst legg merke til at ved frakobling av bilen, eller ved endringer i datadelingsinnstillingene, kan kvaliteten eller tilgjengeligheten av visse tjenester påvirkes.

Fordi bilen vil lagre dine tilkoplings preferanser og alle data du importerer, som adresseboken din, og også kan ha tilknyttede FordPass-konti, glem ikke å foreta en fullstendig nullstilling hvis du noen gang skulle selge bilen din eller kjøpe en bruktbil utstyrt med FordPass Connect! Instruksjonsboken forklarer hvordan dette utføres.

Wi-Fi Hotspot

Visse kjøretøy utstyrt med FordPass Connect kan inngå avtale med Vodafone (i Norge er Telenor lokal leverandør) for en Wi-Fi Hotspot-tjeneste i bilen. For å aktivere din Wi-Fi Hotspot, må enkelte opplysninger, inkludert bilens VIN og SIM-identifikasjon, oppgis til leverandøren. Du kan finne ut hvordan de bruker din personlige informasjon i deres personvernklausul, som vil være tilgjengelig ved opprettelsen av din konto for Wi-Fi Hotspot. Leverandøren vil levere Wi-Fi Hotspot og administrere abonnementet ditt, men de vil informere oss når visse terskler for databruk nås. Hvis du har koblet FordPass Connect til FordPass App, kan du se mengden databruk i FordPass-appen og i kjøretøyet ditt. For mer informasjon om Wi-Fi Hotspot, se Vodafones nettside: https://internetinthecar.vodafone.com. I Norge er Telenor lokal leverandør, ta kontakt med din lokale Fordforhandler for tilgjengelighet.  

SYNC WI-FI

Vi vil forsterke og forbedre kjøreopplevelse med SYNC. For å forbedre den, vil vi fra tid til annen lansere programvareoppdateringer slik at du alltid har siste versjon av SYNC og kart for å holde deg oppdatert og informert.

Hvis bilen din ikke er utstyrt med FordPass Connect, vil tilkopling til ditt Wi-Fi hjemme eller annet Wi-Fi-nettverk sette deg i stand til å motta oppdateringer til SYNC. Alternativt kan din forhandler også sørge for programvare oppdatering av SYNC:

Bruk bare pålitelige nettverk og, fordi SYNC vil huske de nettverkene du koble r til, ikke glem å foreta en total nullstilling hvis du noen gang selger bilen din!

Hvordan vet du at du er tilkoblet?

Det er visse ting du kan se etter i bilen hvis du lurer på tilkoplings-innstillingene.

Du kan sjekke varsler og meldinger på statuslinjen på skjermen til infotainment systemet i bilen din, inkludert styrken på Wi-Fi-nettverk i nærheten eller styrken på forbindelsen fra din mobilenhet.

I noen biler vil du se ikoner som indikerer at informasjon om din tilkoblede Ford, blant annet lokalisering, overføres av bilen.

Hvis for eksempel bilen din er utstyrt med FordPass Connect og et SYNC-system med integrert SYNC-skjerm:

alt

viser at modemet er aktivert og at informasjon om den tilkoblede bilen bortsett fra lokalisering, overføres

alt

viser at bilens lokalisering overføres.

alt

viser at modemet er aktivert og at både informasjon om den tilkoblede bilen og bilens lokalisering, overføres.

Ikke alle situasjoner er identiske, så sørg for å være kjent med hvordan bilen din er utstyrt. Du kan finne ut hvilket tilkoplingsutstyr som er montert i bilen din, og hvordan du ser hvordan data overføres fra bilen din, i instruksjonsboken, eller du kan spørre din forhandler.

I instruksjonsboken kan du også finne ut hvordan du frakobler bilen din. Legg merke til at ved frakobling av bilen, eller ved å endre datadelingsinnstillingene, kan kvaliteten eller tilgjengeligheten ved visse tjenester påvirkes. 

