HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Home > Nyttig Info > Ford Terms & Privacy Policy Hub > Ford E-Handel
Terms and Conditions

Samtykke til Datainnsamling av Kundens Personopplysninger

Når du kjøper et produkt eller mottar tjenester fra:

 • en Ford forhandler; og/eller
 • Ford Motor Company Limited ("Ford", "vi", "vår" eller "oss") vil visse opplysninger om deg og ditt kjøretøy (“Personlige opplysninger”) bli samlet inn. Dette Samtykke til Datainnsamling forklarer hvordan dine Personlige opplysninger vil bli brukt og hvem de deles med.

I tillegg til dette Samtykke til Datainnsamling har enkelte Ford-produkter og –tjenester (inkludert noen Fordapplikasjoner) egne retningslinjer for personvern som beskriver mer detaljert hvordan dine Personlige opplysninger brukes i en bestemt sammenheng. Du kan også finne ut mer om hvilken informasjon kjøretøyet ditt samler inn og bruker, ved å konsultere eierhåndboken eller tilhørende applikasjon (hvis tilgjengelig).

Hvem dine personlige opplysninger vil deles med

Dine Personlige opplysninger vil bli delt med:

 • Selskaper eller andre organisasjoner som vi har engasjert til å tilby tjenester på våre vegne, for eksempel web hosting selskaper, postleverandører, analyseleverandører, arrangementstjenester og leverandører av informasjonsteknologi;
 • Selskaper eller andre organisasjoner som du har bedt oss om, eller vi har blitt enige om, å dele dine personlige opplysninger med;
 • Ford Forhandlere og våre partnere der dette er nødvendig for å gi deg et produkt eller en tjeneste;
 • profesjonelle rådgivere;
 • ethvert rettshåndhevende organ, domstol, regulator, myndighet eller en annen tredjepart der vi mener dette er nødvendig for å overholde en lov eller forskrift, eller på annen måte å beskytte våre rettigheter, rettighetene til en tredjepart eller enkeltpersoners personlige sikkerhet, eller å oppdage, forhindre eller på annen måte behandle svindel-, sikkerhet-, eller trygghetsspørsmål; eller
 • en tredjepart som kjøper, eller som vi overfører til, alle eller vesentlig deler av alle våre eiendeler og virksomhet. Skulle et slikt salg eller overføring forekomme, vil vi gjøre en rimelig innsats for å forsøke og sikre at enheten som dine personlige opplysninger overføres til bruker den på en måte som er i samsvar med denne kunngjøringen. 

Ford kan også dele dine personlige opplysninger med FCE Bank plc (“Ford Credit”), Ford Motor Company, og andre Ford Motor Company Group selskaper over hele verden. Når vi deler din personlige informasjon, vil vi sørge for at de brukes til formål som er kompatible med de som er beskrevet i denne kunngjøringen. En link til listen over selskapene under Ford Motor Company Group er tilgjengelig på Ford.no.

Overføring av personlige opplysninger internasjonalt

Din Personlige informasjon vil bli behandlet i samsvar med norsk lov om databeskyttelse, og kan overføres innen EØS, samt land utenfor EØS (inkludert til USA). Landene som vi overfører dine Personlige opplysninger til vil ikke alltid anses av EU-kommisjonen til å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for Personlig informasjon. Som følge av dette, vil vi, når vi overfører dine Personlige opplysninger utenfor EØS, sette inn passende garantier i samsvar med våre juridiske forpliktelser for å sikre at dine Personlige opplysninger er tilstrekkelig beskyttet, uavhengig av landet de overføres til. Disse garantiene kan omfatte anskaffelse av kontraktsforsikringer fra tredjepart som gir tilgang til dine Personlige opplysninger om at dine personlige opplysninger vil bli beskyttet av standarder som tilsvarer de som beskytter dine Personlige opplysninger innenfor EØS. Dersom du ønsker å vite mer om hvordan Ford beskytter dine Personlige opplysninger når disse overføres utenfor EØS, eller for å få en kopi av de garantier vi har etablert for å beskytte dine Personlige opplysninger når de overføres, vennligst kontakt esalesno@ford.com.

