Home > Nyttig Info > Personvern
Privacy

Personvern

Personvernerklæring for nettside


Denne personvernerklæringen for nettside (“personvernerklæring”) beskriver hvordan Ford Motor Company, Ford Motor Norge AS - (“Ford”, “vi”, “vår” eller “oss”) som behandlingsansvarlig bruker og fremlegger innsamlet informasjon om deg (din “personlige informasjon”) når du besøker denne nettsiden (“nettsiden”) eller når du kontakter oss og bruker de detaljene som er tilgjengelig på den. Nedenfor skisserer personvernerklæringen også hvordan vi bruker din personlige informasjon som vi samler inn når bilen din er til service eller blir reparert.

På visse deler av denne nettsiden kan Forso Norge NUF med organisasjonsnummer 992557583. (“Ford Credit”) samle inn din personlige informasjon (for eksempel når du søker om kreditt eller går inn på din Ford Credit-konto via nettsiden). Personvernerklæringen omfatter også hvordan Ford Credit vil bruke den informasjonen.

På nettsiden kan du kjøpe eller be om prisforslag på produkter og tjenester som forsikring, leasing, leie eller tilbehør. Noen av disse produktene og/eller tjenestene leveres av Fords partnere som vil samle inn ekstra personlig informasjon fra deg for å etterkomme dine forespørsler. Våre partnere vil bruke den personlige informasjonen de samler inn slik de beskriver i sine personvernregler eller som de forklarer når du gir fra deg din personlige informasjon.

I tillegg til denne personvernerklæringen, har visse Fordprodukter og -tjenester (inkludert noen Ford-apper) sine egne personvernerklæringer som beskriver i mer detalj hvordan din personlige informasjon brukes i en spesiell sammenheng. Du kan også finne ut mer om hvilken informasjon kjøretøyet ditt samler inn og bruker ved å se i instruksjonsboken eller dens tilhørende app (hvis tilgjengelig). 

Hvem vi deler din personlige informasjon med

Din personlige informasjon kan fremlegges overfor:

 • selskaper eller andre organisasjoner som vi har engasjert til å levere tjenester på vår vegne som webhosting-selskaper, epost-leverandører, analyseleverandører, arrangementstjenester og selskaper som leverer internetteknologi;
 • selskaper eller andre organisasjoner som du har bedt oss om eller samtykket til at vi kan dele din personlige informasjon med dem;
 • forhandlere og våre partnere hvor dette er nødvendig for å levere et produkt eller en tjeneste;
 • profesjonelle rådgivere;
 • retthåndhevelsesorgan, domstol, reguleringsmyndighet, offentlig myndighet eller annen tredjepart hvor vi mener dette er nødvendig for å være i overensstemmelse med, enten lov, forskrift eller regulering eller på annen måte, for å beskytte våre rettigheter, rettighetene til tredjepart eller individspersonlig sikkerhet, eller for å oppdage, hindre eller på annen måte adressere svindel eller sikkerhetsmessige problemer; eller
 • tredjepart som kjøper, eller til hvem vi overfører, alle eller størsteparten av våre verdier og virksomhet. Skulle et slik salg eller overføring finne sted, vil vi søke å sikre at den enheten som vi overfører din personlige informasjon til, bruker det på en måte som er i overensstemmelse med denne personvernerklæringen og norsk lov.

Som følge av at Ford og Ford Credit er en del av et internasjonalt konsern, vil flere tjenester i forbindelse med IT-leveranser, applikasjons-, support- og hostingtjenester, regnskapsføring, ordrehåndtering og informasjon leveres av aktører utenfor Norge. I den grad disse aktørene er avhengig av å behandle personopplysninger vil vi sørge for at den utelukkende brukes til formål som er angitt i denne personvernerklæringen og forøvrig i samsvar med norsk lov, inkludert ved å sørge for inngåelse av databehandleravtaler og/eller konfidensialitetsavtaler i den grad det er nødvendig ved slik deling av din personlige informasjon. En liste over selskaper innenfor Ford Motor Company-konsernet er tilgjengelig på https://www.ford.eu/ford-group-companies.

