Home > Nyttig Info > Cookie guide
A girl looking at leaves through the magnifying glass

Fords retningslinjer for bruk av cookies

Hos Ford bruker vi teknologier som cookies (informasjonskapsler), piksler og lokal lagring for å gjøre våre nettsider enklere å bruke og for å tilpasse innholdet slik at det blir relevant for deg. Denne veiledningen er laget for å forklare hva cookies er; hensikten med de som brukes på Fords nettsider og hvilke alternativer du har for å kontrollere eller slette dem – hvis du ønsker å gjøre det.

Den handlingsansvarlige er etter personopplysningsloven (§ 2 4), den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Ford Motor Norge AS ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig, men kan ved intern instruks delegere oppgaver til ansatte i bedriften.

Det rettslige grunnlaget for innsamling av opplysninger er samtykke, med mindre annet er spesifisert.

De opplysninger som samles inn er kontaktdata for kunder som ønsker å oppnå kontakt med Ford Motor Norge eller noen av våre autoriserte forhandlere. F.eks. om de ønsker prøvekjøring, opprette en profil under MyFord systemet eller lignende. Opplysningene vil i hovedsak begrense seg til navn, kontaktdetaljer og annen informasjon som er relatert til Fords biler; opplysninger som oppgis av den kunde eller person som besøker vår nettside. Det er selvfølgelig frivillig å oppgi slik informasjon og systemet er slik innrettet at det vil anmode om riktig samtykke, særlig gjelder det siste for visse aktiviteter, som å bestille prøvekjøring.

Ingen personopplysninger vil bli distribuert utenfor Ford Motor Norge, våre autoriserte forhandlere og vårt morselskap i EU. Alle innsamlede opplysninger vil bli behandlet, arkiver og slettet i overenstemmelse med norsk rett og fra mai 2018 etter GDBR, som fastsetter felles Europeiske regler for behandling av personopplysninger.

Den registrerte kan kreve innsyn, retting og sletting av personopplysninger etter de regler som til enhver gjelder i Norge.

For dette nettsted vil norsk rett gjelde. Verneting i første instans, vil være hjemtinget til Ford Motor Norge AS.

Ford Motor Norge AS er et heleid datterselskap av en rekke selskap eid av Ford Motor Company i USA. Selskapet har omfattende sikkerhetsrutiner rundt all sin datavirksomhet.

Henvendelser kan rettes til ford.no, ved administrerende direktør. Selskapets riktige postadresse er: Ford Motor Norge AS, postboks 514, 1411 Kolbotn.

Hva er en cookie?

Nesten alle nettsider bruker cookies. En cookie er en liten fil som en server laster ned på din personlige datamaskin (PC) eller mobil når du besøket et nettsted. Neste gang du bruker samme enhet og kommer tilbake til nettsiden, sjekker PC-en din om den har en cookie som nettstedet gjenkjenner. Hvis den har en slik cookie, kommuniserer den med nettsiden og setter nettsiden i stand til å lese informasjonen den inneholder. Dette gjør det mulig for nettsiden å gjenkjenne at nettleseren har blitt besøkt tidligere og, i visse tilfeller, kan endre innholdet som vises for å gjenspeile dette.

Informasjonskapsler er tillatt etter ekomloven som trådte i kraft den 1. juli 2013, jfr. § 2 -7b. Ønsker du å administrere denne informasjonskapselen, finner du opplysninger om det på Nettvett.no

Du finner mer informasjon om cookies på:Hvilke cookies bruker vi?

Cookies som brukes på denne nettsiden er kategorisert nedenfor.


Kategori 1 – “Helt nødvendige” cookies

Disse cookies er avgjørende for at du skal bevege deg rundt på nettsiden og bruke dens funksjoner, slik som å få tilgang til sikre områder på nettsiden. Uten disse cookiene, kan tjenester du har bedt om, som handlekurv eller e-betaling, ikke leveres.