Hvilke personlige opplysninger som vil bli brukt

 • Ford samler inn dine Personlige opplysninger når: 
 • du fyller ut skjemaer eller foretar bestillinger (for eksempel hvis du bestiller en tjeneste eller ber om prøvekjøring);
 • du mottar tjenester eller kjøper produkter hos en Ford forhandler; og
 • du kontakter oss (for eksempel vil vi holde oversikt over den informasjonen du oppgir når du skriver til oss eller kontakte

Når du tar bilen inn til service eller reparasjon samler Ford inn diagnostisk informasjon om kjøretøyet ditt og holder oversikt over arbeidet som utføres og deler som følger med. Vi forklarer mer om dette i et eget avsnitt i slutten av denne Samtykke til Datainnsamling.

De Personlige opplysningene vi samler inn inkluderer:

 • ditt navn og din kontaktinformasjon (som adresse, telefonnummer og e-postadresse), og informasjon om din bedrift eller arbeidsgiver dersom du handler i næring;
 • informasjon om kjøretøyet ditt (inkludert ditt kjøretøys identifikasjonsnummer (“VIN”), kjøretøyets registreringsnummer, modell, alder og kjørelengde);
 • produktene og tjenestene du er interessert i eller har kjøpt;
 • dine kommunikasjons- og markedsføringspreferanser; og
 • informasjon som kreves for finansieringsformål, som betalingsinformasjon.

I tillegg, og når loven tillater det, kan vi kombinere informasjonen vi har med informasjonen om deg eller dine interesser, sosioøkonomisk og sosialdemografisk status, online identifikatorer og nåværende kontaktopplysninger som samles inn av tredjepart, som markedsføringsbyråer og fra offentlige kilder

Vi kan være lovpålagt å samle inn visse Personlige opplysninger. Vi kan også være pålagt å samle inn dine personlige opplysninger som et resultat av et kontraktsforhold med deg. Unnlatelse av å gi denne informasjonen kan forhindre eller forsinke oppfyllelsen av disse forpliktelsene.

Hvordan dine Personlige opplysninger vil bli brukt

Vi bruker de Personlige opplysningene vi samler inn til å: 

 • etterkomme dine forespørsler (for eksempel å tilby tjenester til deg);
 • behandle og forbedre vår virksomhet og vårt forhold til deg;
 • vurdere kvaliteten på tjenestene vi og Ford forhandlerne gir, og de tjenestene våre leverandører tilbyr oss eller på våre vegne;
 • håndtere dine henvendelser;
 • foreta undersøkelser;
 • sende deg markedsføringsmateriale i tråd med dine kommunikasjonspreferanser; og
 • overholde vårt juridiske og regulatoriske ansvar, å svare på juridiske prosesser eller forespørsler om informasjon utstedt av myndigheter eller andre tredjeparter, og for å forhindre eller oppdage kriminalitet og svindel, eller beskytte dine, våre eller andres rettigheter. 

For mer informasjon om hvordan personopplysningene vi samler inn når kjøretøyet ditt blir betjent eller reparert brukes, vennligst les “Reparasjon, diagnose og service for Ford-kjøretøyet” nedenfor i dette Samtykke til Datainnsamling.  

Vi, Ford Motor Company og andre Ford Motor Company Group selskaper over hele verden kan kombinere og, ved hjelp av automatiserte beslutningsprosesser, analysere dine Personlige opplysninger for å hjelpe til med de formål som er skissert over, og til å:

 • hjelpe oss med å forstå, utvikle og forbedre våre produkter, prosesser, tjenester og markedsføringsstrategier;
 • tilpasse vår kommunikasjon, våre produkter og våre tjenester til deg;
 • holde dine personlige opplysninger oppdaterte;
 • hjelpe oss å forstå våre kunder bedre; og
 • behandle og forbedre vårt forhold til deg. 