Overføring av din personlige informasjon internasjonalt


Din personlige informasjon vil bli behandlet i henhold til norske lover vedrørende personvern og kan overføres innenfor det Europeiske Økonomiske Området (“EEA”), i tillegg til land utenfor EEA (inkludert USA, India, Brasil, Argentina). Vi vil ikke overføre din personlige informasjon utenfor EEA til land som ikke er ansett av EU-kommisjonen for å gi tilstrekkelig vern for slik informasjon uten å sørge for at slik overføring skjer i overensstemmelse med våre rettslige forpliktelser, dvs. ved etablering av EUs standardkontrakter eller tilsvarende godkjente ordninger slik som for eks. Privacy Shield for USA. Hvis du ønsker å vite mer om hvordan Ford beskytter din personlige informasjon når den overføres utenfor EEA eller få kopi av ovennevnte garantier, vennligst kontakt oss på nedenstående adresse.

Hvilken personlig informasjon vil vi bruke?

Ford samler inn personlig informasjon fra nettsiden:

 • når du fyller ut skjemaer (for eksempel, hvis du registrerer deg for en av våre brukerkontoer eller ber om prøvekjøring); og
 • automatisk gjennom bruk av cookies og tilsvarende teknologier. Du finner mer informasjon om dette i Ford's cookie guide.

På nettsiden kan du levere personlig informasjon inkludert:

 • ditt navn og kontaktinformasjon (slik som din adresse, telefonnummer(e) og e-postadresse(r)) og informasjon om din virksomhet eller arbeidsgiver dersom du forespør som kommersiell virksomhet;
 • Informasjon om kjøretøyet ditt (inkludert bilens identifikasjonsnummer (“VIN”), bilens registreringsnummer, modell, alder og kilometerstand);
 • produkter og tjenester du er interessert i; og
 • dine kontakt- og markedsføringspreferanser.

I tillegg vil vi;

 • Samle inn din personlige informasjon hvis du kontakter oss ved hjelp av de detaljene som er tilgjengelige via nettsiden (for eksempel vil vi holde oversikt over den informasjon du gir oss når du skriver til oss eller kontakter våre kundeservice-sentere); og
 • Kombinere informasjonen med den informasjonen vi har om deg eller dine interesser, din sosio-økonomiske og sosio-demografiske status, online identifikasjonsnavn og nåværende kontaktdetaljer samlet inn av tredjepart, som markedsføringsbyråer.
 • Når du tar kjøretøyet ditt til service eller reparasjon, vil vi samle inn diagnostisk informasjon om kjøretøyet ditt og holde oversikt over hvilket arbeid som utføres og hvilke deler som leveres. Du kan finne ut hvilken personlig informasjon som er samlet inn når din Ford er inne til service eller reparasjon, se seksjonen 'Reparasjon, diagnose og service for ditt Ford kjøretøy'.

 

Hvordan bruker vi din personlige informasjon

Vi bruker den personlige informasjonen vi samler inn fra nettsiden til å:

 • oppfylle dine ønsker (for eksempel, opprette din brukerkonto, eller sette deg i stand til å bestille prøvekjøring eller be om brosjyrer);
 • administrere og forbedre vår virksomhet, og vårt forhold til deg;
 • håndtere dine forespørsler; 
 • utføre forskning;
 • sende deg markedsføringsmateriale i eksisterende kundeforhold og i samsvar med dine kommuniserte preferanser; 
 • overholde vårt lovmessige og myndighetspålagte ansvar, svare på rettslige prosesser eller forespørsler om informasjon utgått fra offentlige myndigheter eller annen tredjepart, for å hindre og oppdage kriminalitet og svindel, eller beskytte dine eller andres rettigheter; og
 • drive nettsiden, gjøre den personlig for deg og forstå hvordan nettsiden brukes slik at vi kan forbedre den.

Vi kan kombinere og analysere din personlige informasjon for å:

 • hjelpe oss til å forstå, utvikle og forbedre våre produkter, prosesser, tjenester og markedsmessige og forretningsmessige strategier;
 • personliggjøre våre produkter og tjenester til deg;
 • forstå kundene våre bedre; og 
 • administrere og forbedre vårt forhold til deg.