Helt nødvendige cookies

Cookie Beskrivelse av cookien
RT Denne cookien er nødvendig for Akamais hurtigminnefunksjon. Et hurtigminne brukes av nettsiden for å maksimere responstiden mellom gjesten og nettsiden. Hurtigminnet er vanligvis lagret på gjestens nettleser. Denne cookien inneholder informasjon om gjestens økt for å støtte Akamais hurtigminnefunksjonalitet. 
BA Denne cookien er nødvendig for Akamais hurtigminnefunksjon. Et hurtigminne brukes av nettsiden for å maksimere responstiden mellom gjesten og nettsiden. Hurtigminnet er vanligvis lagret på gjestens nettleser. Brukerens båndbredderesultater lagres inne i denne cookien for å sikre at båndbreddetesten ikke gjentas for samme bruker gjentatte ganger for Akamai hurtigminnefunksjon.
AKA_A2 Denne cookien er nødvendig for Akamais hurtigminnefunksjon. Et hurtigminne brukes av nettsiden for å maksimere responstiden mellom gjesten og nettsiden. Hurtigminnet er vanligvis lagret på gjestens nettleser. Denne cookien brukes for Akamais avanserte akselerasjonsfunksjon som aktiverer DNS Prefetch og HTTP2 Push.
_boomr_akamaiXhrRetry Denne cookien er nødvendig for Akamais hurtigminnefunksjon. Et hurtigminne brukes av nettsiden for å maksimere responstiden mellom gjesten og nettsiden. Hurtigminnet er vanligvis lagret på gjestens nettleser.
__cfduid Brukes av Fords innholdsleveranse-nettverk, Cloudflare, for å maksimere app-ytelsen, identifisere pålitelig nett-trafikk og unngå ondsinnede angrep.
backToMainUrl Når brukeren får tilgang til et parallelt nettsted som kjører innenfor GUX, lagres url-en når de går ut, og når brukeren klikker tilbake til hovedsiden, brukes denne cookie-url tilbake til hovedside-url.
JSESSIONID Denne cookien lagrer informasjon om din nettleserhistorikk så lenge økten varer.
test Brukes for å oppdage om gjesten har akseptert reklamekategorien i cookie-banner. Denne cookien er nødvendig for overholdelse av nettsidens GDPR. 
cookie-konfigurering Brukes til å lagre en brukers innstillinger for cookie-tilvalg. Dette er nødvendig for nettsidens GDPR-overholdelse
guxfoe-cookiedisclaimer Brukes til å lagre hvis en bruker tidligere har sett banneret med cookieansvarsfraskrivelsen som inneholder juridisk informasjon som forklarer brukeren hvilke tiltak som er iverksatt med bruken av cookies på Fords nettside.
CookieConsent Brukes til å lagre en brukers innstillinger for cookie-tilvalg. Dette er nødvendig for nettsidens GDPR-overholdelse
lz_last_visit Brukes for å lagre informasjon for Sophus livechat-tjenesten
lz_userid Brukes for å lagre informasjon for Sophus livechat-tjenesten
lz_visits Brukes for å lagre informasjon for Sophus livechat-tjenesten
opus_auth Når brukeren logger inn på sin Ford konto, opprettes denne cookien for å indikere at brukeren er logget inn
opus_expiry Når brukeren logger inn på My Ford, opprettes denne cookien og en verdi for opus-utløp genereres
opus_firstName Når brukeren logger inn på inn på My Ford opprettes denne cookien for å lagre brukerens fornavn
opus_guidTmp Når brukeren logger inn sin Ford konto, opprettes denne cookien og en verdi for opus-utløp genereres
opus_id Når brukeren logger inn på sin Ford konto, opprettes denne cookien og en opus-id genereres
opus_token Når brukeren logger inn på sin Ford konto, opprettes denne cookien og et opus-symbol genereres
opus_tokenid Når brukeren logger inn på sin Ford konto, opprettes denne cookien og et symbol-id genereres
PERF Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer 
GPS Brukes til å registrere en unik ID for å aktivere sporing basert på en geografisk GPS-lokalisering for innebygde YouTube-videoer fra vår offisielle YouTube-kanal 
YSC Brukes til å registrere en unik ID for å overvåke hvilke videoer fra YouTube du har sett for innebygde YouTube-videoer fra vår offisielle YouTube-kanal 
VISITOR_INFO1_LIVE Brukes av YouTube for å måle en brukers båndbredde for å avgjøre om de får det nye spillebrukergrensesnittet, eller det gamle.
yt-remote-device-id Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-player-headers-readable Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-remote-connected-devices Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-player-bandwidth Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-remote-session-app Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-remote-cast-installed Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-remote-session-name Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-remote-cast-available Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
yt-remote-fast-check-period Lagrer dine videospillerpreferanser for innebygde YouTube-videoer
unsupported-browsers-overlay-counter Brukes av Ford for å avgjøre om vi skal vise det ikke-støttede nettleseroverlaget når en bruker har besøkt nettsiden med en ikke-støttet nettleser
frontend Brukes til å lagre en tilfeldig ID som sikrer at en bruker kan unikt identifiseres som en gjest eller en innlogget bruker
frontend_cid Brukes til å lagre en tilfeldig ID som sikrer at en bruker kan unikt identifiseres som en gjest eller en innlogget bruker
OGPC Denne cookien aktiverer funksjonene i Google Maps
OGP Denne cookien aktiverer funksjonene i Google Maps