Delt glede er felles glede! Dele bilen din med andre, eller kjøre en bil som deles med andre

Hvis du deler bilen din med andre, bør du informere dem om dine tilkoplingsinnstillinger. La dem for eksempel vite hvor de finner informasjon for å koble seg til bilens Wi-Fi Hotspot, og hvor de kan skru av lokalisering og annen datadeling.

Flere konti kan opprettes i FordPass-appen, og mer enn en konto kan koble s til et enkelt kjøretøy. Hvis du kjører en bil med mer enn én konto tilkoblet, vil bruker(e) av hver konto ha tilgang til:

 • bilens lokalisering;
 • tjenester som lar bilen fjern startes (i visse land), låses og låses opp; og
 • tjenester som viser informasjon om bilens status (drivstoffnivået, for eksempel). 

På tilsvarende måte vil bruker(e) av appen, hvis du kjører en bil med FordPass-appen tilkoblet, ha tilgang til informasjonen og tjenestene som er oppgitt ovenfor.

Hvis du velger å koble til en konto på FordPass-appen til en bil som allerede er koble t opp til en annen konto, vil navnet ditt og det faktum at du har bedt om denne tilkoplingen, deles - via FordPass-appen - med bruker(e) som koble t seg til kjøretøyet før deg. Denne eller disse bruker(e) vil få anledning til å tillate eller avslå din tilkopling til bilen.

Du kan finne ut mer om dette, og hvordan du kan hindre data å bli delt mellom bilen og FordPass-appen, her

Noen biler har pop-up-meldinger i bilen for å varsle føreren om datadelingsinnstillingene. Førere med ukjent mobilenhet kan se en pop-up som vises i bilen og som varsler dem om innstillinger om aktuelle kjøretøydata eller lokaliseringsdeling. En mobilenhet “gjenkjennes” hvis den har vært tilkoblet et infotainment system, som SYNC. På denne måten vil noen som er ny for bilen din, eller ikke kjører den nok til å koble den til sin mobilenhet, bli underrettet av systemet om aktuelle datadelingsinnstillinger. Så glem ikke at når du justerer setets stilling eller speilene dine, kan du også måtte nullstille dine datainnstillinger. Legg merke til at ved frakobling av bilen, eller ved å endre datadelingsinnstillingene, kan kvaliteten eller tilgjengeligheten ved visse tjenester påvirkes.

Vår forpliktelse overfor deg

Vi vil administrere din personlige informasjon, inkludert informasjon om din tilkoblede Ford, rettferdig og i overensstemmelse med de retts regler som gjelder.

Mer utfyllende opplysninger om Fords personvernpolitikk er inntatt på: her.

Opplysninger om hvilken informasjon kjøretøyet ditt samler inn og bruker finner du ved å lese i instruksjonsboken eller FordPass-appen (hvis tilgjengelig).

Vi vil bare behandle din personlige informasjon, inkludert informasjon om din tilkoblede Ford, hvor vi har legitime grunner til det, hjemlet i Norsk eller Europeisk lovgivning, som:

 • Med ditt samtykke. I visse omstendigheter, hvor vår bruk av din personlige informasjon, er betinget av ditt samtykke. Når vi støtter oss på ditt samtykke til å bruke din personlige informasjon, har du rett til når som helst å trekke samtykket tilbake.
 • For å inngå en kontrakt eller gjennomføre en kontrakt med deg. Disse kontraktene kan for eksempel inkludere vilkårene som Ford Motor Norge leverer i FordPass-appen.
 • Dersom vi tror at bruk av din personlige informasjon er nødvendig for å overholde våre rettslige forpliktelser.
 • I situasjoner hvor vår bruk av din personlige informasjon er innenfor våre legitime interesser eller legitime interesser til den organisasjonen som vi har delt personlig informasjon med, og vi har forsikret oss om at din personlige informasjon, og dine rettigheter i forhold til den informasjonen, er beskyttet. Vi anvender for eksempel denne begrunnelsen for å: gjøre din opplevelse mer personlig og slik den markedsføringen du mottar; kan forutsi hvilke Ford-produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg; administrere og forbedre vår virksomhet og vårt forhold til deg; vurdere kvaliteten på de tjenestene vi og forhandlerne leverer, og de tjenestene våre leverandører gir til oss eller på vår vegne, gi trådløse oppdateringer til bilens systemer og av hensyn til feilsøking; i visse tilfeller å utføre fjernstyrte feilsøkingsaktiviteter; utvikle nye og forbedrede produkter, tjenester og forretnings- og markedsføringsstrategier; gjennomføre undersøkelser; beskytte eller forsvare vår eller andres rettigheter eller eiendom, eller å oppdage, forhindre eller på annen måte forhindre svindel eller problemer vedrørende sikkerhet, beskyttelse eller personvern.
 • I visse omstendigheter kan vi måtte bruke din personlige informasjon der vi tror det er nødvendig for å overholde rettslige forpliktelser, å beskytte noens sikkerhet eller vitale interesser, eller for formål som er av offentlig interesse.