Dette kan inkludere, for eksempel, vurdere vår distribusjonsstrategi, evaluere effektiviteten ved vår markedsføring- og kundeservice, gjennomføre markedsanalyser og identifisere produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg, og kontakte deg for å fortelle deg om slike produkter og tjenester.

Vi ønsker å være sikre på at den kommunikasjonen vi sender deg, og vår kontakt med deg, er så relevant som mulig for deg. Som et resultat av dette kan vi fra tid til annen bruke informasjon om deg innsamlet fra tredjepart (som beskrevet i 'Hvilken personlig informasjon vil vi bruke' ovenfor) for å hjelpe oss å avgjøre hvilke Ford-produkter og tjenester du kunne være interessert i. Vi kan deretter sende deg informasjon om disse produkter og tjenester i overensstemmelse med dine kommuniserte preferanser, og bruke den informasjonen vi har om deg til å informere vår kundeservice hvis du kontakter dem. Vi kan også arbeide med tredjeparter for å vise deg tilpasset annonsering på sosiale mediaplattformer eller, hvis du har samtykket til bruk av cookies, når du søker på nettet/besøker andre nettsider (vennligst se Fords cookie-guide for mer informasjon). Du kan finne ut hvordan du stanser mottak av markedsføring fra oss i 'Dine rettigheter' nedenfor.

For mer informasjon om hvordan personlig informasjon som er samlet inn når din Ford er inne til service eller reparasjon under avsnittet 'Reparasjon, diagnose og service for ditt Ford kjøretøy' nedenfor.

Vi lagrer din personlige informasjon i en identifiserbar form så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet vi har samlet den inn for, og for å overholde våre lovmessige forpliktelser. Dette betyr generelt å beholde din personlige informasjon så lenge som en av de nedenfor nevnte gjelder:

 • din personlige informasjon som med rimelighet er nødvendige for å levere de tjenestene du har bedt om;
 • din personlige informasjon som med rimelighet er nødvendige for å beskytte og forsvare våre rettigheter eller vår eiendom (dette vil generelt være lengden av relevant lovmessig begrensningsperiode); eller
 • vi på annen måte er påbudt å beholde din personlige informasjon av hensyn til gjeldende lover eller regler

 

Hvilken rettslige begrunnelse støtter vi oss på når vi bruker din personlige informasjon?

Det finnes ulike lovmessige grunnlag som vi støtter oss på for å bruke din personlige informasjon, og vi vil samle inn og bruke din personlige informasjon i følgende situasjoner:

 • der hvor vår bruk av din personlige informasjon er nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller kontrakter som du er en del av, eller for å gjennomføre tiltak som du ber om før du inngår en kontrakt. Disse kontraktene kan inkludere de betingelsene som gjelder nå du blir med på en konkurranse, eller avtaler du inngår for serviceprodukter, for eksempel;
 • der hvor vår bruk av din personlige informasjon er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser eller til den organisasjonen som vi har delt personlig informasjon med, og vi har forsikret oss om at din personlige informasjon, og dine rettigheter i forhold til den informasjonen, er beskyttet og at dine interesser og grunnleggende rettigheter går foran. For eksempel kan vi normalt støtte oss på denne lovmessige begrunnelsen hvis vi og/eller selskaper innenfor Ford Motor Company-gruppen bruker din personlige informasjon til: å forstå og forbedre vår (eller deres) produkter, tjenester og/eller markedsføringsstrategier; for å sende deg markedsføring av tilsvarende produkter og tjenester når vi har et eksisterende kundeforhold; av hensyn til forskning; å administrere og forbedre vårt forhold med deg og for administrative formål; å finne ut hvilken informasjon, produkter og tjenester som mest sannsynligvis vil være av interesse for deg; å personliggjøre din opplevelse av våre produkter og tjenester; å sikre at våre produkter og tjenester leveres og brukes i overensstemmelse med loven og de vilkår og betingelser som gjelder for dem; og der hvor det nødvendig å beskytte eller forsvare vår eller en annens rettighet eller eiendom, eller å oppdage, forhindre eller på annen måte adressere svindel, vern, sikkerhet eller personvernproblemer;
 • der hvor vi tror det er nødvendig å bruke din personlige informasjon for å være i overensstemmelse med en lovmessig eller offentlig forpliktelse som vi er underlagt;
 • i begrensede omstendigheter hvor vi tror det er nødvendig å beskytte noens sikkerhet eller vitale interesser; og
 • hvor vi har ditt samtykke. Vi vil støtte oss på ditt samtykke til, for eksempel, å samle inn teknisk informasjon, slik som data fra cookies og tilsvarende teknologier som vi beskriver i Ford's cookies guide og dele din personlige informasjon med våre partnere for markedsføringsformål når du har samtykket til dette. Der hvor vi støtter oss på ditt samtykke til å bruke din personlige informasjon, har du rett til å trekke tilbake det samtykket når som helst. Vennligst se avsnittet 'Dine rettigheter' i denne personvernerklæringen for flere detaljer.