Kategori 2 - “Ytelses”-cookies

Disse cookies samler inn informasjon om hvordan våre gjester bruker nettsiden. For eksempel kan vi få vite hvilke sider gjestene våre besøker oftest, og om de får feilmeldinger fra nettsider. Disse cookies samler ikke inn informasjon som identifiserer en gjest. All informasjon som disse cookies innhenter, samles opp og er derfor anonym. Den brukes kun til å forbedre hvordan nettsiden vår virker.

Ytelses cookies

Cookie Beskrivelse av cookien
_hjIncludedInSample
Denne økt-cookien er innstilt for å la Hotjar vite om gjesten er inkludert i prøven som brukes til å generere trakter
_hjRecordingEnabled
Denne verdien settes når en Hotjar registrering starter. Den brukes til å se om brukeren allerede spiller inn denne spesielle økten.
_hjRecordingLastActivity
Denne blir oppdatert når en Hotjargjest-registrering starter og når data sendes gjennom WebSocket (gjesten foretar en aktivitet som vi registrerer). Dette blir senere fjernet hvis økten blir inaktiv og blir lagt til igjen hvis økten gjenopptas.
_hjTLDTest
Denne sjekker om Hotjar kan laste cookies på siden og fjernes kort tid etterpå.
hjViewportId
Oppretter en unik Hotjar-ID for brukerens økt. Denne lar nettsiden innhente data om gjestens adferd for statistiske formål.
__hssrc
Hver gang HubSpot endrer økt-cookien, vil denne cookien også innstilles til å avgjøre om gjesten har restartet sin nettleser. Hvis denne cookien ikke eksisterer når HubSport administrerer cookies, vil det anses som en ny økt.
__hssc Denne cookie holder over oversikt over øktene. Denne brukes til å avgjøre om HubSpot bør øke øktantallet og tidsstemplene i __hstc-cookien. Den inneholder domenet, viewCount (øker hver pageView i en økt), og tidsstempel for start av økten.
__hstc Hovedcookie for sporing av gjester for HotJar Hubspot-integrering. Den inneholder domene, utk, initiell tidsstempel (første besøk), siste tidsstempel (siste besøk), aktuelt tidsstempel (dette besøket) og øktnummer (økninger for hver etterfølgende økt). 
hubspotutk Denne cookien brukes til å holde oversikt over en gjests identitet. Denne cookie videresendes til HubSpot som skjemaforsendelse og brukes ved re-duplisering av kontakter.
ajs_group_id Brukes med Hotjars Segment integrering for å spore brukeres nettsideadferd anonymt for ytelsesovervåking
ajs_user_id Brukes med Hotjars Segment integrering for å spore brukeres nettsideadferd anonymt for ytelsesovervåking
_pk_uid Brukes med Sophus-analyser for å beregne øktdata via en klientidentifiserer
incap_ses_#
(e.g. incap_ses_123)
Settes inn av Iperceptions leverandør av innholdsleveransenettverk for å maksimere app-ytelsen, identifisere pålitelig nett-trafikk og unngå ondsinnede angrep.
Incapsula DDoS Protection og Web Application Firewall: Den cookien hvor HTTP-forespørsler er relatert til en viss økt (AKA besøk). Reåpning av nettleser og tilgang til samme nettside skal anses som adskilte besøk.  For å opprettholde eksisterende økter (dvs økt-cookie)
_s3_id.* (e.g. _s3_id.41.83e0) Brukes med Sophus-analyse for å beregne bruk og kampanjedata via en klientidentifisering som genereres tilfeldig.
_s3_ses.* (e.g. _s3_ses.41.83e0) Brukes med Sophus-analyse for å beregne øktdata via en klientidentifisering som genereres tilfeldig.
dtCookie Sporer besøk med flere forespørsler for Dynatrace ytelsesovervåking. 
dtLatC Måler serverventetid for Dynatrace ytelsesovervåking
dtPC Brukes av Dynatrace for å identifisere riktige sluttpunkter og ideell lokalisering for ytelsesovervåking