Informasjon om den tilkoblede bilen

Informasjon om din tilkoblede Ford er informasjon om din bils ytelser, dens komponenter og deler og deres status, og om hvordan bilen brukes, inkludert hvordan den kjøres, dens lokalisering og det miljøet den anvendes i (for eksempel informasjon om temperaturen på utsiden av bilen). Det er typisk forbundet med din bils VIN, som kan linkes til deg som eier eller leaser. Hvor vi har hjemmel for innsamlingen, gir vi nedenfor eksempler på hvilken type av informasjon din tilkoblede Ford samler inn og hva denne informasjon skal brukes til.

Basert på det tilkoplingsnivået du velger for din bil og, i noen tilfeller, dine valg i forhold til informasjon om din tilkoblede Ford, kan ikke alle kategorier av informasjon om din tilkoblede Ford samles inn eller brukes for de formålene som er beskrevet. Ford kan anonymisere data og bruke dem til alle formål.

Vi behandler informasjon om din tilkoblede Ford ved hjelp av avansert data-analyse for å sikre kvaliteten på tjenestene og avlede innsikt som kan gi grunnlag for handlinger og inngrep fra vår side som beskrevet nedenfor.

Kategori av tilkoblet Informasjon om bilen

Eksempler på data Hvordan brukes det av Ford?
 Bilinformasjon Bilens identifikasjonsnummer (VIN), utstyrsmodell og delenummer,status på bilens systemer (f.eks. drivstoffnivå, dekktrykk og låser),kilometerstand  og annen informasjon ombilens ytelser. For levere tilkoplingstjenester; for bedre å forstå og reparereproblemer med bilens ytelser; for fjernstyrte feilsøkingsformål; forproduktundersøkelser og forbedringsformål; og for å å tilby produkter ogtjenester som er skreddersydd for deg. Informasjon om bilen kan overføres til oss trådløst via FordPassConnect, Wi-Fi eller hentes direkte fra bilen ved verkstedbesøk.
Kjørekarakteristikk og -adferd
Fart,
bruk av gass, bremser, styring, setebelter og annen tilsvarende informasjon om
hvordan bilen brukes.

For å levere tilkoplingstjenester; for
produktutvikling og forbedringsformål; for å forstå og reparere problemer med
bilens ytelser; for å levere tjenester som krever slik informasjon som
forsikringsrabatter som tilbys av ditt forsikringsselskap (hvis tilgjengelig); og
for å tilby produkter og tjenester som er skreddersydd for deg.

Kjørekarakteristikker kan overføres til oss
trådløst via FordPass Connect.

Serviceinformasjon
i bilen Wi-Fi og tilkopling til mobilt nettverk; programvare og
utstyrsversjoner av bilens systemer som SYNC; ytelser og bruk av systemer og
bilens teknologi som navigasjon, infotainment systemer,
telefon/Bluetooth-tilkoplinger, klimakontroll, seteposisjon og SYNC;
endringer i tilkoplingsinnstillinger.