Personlig informasjon som du leverer til Ford Credit

Du kan også bruke www.ford.no for å lese om Ford Credits finansieringsprodukter, du kan søke om kreditt, sende forespørsler om informasjon på generelt grunnlag eller i forbindelse med en avtale du alt har, og administrere din Ford Credit-konto (hvis tilgjengelig) når du har blitt en Ford Credit-kunde. Hvis du gjør en av aktivitetene over, vil Ford Credit kunne etterspørre ytterligere personlig informasjon for å bli i stand til å verifisere din identitet og tillate adgang til din Ford Credit-konto. Ford Credit vil bruke denne personlige informasjonen slik det er beskrevet når du søker om finansiering, eller når du er en Ford Credit-kunde, slik det fremkommer av din Ford Credit-avtale.

Dersom du søker kreditt eller har en kredittavtale med Ford Credit vil vi samle inn informasjon fra deg slik som navn, personnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse, informasjon om arbeidsforhold, økonomi og lignende. I tillegg vil vi innhente informasjon fra eksterne leverandører slik som kredittscoring selskaper, personregister, eiendomsregister, andre kreditorer, bilforhandler og lignende. I medhold til reglene for hvitvasking vil vi også foreta kontroll mot sanksjonslister, lister over Politisk Eksponerte Personer (PEP) og lignende. Basert på dette vil søknader gjennomgå en automatisert kredittbeslutningsprosess jfh kredittscoring, den score man får er basert på en profilering. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at ingen kredittvedtak kun vil basere seg på selve scoren dersom beslutningsresultatet er noe annet enn «innvilget»- I slike tilfelle vil også en manuell behandling av søknaden bli gjennomført etter at scoring er gjennomført og før beslutning skal tas. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å motsette seg automatisert beslutning og profilering. Dersom du ønsker å utøve denne rettigheten ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice på telefon +47 66997080.

Vi vil slette eller anonymisere data om deg så snart vi ikke lenger trenger dataene, og når det etter lovgivning er mulig. Det vil derfor være forskjell på når data slettes. For søknader som ikke blir innvilget eller godkjent vil normalt data slettes i løpet av en 12 måneders periode. For etablerte avtaleforhold foretas sletting trinnvis avhengig av type data, og forhold til forskjellig lovgivning. En del data slettes innen ca 1 år etter at avtaleforholdet er avsluttet, og normalt vil alle data være slettet eller anonymisert innen en 10 års periode. Generelt gjelder for Ford Credit det samme som ellers er gjengitt i denne personvernerklæringen, men vi gjør spesielt oppmerksom på dine rettigheter i forhold til å innsyn, rettet eller slettet de data som vi har lagret om deg. Dersom du skulle ha forespørsler klager eller lignende i forbindelse med Ford Credit sin behandling av dine persondata, profilering eller lignende så henvend deg til vår lokalt utnevnte Data Protection Advisor som er Personvernombudets lokale stedfortreder, via Ford Credit sitt sentralbord på +47 6699716. I de tilfeller saker ønskes eskalert til Personvernombud i UK, kan henvendelser enten gjøres direkte se kontaktdata under «dine rettigheter» eller via lokal Data Protection Advisor som nevnt over.