dtSa Brukes til å lagre kontekstuell informasjon om brukeraktivitet gjennomgående over flere sider for Dynatrace ytelsesovervåking.
rxsession Sporer besøk med flere forespørsler for Dynatrace ytelsesovervåking.
rxlatency Måler serverventetid for Dynatrace ytelsesovervåking
rxpc Brukes av Dynatrace for å identifisere riktige sluttpunkter og ideell lokalisering for ytelsesovervåking
rxvisitid Setter en unik besøks-ID for økten for Dynatrace ytelsesovervåking
rxVisitor Sette en unik gjeste-ID for Dynatrace ytelsesovervåking for å identifisere gjesten for å korrelatere økter
rxvt Lagrer tidsstempler for Dynatrace ytelsesovervåking for å identifisere når øktene begynner og slutter
prexisthb Brukes av Dynatrace for å administrere tilgjengeligheten av og ytelsene til siden og påvirkningen på brukeropplevelsen i form av dyp transaksjonssporing, syntetisk overvåking, ekte brukerovervåking og nettverksovervåking.
_ft_info Brukes av Dynatrace for å administrere tilgjengeligheten av og ytelsene til siden og påvirkningen på brukeropplevelsen i form av dyp transaksjonssporing, syntetisk overvåking, ekte brukerovervåking og nettverksovervåking.
_mkto_trk Brukes av Dynatrace for å administrere tilgjengeligheten av og ytelsene til siden og påvirkningen på brukeropplevelsen i form av dyp transaksjonssporing, syntetisk overvåking, ekte brukerovervåking og nettverksovervåking.
intercom-id-emeshyeu Brukes av Dynatrace for å administrere tilgjengeligheten av og ytelsene til siden og påvirkningen på brukeropplevelsen i form av dyp transaksjonssporing, syntetisk overvåking, ekte brukerovervåking og nettverksovervåking.
rxec Brukes av Dynatrace for å administrere tilgjengeligheten av og ytelsene til siden og påvirkningen på brukeropplevelsen i form av dyp transaksjonssporing, syntetisk overvåking, ekte brukerovervåking og nettverksovervåking.
internalNavigationID Når brukeren navigerer rundt på siden, lagres den interne navigasjonsidentifikatoren lokalt og kan brukes til analyseformål for å forstå hvor en bruker navigerer.
_hjid Denne cookien opprettes når kunden lander på en side for første gang med Hotjar-skriptet. Den brukes til å fortsette Hotjar bruker-ID, som er unik på den siden på nettleseren. Dette sørger for at adferd i etterfølgende besøk på samme nettsted vil tilordnes samme bruker-ID. Denne lar nettsiden innhente data om gjestens adferd for statistiske formål.
ipe.308.pageViewed Lagrer antall besøkte sider i den aktuelle økten for bruk med iPerceptions stemme for kundeundersøkelsesanalyse
ipe.308.pageViewedCount Lagrer antall besøkte sider i den aktuelle økten for bruk med iPerceptions stemme for kundeundersøkelsesanalyse
ipe_308_fov Lagrer første sideoversikt for bruk med iPerceptions stemme for kundeundersøkelsesanalyse
ipe_s Hindrer flere invitasjonsforsøk for iPerceptions-undersøkelsen
iperceptions.com Lagrer besøks-ID med historikk over tidligere besøk på nettsiden (tidspunkt, ID, domene) og undersøkelsesinvitasjoner som vises for bruk med iPerceptions stemme for kundeundersøkelse 
visid_incap_#
(e.g. visid_incap_123)
Settes inn av Iperceptions leverandør av innholdsleveransenettverk for å maksimere app-ytelsen, identifisere pålitelig nett-trafikk og unngå ondsinnede angrep. Incapsula DDoS Protection og Web Application Firewall: Med denne cookien forbindes økter med en spesifikk gjest (gjest som representerer en spesifikk PC) for å identifisere klienter som allerede har besøkt Incapsula.