For
å levere tilkoplingstjenester; for bedre å forstå og reparere problemer med
bilens ytelser; for fjernstyrte feilsøkingsformål; for produktundersøkelser og
forbedringsformål; og for å tilby produkter og tjenester som er skreddersydd
for deg. 
Presis
lokaliseringsinformasjonBilens posisjon på breddegrad og
lengdegrad innsamlet i sann tid

 

Denne informasjonen kan brukes for å avgjøre
enhetens eller bilens nåværende lokalisering, kjøreretning og fart.For å levere tilkoplingstjenester (f.eks. Live Traffic); for
bedre å forstå og reparere problemer med bilens ytelse; for fjernstyrte
feilsøkingsformål; for produktundersøkelser og forbedringsformål; og for å tilby
produkter og tjenester som er skreddersydd for deg.
Presis lokaliseringsinformasjon kan brukes til å tilby produkter
og tjenester som er skreddersydd for deg. Presis lokaliseringsinformasjon kan
overføres til oss trådløst via FordPass Connect.


Status Varsler

Modemet sender av og til meldinger for å
holde seg tilkoblet til telekommunikasjonsnettverk. Disse meldingene inkluderer
informasjon som identifiserer bilen din, SIM og det elektronisk serie nummeret til
modemet. Nettverksleverandører kan ha tilgang til ekstra informasjon, for
eksempel identifikasjon av mobiltelefonens basestasjon.

Merk:
FordPass Connect vil fortsette å sende denne informasjon med mindre SIM er
deaktivert. Vennligst kontakt ditt lokale kundesenter for mer informasjon.

For å kontrollere at FordPass Connect er i
stand til å sende og motta data gjennom telekommunikasjonsnettverket.

Tilkoblede 
statusvarsler sendes trådløst til Ford via FordPass Connect.

Trådløs oppdateringsinformasjon
Aktuelle
programvare- og utstyrsversjoner av FordPass Connect og andre tekniske
spesifikasjoner tilknyttet et spesifikt modem eller andre kjøretøymoduler/systemer

For å sikre at FordPass Connect, bilens
moduler og systemer har alle nødvendige og aktuelle oppdateringer og
programvareversjoner.

Trådløs oppdateringsinformasjon kan overføres
til oss trådløst via FordPass Connect eller WiFi. 

next
prev

Vi kan også bruke informasjon om den tilkoblede bilen beskrevet ovenfor til:

 • å avgjøre om FordPass Connect er fullstendig tilkoblet og, hvis den ikke er det, å kontakte deg med informasjon om våre tilkoplingstjenester. Vi vil bare gjøre dette hvis du har akseptert å motta markedsførings kommunikasjon fra oss;
 • oppfylle dine anmodninger (for eksempel, for å sette deg i stand til å motta tjenester via FordPas-appen);
 • administrere og forbedre vår virksomhet, og vårt forhold til deg;
 • vurdere kvaliteten på de tjenestene vi leverer, og tjenestene våre leverandører leverer til oss eller på våre vegne;
 • håndtere dine forespørsler; og
 • hjelpe oss til å forstå, utvikle og forbedre våre produkter, prosesser, tjenester og markedsmessige strategier;
 • overholde vårt rettslige og regulatoriske ansvar, svare på rettslige prosesser eller forespørsler om informasjon utgått fra offentlige myndighet eller annen tredjepart, for å hindre og oppdage kriminalitet og svindel, eller beskytte dine eller andres rettigheter.

Vi kan, hvor lovlig, kombinere og bruke automatiserte beslutningsprosesser, analysere din informasjon om den tilkoblede  bilen med annen informasjon vi har om deg, for å bidra til de formål som er skissert ovenfor. Dette kan inkludere, for eksempel, å analysere feilsøkingsinformasjon fra bilen, gjennomføre tilbakekallinger, vurdere vår distribusjonsstrategi, evaluere effektiviteten i vår marketing- og kundeservice, gjennomføre markedsanalyser og identifisere produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg, og kontakte deg for å fortelle deg om slike produkter og tjenester.