Dine rettigheter

Som individ har du rett til å finne ut hvilken informasjon vi har om deg og for hvilke formål, i tillegg til å få innsyn i den informasjonen og foreta rettinger, hvis nødvendig. Du har også rett til, under visse omstendigheter, å nekte oss å bruke din personlige informasjon, å be oss å begrense eller slette din personlige informasjon, eller be om at din personlige informasjon leveres til deg i et vanlig elektronisk format slik at du kan dele det med andre organisasjoner.

Der hvor du har samtykket til vår bruk av din personlige informasjon (vennligst se avsnittet 'Hvilken rettslige begrunnelse støtter vi oss på når vi bruker din personlige informasjon?' for mer informasjon, kan du trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Hvis du ønsker å gjøre dette, vennligst kontakt oss på nedenstående adresse.

Vi vil gjøre alt som er praktisk mulig for å respektere dine ønsker. Visse juridiske forskrifter, spesielt i forhold til sikkerhet eller finansielle reguleringer (f.eks. når det gjelder Ford Credit) kan forhindre dette.

Hvis du har valgt å motta markedskommunikasjon fra Ford og/eller Ford Credit, kan du forandre mening når som helst. Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedskommunikasjon fra Ford, vennligst skriv til:

Ford Motor Norge AS
Kundeservice
Lienga 2
1411 Kolbotn

Eller send e-post til:
dpeurope@ford.com

Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedskommunikasjon fra Ford Credit, vennligst kontakt:

Ford Credit
Kundeservice
Lienga 2
1411 Kolbotn

Eller send e-post til:
dpeurope@ford.com

Hvis du har spørsmål eller tvil om Fords bruk av din personlige informasjon, eller ønsker å få tilgang til informasjon som Ford har om deg, eller utøve noen av de rettighetene du har i forhold til din personlige informasjon, vennligst kontakt vennligst kontakt Ford Kundeservice eller send e-post til dpeurope@ford.com.

Hvis du har spørsmål eller tvil om Ford Credits bruk av din personlige informasjon, eller ønsker å få tilgang til informasjon som Ford Credit har om deg, eller utøve noen av de rettighetene du har i forhold til din personlige informasjon, vennligst kontakt Ford Credit kundeservice.

Ford og Ford Credit har utnevnt en «data protection officer». Du kan kontakte vår «data protection officer» på epost: dpeurope@ford.com

Hvis du ønsker å klage på den måten Ford eller Ford Credit bruker din personlige informasjon, håper vi at du først kontakter oss eller Ford Credit. Imidlertid kan du også rette en klage til Datatilsynet, som er den myndigheten som ivaretar dette i Norge.

 • Andre nettsider og sosiale nettverkNettsiden kan inneholde linker til andre nettsider som er utenfor vår kontroll og som ikke dekkes av denne personvernerklæringen. Dersom du går inn på andre nettsider ved hjelp av de tilgjengelige linkene, kan de som driver disse nettsidene, samle inn informasjon fra deg som vil bli brukt av dem i henhold til deres personvernerklæring, som kan være annerledes enn vår.

Nettsiden gir deg også muligheten til å dele eller følge informasjon om Ford, Fords nettside eller produkter og/eller tjenester som er tilgjengelige gjennom den ved bruk av tredjeparts sosiale nettverksfunksjonalitet (slik som gjennom “dele”, “like” eller “følge”-knapper).

Vi tilbyr denne funksjonaliteten for å generere interesse for nettsiden blant medlemmer av dine sosiale nettverk, og for å tillate deg å dele og følge meninger, nyheter og anbefalinger om nettsiden med dine kontakter. Du bør imidlertid være oppmerksom på, at ved å dele personlig informasjon med et sosialt nettverk, kan resultere i at den informasjonen samles inn av leverandøren av det sosiale nettverket og gjøres offentlig tilgjengelig, inkludert gjennom søkemotorer på internett.

Du bør alltid grundig lese personvernerklæringen på enhver nettside som du går inn på eller sosialt nettverk hvor du deler informasjon, for å forstå deres personvernpraksis.

