PARKER BILEN

MAI 13, 2022

En oppfordring fra Stuart Rowley, toppsjefen i Ford Europa:

Hver eneste dag slår det meg hvor glad jeg er for å jobbe i en bransje hvor det er så mye sterke følelser for de produktene vi lager. Jeg har elsket biler siden jeg var liten, og kan i dag som voksen, huske modeller – ja til og med registreringsnummeret – på bilene jeg eide på forskjellige viktige tidspunkt i livet mitt.

Samtidig er det slik at selv om vi i Ford jobber hardt for å sørge for at alle skal kunne bevege seg fritt for å nå sine drømmer, er det helt avgjørende å ta vare på både hverandre og vår felles klode.

Vi jobber hardt for å få til en elektrisk revolusjon. Allerede innen 2026 er målet vårt å selge 600 000 helelektriske biler. Innen 2035 vil vi oppnå vårt mål om null utslipp fra alle biler som vi selger. Da vil også alle våre fabrikker, distribusjon og leverandører være karbonnøytrale.

Det er imidlertid en ting til vi alle kan gjøre – akkurat nå:

Parken bilen

«Parker bilen» er et nytt initiativ fra Ford. Det er kanskje noe av det siste mange forventer at en bilprodusent vil be om. Samtidig er det slik at forsvarlig kjøring ikke lenger bare handler om sikkerhet. Det handler om å bry seg om miljøet og helsen vår. Å gå eller å sykle en tur hver dag kan utgjøre en stor forskjell.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon er de aller fleste av bilturene som blir tilbakelagt i Europa på under 5 km. Spesielt i byene er dette ofte turer som enkelt kunne vært tilbakelagt på sykkel eller til fots.World Health Organization

Å gå eller sykle, i stedet for å kjøre en gang daglig, kan faktisk redusere det personlige karbonavtrykket med opptil 84 %.Turvec Dette kan igjen bidra til å redusere karbonutslippet fra biltrafikken med hele 8 % – og hjelpe oss mot en grønnere fremtid for oss alle.Turvec

Det helelektriske eventyret som vi nå står ved inngangen til, vil absolutt hjelpe til for å nå dette målet. Samtidig er det fremdeles slik, som styreformann i Ford - Bill Ford - sa så tidlig som i 2011, at «en kø uten utslipp er fremdeles en kø.»TED2011 I gjennomsnitt bruker en person opptil 36 timer i året i kø eller på jakt etter en ledig parkeringsplass, og da spesielt i byområdene. Parkerer flere bilen, spesielt for de korte turene i urbane strøk, vil dette bidra til å redusere køkjøringen.Time.com

Vi vet at det å bruke bil, selv på de korte strekningene, er helt nødvendig for noen. For mange av oss - som meg selv - er det imidlertid en vane vi må endre på. Det skal jeg gjøre, og håper samtidig at mange av dere vil være med meg på å sykle eller å gå mer i det daglige.

Det er helt avgjørende for vårt velvære, helse og for vår felles klode. De fleste voksne i Europa er overvektige.Eurostat Bare 30 minutter med sykling eller gange kan gi oss både et sunnere og lengre liv.Dove Press

«Parker bilen» vil nå bli en del av vårt globale kjøreopplæringsprogram for unge sjåfører, «Driving Skills for Life». Dette har siden det ble lansert i Europa for 9 år siden, gitt viktig kjøreopplæring til mer enn 45 000 unge sjåfører.

I løpet av de neste ukene og månedene vil vi annonsere flere planer for å gjøre kampanjen kjent – både blant våre ansatte og i områder rundt i Europa hvor Ford er spesielt synlige. Dette vil innebære både støtte og investeringer i opplegg som oppmuntrer til en mer aktiv måte å forflytte seg på.

Vi er overbevist om at dette er en mulighet som mange vil sette pris på. En studie vi nylig fikk utført viste at mer enn en 1 av 3 europeere er villig til å bruke bilen sin mindre for å bekjempe klimaendringene.

Jeg vet at vi i sammen kan hjelpe til å skape sunnere veier, sunnere liv og en grønnere fremtid i løpet av de neste 12 månedene. «Parker bilen» vil bidra til 1 million reisebytter i hele Europa.

Å komme seg ditt du trenger burde ikke koste oss jordkloden.

Stuart Rowley