Dette kan for eksempel inkludere informasjon om vår distribusjonsstrategi, evaluering av effektiviteten av vår markedsføring og kundeservice, gjennomføring av markedsanalyse og identifisering av produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg, og kontakte deg for å fortelle deg om disse produktene og tjenestene.

I enkelte begrensede tilfeller kan de automatiserte avgjørelsene vi tar ha en juridisk eller tilsvarende effekt for deg. Vi vil kun ta slike automatiserte beslutninger angående deg når: 

 • beslutningene er nødvendige for å utføre eller inngå en kontrakt med deg;
 • beslutningene er tillatt ved lov; eller
 • du gir oss samtykke til at vi utfører en automatisert beslutningsprosess.

Du kan kontakte oss for å be om ytterligere informasjon om automatisert beslutningstaking, og under noen omstendigheter protestere mot bruken av en automatisert beslutningsprosess, eller be om at en automatisk beslutning blir vurdert av et menneske. 

Vi vil gjerne sørge for at kommunikasjonen vi sender deg og vårt samspill med deg er så relevant som mulig. Som et resultat kan vi fra tid til annen bruke informasjonen om deg samlet fra offentlige kilder og fra tredjeparter (som beskrevet i avsnittet ”Hvilke personlige opplysninger som vil bli brukt” ovenfor), for å hjelpe oss med å finne ut hvilke Fordprodukter og –tjenester du måtte være interessert i.
Analyseleverandører og markedsføringstjenester kan for eksempel analysere informasjonen de samler inn fra elektroniske og andre kilder for å gi oss informasjon om din demografi og dine interesser – for eksempel anføringer om aldersgruppe og typer produkter eller tjenester som kan interessere deg. Vi kan da sende deg informasjon om disse produktene og tjenestene vi tilbyr, i samsvar med dine kommunikasjonspreferanser, og bruke informasjonen vi holder om deg for å informere vårt kundesenter dersom du kontakter dem. Vi kan også arbeide med tredjeparter for å gi deg skreddersydd annonsering på sosiale medier, eller, hvis du har samtykket i bruk av informasjonskapsler, når du surfer på internett eller besøker andre nettsider. Du kan finne ut hvordan du slutter å motta markedsføringsmateriale fra oss i avsnittet ”Dine rettigheter” nedenfor. 

Vi behøver dine Personlige opplysninger i identifiserbar form så lenge det er rimelig nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, og etter behov for å overholde gjeldende lover og forskrifter. Dette innebærer generelt å oppbevare dine personlige opplysninger så lenge følgende gjelder:

 • dine Personlige opplysninger er rimelig nødvendige for å kunne tilby de tjenestene du har bedt om;
 • dine Personlige opplysninger er rimelig nødvendige for å beskytte og forsvare våre rettigheter og eiendom (dette vil vanligvis tilsvare lengden på den relevante periode for rettslig foreldelse); eller
 • gjeldende lover eller forskrifter krever ytterligere oppbevaring av dine Personlige opplysninger. 

De rettslige grunnlag som ligger til grunn ved bruk av dine Personlige opplysninger. 

Det er ulike rettslige grunnlag som anvendes når vi bruker dine Personlige opplysninger. Vi samler inn og bruker dine Personlige opplysninger i følgende situasjoner:

 • der hvor vår bruk av dine Personlige opplysninger er nødvendig for å utføre en kontrakt eller kontrakter som du er part i, eller for å ta steg som du ber om før du inngår en kontrakt. Disse kontraktene kan inkludere vilkårene ved en konkurranse eller i avtaler du inngår for serviceprodukter, for eksempel;
 • der hvor vår bruk av dine Personlige opplysninger er innenfor våre legitime interesser eller legitime interesser til en organisasjon som vi har delt dine Personlige opplysninger med, og vi har sørget for at dine Personlige opplysninger og dine rettigheter i forbindelse med denne informasjonen er beskyttet. Vi kan for eksempel legge dette juridiske grunnlaget til grunn dersom vi og/eller selskapene i Ford Motor Company Group bruker dine Personlige opplysninger til å: forstå og forbedre våre (eller deres) produkter, tjenester og/eller forretnings- eller markedsføringsstrategier; for forskningsformål; administrere og forbedre forholdet til deg, og for administrative formål; for å finne ut hvilken informasjon, produkter og tjenester som mest sannsynlig vil interessere deg og sende eller vise deg informasjon, tilbud og online annonser for disse produktene eller tjenestene; å tilpasse din erfaring med våre produkter og tjenester; for å sikre at våre produkter og tjenester leveres og brukes i samsvar med loven og vilkårene som gjelder for dem, og når det er nødvendig, å beskytte eller forsvare våre eller andres rettigheter eller eiendom, eller å oppdage, forhindre eller på annen måte behandle svindel- sikkerhets-, trygghets- eller personvernspørsmål;
 • der vi mener det er nødvendig å bruke dine Personlige opplysninger til å overholde en lovlig eller regulatorisk forpliktelse;
 • under begrensede omstendigheter der vi mener det er nødvendig å beskytte en persons sikkerhet eller livsviktige interesser;
 • under visse omstendigheter må vi kanskje bruke dine Personlige opplysninger til formål som er av offentlig interesse; og
 • der vi har ditt samtykke. Vi vil være avhengige av ditt samtykke til for eksempel å bruke dine Personlige opplysninger for markedsføring til deg via e-post og tekstmelding. Der hvor vi avhenger av ditt samtykke til å bruke dine Personlige opplysninger, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Vennligst les avsnittet ”Dine rettigheter” i denne Samtykke til Innhenting av Data, for mer informasjon.

Dine rettigheter 

Du har som individ rett til å finne ut hvilken informasjon Ford innehar om deg og for hvilke formål de oppbevares. Du kan få tilgang til denne informasjonen og gjøre rettelser om nødvendig. Du har også rett til under enkelte omstendigheter å motsette deg bruken av dine Personlige opplysninger, å be oss om å begrense eller slette dine Personlige opplysninger, eller be om at dine Personlige opplysninger blir gitt til deg i et vanlig elektronisk format slik at du kan dele dem med andre organisasjoner (dette kalles ofte rett til “dataportabilitet”).

Der hvor du har samtykket til bruken av dine Personlige opplysninger (se avsnittet “De rettslige grunnlag som ligger til grunn ved bruk av dine Personlige opplysninger” for ytterligere informasjon), har du rett til å trekke ditt samtykke til enhver tid. 

Dersom du har spørsmål eller bekymringer angående Fords bruk av dine Personlige opplysninger, eller ønsker å få tilgang til informasjonen Ford innehar om deg, eller utøve noen av de andre rettighetene du har i forhold til dine Personlige opplysninger, vennligst kontakt:

Ford Motor Norge AS; Att.: Kundeservice; Postboks 514; 1410 KOLBOTN; epost: esalesno@ford.com

Vi oppfordrer deg til å kontakte oss for å oppdatere eller rette opp dine Personlige opplysninger dersom disse endres, eller hvis de Personlige opplysningene vi har om deg er unøyaktige.

Ford og Ford Credit har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig. Du kan kontakte databeskyttelsesansvarlig på DPeurope@ford.com.

Dersom du ønsker å klage på måten Ford bruker dine Personlige opplysninger, håper vi at du i første omgang vil kontakte oss. Du kan imidlertid også klage til; Datatilsynet.

Endringer av dette Samtykke til Datainnsamling 

Vi kan endre eller oppdatere denne Samtykke til Datainnsamling fra tid til annen. Dersom vi endrer denne Samtykke til Datainnsamling vil vi varsle deg om endringene. Der hvor endringer vil ha en grunnleggende innvirkning på prosessens art eller på annen måte ha stor innvirkning for deg, vil vi gi deg tilstrekkelig varsel, slik at du har mulighet til å utøve dine rettigheter i forhold til dine Personlige opplysninger (for eksempel til å motsette deg behandlingen).