Google drifters og eies av uavhengige eiere, som også samler inn data. Data innsamlet av Google er underlagt personvernreglene. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå Googles personvernregler på http://www.google.com/privacy.html og leser om hvordan Googles samler inn, lagrer og deler innsamlede data når du bruker partnernes nettsteder eller apper (på www.google.com/policies/privacy/partnere/) og leser om hvordan Googles samler inn, lagrer og deler innsamlede data når du bruker partnernes nettsteder eller apper.

Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan oppdateres fra tid til annen. Hvis vi gjør betydelige eller innholdsmessige endringer på måten vi ønsker å bruke din personlige informasjon, vil vi kommunisere dette via en tydelig melding på nettsiden eller ved å kontakte deg direkte. Hvis du ikke samtykker i disse endringene, ber vi deg vennligst ikke bruke nettsiden.

Reparasjon, diagnose og service for ditt Ford kjøretøy

Da ditt Ford-kjøretøy ble produsert, fikk det et unikt nummer (Bilens identifikasjonsnummer, eller VIN). Fra VIN kan vi hente endel informasjon om kjøretøyet ditt, inkludert modell, alder, programvare som brukes og tekniske spesifikasjoner.

For å kunne stille diagnose, analysere, reparere og vedlikeholde kjøretøyet ditt, vil teknikerne som arbeider på den, hente en viss mengde diagnoseinformasjon fra VIN, samt bilens aktuelle status (for eksempel hvilke programvareversjoner den bruker, kilometerstand etc.)

Denne informasjonen vil bli overført til et system som drives av Ford slik at teknikerne som arbeider på bilen din, kan få kjøretøyspesifikk reparasjons-, vedlikeholds- og diagnoseinformasjon (slik som ledningsdiagrammer og programvareoppdateringer) og informasjon om tidligere arbeid som har vært utført på kjøretøyet ditt som hjelp for dem til å stille diagnose, reparere og/eller vedlikeholde den og for å kunne vedlikeholde sine registrere og arkiver.

For å sikre at kjøretøyet ditt har et fullstendig diagnoseregister, vil informasjon om hvilket arbeid som utføres på kjøretøyet ditt når den er inne til service eller reparasjon, bli linket til kjøretøyets VIN. Dette vil bli overført til systemet og lagres slik at Ford (eller en tredjepart som Ford autoriserer til å bruke systemet på denne måten) kan stille informasjon om tidligere reparasjoner eller service tilgjengelig for enhver forhandler eller reparasjonsverksted hvor som helst i verden som trenger å reparere eller vedlikeholde kjøretøyet ditt.

Den informasjonen som oppbevares i systemet brukes også av Ford for å muliggjøre diagnose, reparasjon av kjøretøyet, til å administrere og styre garantier og tilsvarende produkter og tjenester, av hensyn til produktsikkerhet og av utviklingshensyn, og til å sette Ford i stand til å overholde sine lovmessige forpliktelser.

I tillegg til overføring av informasjon slik det beskrives ovenfor, kan Ford også gi denne informasjonen videre til:

 • selskaper i Ford- konsernet med formål om forskning og utvikling og analyse; og/eller
 • til selskaper i Ford- konsernet og/eller tredjepart hvor vi mener det er nødvendig for å overholde lovmessige eller offentlige forpliktelser, eller på annen måte beskytte våre rettigheter, rettighetene til andre selskaper i Ford Motor Company- konsernet eller rettighetene til enhver tredjepart.

Du kan finne ut mer om hvilken lovmessig begrunnelse vi støtter oss på når vi bruker din Personlige informasjon 'Hvilken rettslige begrunnelse støtter vi oss på når vi bruker din personlige informasjon?'

Med utgangspunkt i systemets globale natur, blir VIN-informasjon overført til land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidet av Ford. Du kan finne ut mer om internasjonale overføringer av personlig informasjon som vi foretar under avsnittet Overføring av din personlige informasjon internasjonalt.

Siden denne informasjonen er et formelt dokument om kjøretøyet ditt, beholder vi det i 20 år.

Hvis du har noen spørsmål, eller ønsker å få tilgang til informasjonen om din VIN i systemet, eller utøve noen av de andre rettighetene du har i forhold til din personlige informasjon (du kan finne ut mer om disse under avsnittet Dine rettigheter.