I visse begrensede tilfeller kan de automatiserte beslutningene vi tar, ha en rettslig eller tilsvarende effekt på deg. Vi gjør bare denne type automatiserte beslutninger om deg dersom:

 • beslutningene er nødvendige for å gjennomføre eller inngå en kontrakt med deg;
 • beslutningene er hjemlet i lov; eller
 • du tillater oss å treffe automatiserte beslutninger.

Du kan kontakte oss for å be om mer informasjon om automatiserte beslutninger, og under visse omstendigheter nekte oss å bruke automatisk beslutninger, eller anmode om at en automatisert beslutning gjennomgås av en person.

Data og bilens sikkerhet

Ingen kan garantere at dataoverføring over Internett er sikkert, men vi, våre tjenesteleverandører og partnere tar data og cybersikkerhet svært alvorlig.

Vi bruker en rekke tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte og opprettholde sikkerheten, integriteten og tilgjengeligheten av informasjon om din tilkoblede  Ford.

Bilens cybersikkerhet

Ford har et tilkoblet cyber sikkerhetsteam og iverksetter en rekke tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte informasjon om din tilkoblede Ford, inkludert tilgangskontroll for å begrense unødvendig eller uautorisert tilgang til informasjon om din tilkoblede Ford, i tillegg til cybersikkerhetstiltak som «hashing» og kryptering av data.

Vi deltar aktivt i flere bransjefora med fokus på hvordan man tilnærmer seg disse kompliserte tekniske spørsmålene. I tillegg til profesjonelle spesialister på mobil bil sikkerhet, samarbeider vi også med organisasjoner innenfor et større samfunn med cyber-sikkerhetsspesialister, inkludert BITS Information Systems Audit og Control and Manufacturing arbeidsgrupper, og anvender lærdommen for å tilby «Best Practices» på bilen, hvor det er mulig. 

Ford er også stolt del-grunnlegger av et bredt bransjetiltak for å håndtere mulige problemer gjennom Automotive Information Sharing Analysis Center (Auto-ISAC). Auto ISAC opptrer som et sentralt punkt for bilprodusenter, leverandører og andre delaktige for å dele cyber-intelligence, koordinere og svare på cyber-trusler som gjelder elektronikk i biler.

Dataoverføring og deling

Vi kan dele informasjon om din tilkoblede Ford med:

 • selskaper eller andre organisasjoner som vi har engasjert til å levere tjenester på vår vegne slik som webhosting-selskaper og selskaper som leverer internett-teknologi;
 • selskaper eller andre organisasjoner som du har bedt oss om eller samtykket i at vi kan dele din personlige informasjon med;
 • forhandlere og våre partnere hvor dette er nødvendig for å levere et produkt eller en tjeneste, inkludert for eksempel vår nettverksleverandør Vodafone;
 • profesjonelle rådgivere;
 • ethvert rettshåndhevelsesorgan, domstol, reguleringsmyndighet, offentlig myndighet eller annen tredjepart hvor vi mener dette er nødvendig for å overholde rettslige eller regulatoriske rammer eller på annen måte, beskytte våre rettigheter, rettighetene til tredjepart eller individs personlige sikkerhet, eller for å oppdage, hindre eller på annen måte motarbeide svindel, eller sikkerhetsmessige problemer; eller
 • tredjepart som kjøper, eller til hvem vi overfører, alle eller størsteparten av våre verdier og virksomhet; og
 • selskaper innen Ford Motor Company Group, en liste over disse finnes her.

Når vi deler din personlige informasjon, vil vi påse at den brukes til formål som er kompatible med det som er beskrevet her.

Din personlige informasjon vil bli overført innenfor det Europeiske Økonomiske Området (“EU” og EØS), i tillegg til land utenfor EU (inkludert Ford Motor Company i USA).