IPinvite.0f951b34-192b-4030-bfd3-b44c0f04aa61 Lagrer metadata på iPerceptions universalkode inkludert: enhetskategori (desktop, nettbrett, mobil) sendt tilbake fra en enhets registreringsbibiliotek, språket (engelsk, fransk, ...) av brukerens nettleser, URL hvor universalkodemotoren befinner seg & den URL hvor triggerdefinisjoner befinner seg for bruk i iPerceptions stemme av kundeundersøkelsesanalyse
IPengine Brukes til å bufre iPerceptions universalkode-motoren i klientens sidelager for å forbedre ytelsene ved å redusere antall påkrevde HTTP-forespørsler for bruk i stemmen til kundeundersøkelsesanalyser
ipe.308.winning Brukes til å lagre listen av triggere som brukeren kan inviteres til på deres besøk slik at vurderinger for hver trigger kun evalueres en gang per besøk for bruk i iPerceptions stemme av kundeundersøkelsesanalyser
IPdef.0f951b34-192b-4030-bfd3-b44c0f04aa61 Brukes til å bufre universalscriptets triggerdefinisjoner i klientens sidelager for å forbedre ytelsene ved å redusere antall påkrevde HTTP-forespørsler for bruk i stemmen til kundeundersøkelsesanalyser
nlbi_*
(e.g. nlbi_2192711)
Settes inn iPerceptions leverandør av innholdsleveringsnettverk for balansering av belastning på cookies som sørger for at forespørsler sendes til samme opprinnelige server.
psyma_ip_block Hindrer en iPerceptions-undersøkelse som var i gang fra å vises hvis en Psyma-undersøkelse allerede hadde blitt gitt til brukeren.
psyma_participation Hindrer at en bruker inviteres mer enn en gang til Psyma-undersøkelsen. Hvis den slettes, vil dette forårsake at undersøkelsen vises konstant.
s_cc Brukes til å avgjøre om cookies er aktivert for anonyme Adobe Analytics ytelsesovervåking
s_cp_pers Brukes til å samle inn og fortsette detaljene fra den siste e-postkampanjen en bruker klikket gjennom til siden fra Adobe Analytics ytelsesovervåking
s_fid Oppretter en anonym og unik besøks-ID-backup for brukeren der Adobe c_vi-cookies ikke kan settes på grunn av tredjepartsrestriksjoner for Adobe Analytics ytelsesovervåking
s_p_s_prop8 Brukes til å samle inn og fortsette trafikkilde-type som refererte brukeren for Adobe Analytics ytelsesovervåking
s_p13_pers Brukes til å samle inn og fortsette interne kampanjekoder fra interne linker innenfor nettsiden for Adobe Analytics ytelsesovervåking 
s_sq Brukes til å samle inn informasjon om linkene som brukeren har klikket på for anonym Adobe Analytics ytelsesovervåking
s_suite Brukes til å samle inn Adobe rapport-ID vedrørende den nettsiden som brukeren ser på
s_vi_* Oppretter en anonym besøks-ID med dato og tidsstempel for å identifisere unike besøkende for Adobe Analytics ytelsesovervåking
ruxitagent_*_Store
(e.g. ruxitagent_c1248d9aea60111f_Store)
Brukes av Dynatrace til å bufre siste beacon-respons, som inneholder konfigureringen for den virkelige brukeren og overvåker JavaScript-biblioteket for Dynatrace. Den lagrer ingen brukerrelatert data i localStorage
TCID Brukes med Sophus-analyse for å beregne bruk og kampanjedata via en klientidentifisering som genereres tilfeldig.
TCSess Brukes med Sophus-analyse for å beregne øktdata via en klientidentifisering som genereres tilfeldig.
v_starting Brukes til å indikere starten på et besøk for å fange opp hvor brukeren kommer fra
AMCVS_###AdobeOrg Brukes som et flagg som indikerer at økten har blitt initialisert for bruk i Adobe Experience skytjenester
AMCV_###AdobeOrg Brukes til å identifisere en unik besøks-ID som kan brukes av Adobe Experience skytjenester