Ford Motor Norge AS
Kundeservice
Lienga 2
1411 Kolbotn


Eller send e-post til:

dpeurope@ford.com

Oppdateringer av denne personvernerklæringen


Denne personvernerklæringen kan oppdateres fra tid til annen. Hvis vi gjør betydelige eller innholdsmessige endringer på måten vi ønsker å bruke din personlige informasjon, vil vi kommunisere dette via en tydelig melding på nettsiden eller ved å kontakte deg direkte. Hvis du ikke samtykker i disse endringene, ber vi deg vennligst ikke bruke nettsiden.

Reparasjon, diagnose og service for ditt Ford kjøretøyDa ditt Ford-kjøretøy ble produsert, fikk det et unikt nummer (Bilens identifikasjonsnummer, eller VIN). Fra VIN kan vi hente endel informasjon om kjøretøyet ditt, inkludert modell, alder, programvare som brukes og tekniske spesifikasjoner.

For å kunne stille diagnose, analysere, reparere og vedlikeholde kjøretøyet ditt, vil teknikerne som arbeider på den, hente en viss mengde diagnoseinformasjon fra VIN, samt bilens aktuelle status (for eksempel hvilke programvareversjoner den bruker, kilometerstand etc.)

Denne informasjonen vil bli overført til et system som drives av Ford slik at teknikerne som arbeider på bilen din, kan få kjøretøyspesifikk reparasjons-, vedlikeholds- og diagnoseinformasjon (slik som ledningsdiagrammer og programvareoppdateringer) og informasjon om tidligere arbeid som har vært utført på kjøretøyet ditt som hjelp for dem til å stille diagnose, reparere og/eller vedlikeholde den og for å kunne vedlikeholde sine registrere og arkiver.

For å sikre at kjøretøyet ditt har et fullstendig diagnoseregister, vil informasjon om hvilket arbeid som utføres på kjøretøyet ditt når den er inne til service eller reparasjon, bli linket til kjøretøyets VIN. Dette vil bli overført til systemet og lagres slik at Ford (eller en tredjepart som Ford autoriserer til å bruke systemet på denne måten) kan stille informasjon om tidligere reparasjoner eller service tilgjengelig for enhver forhandler eller reparasjonsverksted hvor som helst i verden som trenger å reparere eller vedlikeholde kjøretøyet ditt.

Den informasjonen som oppbevares i systemet brukes også av Ford for å muliggjøre diagnose, reparasjon av kjøretøyet, til å administrere og styre garantier og tilsvarende produkter og tjenester, av hensyn til produktsikkerhet og av utviklingshensyn, og til å sette Ford i stand til å overholde sine lovmessige forpliktelser.

I tillegg til overføring av informasjon slik det beskrives ovenfor, kan Ford også gi denne informasjonen videre til:

 • selskaper i Ford- konsernet med formål om forskning og utvikling og analyse; og/eller
 • til selskaper i Ford- konsernet og/eller tredjepart hvor vi mener det er nødvendig for å overholde lovmessige eller offentlige forpliktelser, eller på annen måte beskytte våre rettigheter, rettighetene til andre selskaper i Ford Motor Company- konsernet eller rettighetene til enhver tredjepart.
Du kan finne ut mer om hvilken lovmessig begrunnelse vi støtter oss på når vi bruker din Personlige informasjon 'Hvilken rettslige begrunnelse støtter vi oss på når vi bruker din personlige informasjon?'.

Med utgangspunkt i systemets globale natur, blir VIN-informasjon overført til land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidet av Ford. Du kan finne ut mer om internasjonale overføringer av personlig informasjon som vi foretar under avsnittet 'Overføring av din personlige informasjon internasjonalt'.

Siden denne informasjonen er et formelt dokument om kjøretøyet ditt, beholder vi det i 20 år.

Hvis du har noen spørsmål, eller ønsker å få tilgang til informasjonen om din VIN i systemet, eller utøve noen av de andre rettighetene du har i forhold til din personlige informasjon (du kan finne ut mer om disse under avsnittet 'Dine rettigheter', vennligst skriv til:

Ford Motor Norge AS
Kundeservice
Lienga 2
1411 Kolbotn

Eller send e-post til:
dpeurope@ford.com

Top