Landene som vi overfører din personlige informasjon til, betraktes ikke nødvendigvis av den Europeiske Kommisjonen til å være i stand til å sikre et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personlig informasjon. Vi vil forsikre oss om at hvis vi overfører din personlige informasjon utenfor EU og EØS, gjør vi det i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. For eksempel, ved behov, vil vi sørge for relevante sikkerhetsordninger i overensstemmelse med våre rettslige forpliktelser for å sikre at din personlige informasjon er beskyttet på en adekvat måte, uten hensyn til hvilket land den er overført til. Slike sikkerhetsordninger kan inkludere å oppnå kontraktsmessige forsikringer fra tredjepart som får tilgang til din personlige informasjon hvoretter din personlige informasjon blir beskyttet av standarder som tilsvarer de som beskytter din personlige informasjon innen EU og EØS. Ønsker å vite mer om hvordan Ford beskytter din personlige informasjon når den overføres utenfor EU og EØS, eller å motta en kopi av de sikkerhetsforanstaltningene vi etablerer for å beskytte din personlige informasjon, vennligst kontakt Ford på nedenstående adresser.   

Lagring av informasjon

Vi beholder bare din personlige informasjon i en identifiserbar form så lenge det er rimelig nødvendig for å oppfylle formålene som oppgitt nedenfor. Generelt vil vi beholde informasjonen så lenge som en av følgende grunner gjelder:

 • din informasjon på en rimelig vis er påkrevet for å oppfylle hensikten med hvorfor vi overførte eller samlet inn informasjonen;
 • din informasjon, med rimelighet er nødvendig, for å beskytte og forsvare våre rettigheter eller vår eiendom (dette vil generelt være lengden av relevant lovmessig begrensningsperiode i din jurisdiksjon); eller
 • vi på annen måte er påbudt å beholde din informasjon av hensyn til gjeldende lover eller regler.

Der hvor informasjon brukes for mer enn ett formål, vil vi beholde den til formålet med den siste perioden utløper.

Når informasjon om den tilkoblede  bilen ikke lenger er nødvendig, blir den enten ugjenkallelig anonymisert eller ødelagt.

For ytterligere informasjon om vår politikk på dette området, bes du kontakte oss ved å bruke nedenstående kontaktdetaljer.

Dine rettigheter, og hvordan du kontakter oss

Som individ har du rett til å finne ut hvilken informasjon vi har om deg og for hvilke formål. Hvis nødvendig kan du fritt foreta korreksjoner. Du har også rett til, under visse omstendigheter, å nekte oss å fortsette å behandle din personlige informasjon, eller be oss om å slette og begrense bruken av din informasjon. Under visse omstendigheter kan du også be om at din personlige informasjon leveres til deg i et vanlig brukt elektronisk format slik at du kan dele den med andre organisasjoner (dette refereres ofte til som retten til “dataportabilitet”).

Vi oppmuntrer deg til å kontakte oss for å oppdatere eller korrigere din personlige informasjon hvis den endres, eller hvis den personlige informasjonen vi har om deg er unøyaktig.

Hvis du ikke er tilfreds med hvordan vi bruker din informasjon, håper vi at du i første instans lar oss vite det slik at vi kan imøtekomme dine bekymringer. Du har også rett til å fremme en klage til Datatilsynet.

Dersom du har spørsmål eller bekymringer når det gjelder vår bruk av din informasjon, eller ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter, vennligst kontakt Ford først. Du finner kontaktdetaljene til Ford Motor Norge AS  her, eller du kan skrive til:

Ford Motor Norge AS

Kundeservice

Lienga 2

1411 Kolbotn

Du kan også kontakte vår saksbehandler for databeskyttelses direkte her:

DPeurope@ford.com

Endringer

Denne informasjonen kan oppdateres fra tid til annen. Der hvor endringer vil få en fundamental påvirkning på behandlingen eller på annen måte har en betydelig påvirkning på deg, vil vi gi deg tilstrekkelig melding på forhånd slik at du får muligheten til å utøve dine rettigheter til din personlige informasjon (for eksempel, å nekte behandlingen).