Kategori 3 - “Funksjonalitets”-cookies

Disse cookies lar nettsiden huske de valgene du tar. Dette kan inkludere ditt brukernavn, språk eller det området du befinner deg i og gi mer detaljerte og personlige egenskaper. For eksempel kan en nettside være i stand til å gi deg lokale værmeldinger eller trafikknyheter ved å lagre området du befinner deg i, i en cookie. Disse cookies kan også brukes til huske endringer du har gjort vedrørende tekststørrelse, fonter og andre deler av nettsider som du tilpasser.

De kan også brukes til å gi deg tjenester du har bedt om, som å se på en video eller kommentarer på en blogg. Den informasjonen som samles inn av disse cookies kan anonymiseres og kan dermed ikke spore din søkeaktivitet på andre nettsider.

Funksjonalitets cookies

Cookie Beskrivelse av cookien
mbox
Brukes av Adobe Target for å gi mulighet for å teste hva slags nettinnhold og hvilke tilbud som er mest relevante for besøkende på Fords nettsider. 
mboxEdgeCluster
Brukes av Adobe Target for å gi mulighet for å teste hva slags nettinnhold og hvilke tilbud som er mest relevante for besøkende på Fords nettsider. 
optprg-visited-car-informations-v2
Brukes av Adobe Target for ny målretting av brukere som har forlatt B&P-reisen. Informasjon som brukes i den popup som vises.
optprg-popups-disable
Brukes for Adobe Target for å begrense antall ganger/varighet på 15 min. en bruker ser de målrettede annonsene på nytt. 
lp_custom_id
Brukes til å diskvalifisere brukere fra Adobe Target-tester
popup_information
Brukes for Adobe Target for å begrense antall ganger/varighet på 15 min. en bruker ser de målrettede annonsene på nytt. 
messenger_live_chat_https://www.ford.fr/_149552408416484_0
Brukes for funksjonaliteten til Facebook Messenger chatte-service 

dl-last-search-location

Lagrer brukerens siste søkested. Når de går til finn-en-forhandler igjen, er deres forrige besøk forhåndsutfylt.
dl-last-search-type
Lagrer brukerens siste søketypekriterier, slik at når de går inn i finn-en-forhandler igjen, er deres forrige søketype forhåndsutfylt.
guxfoe.previousHierarchy
Når brukeren besøker siden, er hierarkiet lagret i lokalt lager og kan brukes for tilpasning på siden
guxfoe.previousSiteSection
Når brukeren besøker siden, er sidedelen lagret i denne cookien og kan brukes for tilpasning på siden
check
Brukes av Adobe for å avgjøre om en gjest støtter cookies. Settes hver gang en gjest ber om en side.

Kategori 4: Cookies for målretting/annonsering

Disse cookies bruker for å levere annonser som er mer relevante og passende for deg og dine interesser. De brukes også til å begrense antallet ganger du ser en annonse, i tillegg til å måle effektiviteten i annonsekampanjen. De plasseres vanligvis av annonsenettverk med nettsideoperatørens tillatelse. De husker hvilke nettsider du har besøkt, og denne informasjonen deles med andre organisasjoner, som annonsører. Ofte vil målrettede cookies bli linket til sidefunksjonaliteten som leveres av den andre organisasjonen.

Web-beacons

Noen av våre nettsider kan inneholde elektroniske bilder som kalles web-beacons (noen ganger omtalt som usynlige gif-er) som lar oss telle antall brukere som har besøkt disse sidene.

Web-beacons samler kun inn begrenset informasjon, blant annet cookie-nummer, tid og dato for sidevisning og en beskrivelse av den siden hvor web-beacon befinner seg.

Vi kan også ha web-beacons som er plassert av tredjepartsannonsører. Disse beacons har ingen personlig identifiserbar informasjon og brukes kun til å spore effektiviteten til en spesiell kampanje.