Reparasjon, diagnose og service for Ford-Kjøretøyet 

Når ditt Ford-Kjøretøy ble produsert, ble det tildelt et unikt nummer (kjøretøyidentifikasjonsnummer, eller “VIN”). Fra VIN-nummeret kan vi få informasjon om Kjøretøyet, inkludert modell, alder, programvaren det bruker og tekniske spesifikasjoner. For å kunne diagnostisere, analysere, reparere eller betjene kjøretøyet, må teknikerne som arbeider med det samle inn VIN-nummeret sammen med visse diagnostiske opplysninger og informasjon om kjøretøyets nåværende tilstand (for eksempel hvilke programvareversjoner det bruker, dets kjørelengde etc.). 

Denne informasjonen blir overført til et Ford system, slik at teknikerne som arbeider på kjøretøyet kan få tilgang til Kjøretøyets spesifikke reparasjons-, vedlikeholds- og diagnosedata (for eksempel ledningsdiagrammer og oppdateringer av kjøretøyprogramvare) og informasjon om tidligere arbeid utført på Kjøretøyet, for å hjelpe dem med å diagnostisere, reparere og/eller betjene det og gjøre det mulig for dem å oppdatere sine dokumenter. 

For å sikre at kjøretøyet ditt har en omfattende diagnosehistorikk, vil informasjon om hvilket arbeid som er gjort på kjøretøyet ditt når det er betjent eller reparert, være knyttet til VIN-nummeret til Kjøretøyet. Dette overføres til systemet og lagres slik at Ford (eller en tredjepart som tillates å bruke systemet på denne måten) kan gjøre informasjon om tidligere reparasjon eller service tilgjengelig for enhver forhandler eller reparatør hvor som helst i verden som skal reparere eller utføre service på Kjøretøyet. 

Informasjonen på systemet brukes også av Ford for å muliggjøre diagnose og/eller reparasjon av Kjøretøyet, for å administrere og behandle garantier og lignende produkter og tjenester, for produktsikkerhet og forskning og utvikling, og for å gjøre det mulig for Ford å overholde sine rettslige forpliktelser. 

I tillegg til overføring av informasjon beskrevet ovenfor, kan Ford også sende denne informasjonen til:  

 • selskaper i Ford Corporate Group for forskning, utvikling og analyse; og/eller
 • til selskaper i Ford Corporate Group og/eller tredjepart der Ford mener dette er nødvendig for å overholde en lovlig eller regulatorisk forpliktelse, eller på annen måte å beskytte Fords rettigheter, rettighetene til andre selskap i Ford Motor Company Group, eller rettighetene til en tredjepart.

Du kan finne ut mer om de rettslige grunnlagene vi legger til grunn når vi bruker dine Personlige opplysninger i avsnittet som heter ”De rettslige grunnlag som ligger til grunn ved bruk av dine Personlige opplysninger blir brukt” ovenfor.

Gitt våre systemers globale natur, overføres VIN-informasjon til land utenfor EØS av Ford. Du kan finne ut mer om de internasjonale overføringene av personlige opplysninger ovenfor, under avsnittet ”Overføring av personlige opplysninger internasjonalt”. 

Ettersom denne Kjøretøy informasjonen gjelder en formell registrering av kjøretøyet, beholder vi den i 20 år. Dersom du har spørsmål eller ønsker å få tilgang til informasjonen om ditt VIN-nummer som er lagret i systemet, eller utøve noen av de andre rettighetene du har i forhold til dine Personlige opplysninger (som du kan finne ut mer om ovenfor), vennligst ta kontakt med Ford på:

Ford Motor Norge AS; Att.: Kundeservice; Postboks 514; 1410 KOLBOTN; DPeurope@ford.com

 

 

 

Top