Cookies for målretting/annonsering

Cookie Leverandør Beskrivelse av cookien
demdex
Adobe
Audience Manager
Brukes for å tildele en unik ID til en gjest på siden slik at Audience Manager kan foreta grunnleggende funksjoner som identifisering av gjesten, ID-synkronisering, segmentering, modellering og rapportering for
målrettingsformål
dextp
Adobe
Audience Manager
Registrerer sist gang Audience Manager foretok et datasynkroniseringsanrop med ID-leverandørens ID og tidsstempel for målretting
dpm Adobe
Audience Manager
Brukes til å registrere et anrop fra Adobe Audience Manager eller ID-tjenesten leverer data for synkronisering eller ber om en ID for målrettingsformål.
ev_sync_dd Adobe
Audience Manager (EverestTech)
Brukes av Adobe for å linke anonyme analysedata inn i en besøksprofil og bidra til å levere en personlig opplevelse med nettsiden, reklame og annonsering.
everest_g_v2 Adobe
Audience Manager (EverestTech)
Denne cookien brukes av Adobe og viser informasjon om hvordan sluttbrukeren bruker nettsiden og eventuelle annonser som sluttbrukeren kan ha sett før besøk på nevnte nettside.
everest_session_v2 Adobe
Audience Manager (EverestTech)
Denne cookien brukes av Adobe og viser informasjon om hvordan sluttbrukeren bruker nettsiden og eventuelle annonser som sluttbrukeren kan ha sett før besøk på nevnte nettside.
anj AppNexus
Xandr
Inneholder data som angir om en cookie-ID er synkronisert med AppNexus Xandr-partnere som gjør det mulig å bruke data fra utsiden av plattformen på plattformen
icu AppNexus
Xandr
Brukes til å velge annonser og begrense antall ganger en bruker ser en spesiell annonse for AppNexus Xandr-plattformen Den inneholder informasjon slik som antall ganger en annonse har vært vist, hvor lenge det er siden en annonse har blittvist eller hvor mange annonser som er blitt vist. 
uids AppNexus
Xandr
Inneholder et base 64-kodet JSON-objekt som inneholder eksterne, unike og tilfeldig genererte verdier som aktiverer Prebid Server-partnere til å skille nettlesere og mobile enheter. Det brukes av AppNexus Xandr-Prebidserverpartnere for å velge annonser for levering av plattformen og å måle ytelsen til, og tilskrive betaling for, disse annonsene.
token AppNexus
Xandr
Brukt som sikkerhetstiltak og inneholder en unik verdi kun for å verifisere opprinnelsen til fravalgsforespørsler for AppNexus Xandr 
usersync AppNexus
Xandr
Inneholder data som angir om en cookie-ID er synkronisert med AppNexus Xandr-partnere ID-synkronisering setter våre partnere i stand til å bruke sine data fra utsiden av plattformen på plattformen. (Sepersonvernsiden for vår plattform for mer informasjon.) 
bounce AppNexus
Xandr
Brukt av AppNexus Xandr for å avgjøre om en gjest forlater nettsiden med en gang for bruk i annonsemålretting
sess AppNexus
Xandr
Bruk av AppNexus Xandr for å teste om en nettleser er konfigurert til å akseptere cookies
uuid2 AppNexus
Xandr
Inneholder en unik, tilfeldig generert verdi som gjør det mulig for AppNexus Xandr å skille nettlesere og enheter. Den matches mot informasjon - som annonseinteresse-segmenter og historikk om annonser som vises i nettleseren eller enheten - levert av klienter eller andre tredjeparter og brukes til å velge mer relevante annonser for levering, og for å måle ytelsen til og tilegne betaling for, disse annonsene.
ANONCHK Bing Brukes til å lagre økt-ID for en brukerøkt for å sikre at klikk fra annonser på Bing-søkemotoren verifiseres for rapporteringsformål og for personlig tilpasning
MUID Bing Brukt til å lagre anonym Microsoft bruker-ID. Brukes av Bing til å tillate synkronisering av ID til flere Microsoft-domener og for å sikre at klikk fra annonser på Bing-søkemotoren verifiseres for rapporteringsformål og for personlig tilpasning 
MUIDB Bing Brukt for å registrere data om gjester fra flere besøk og på flere nettsider fra Bing søksannonsering. Denne informasjon brukes for å måle effektiviteten av annonser på nettsider og for å sikre at klikk fra annonser er verifisert for rapporteringsformål og for personlig tilpasning. 
_fbp Facebook Brukes av Facebook til å levere, måle og forbedre hvor relevant deres annonsering er og for å levere en serie annonseprodukter på Facebook 
ATN Facebook Brukes av Facebook til å levere, måle og forbedre hvor relevant deres annonsering er og for å levere en serie annonseprodukter på Facebook 
fr Facebook Brukes av Facebook til å levere, måle og forbedre hvor relevant deres annonsering er og for å levere en serie annonseprodukter på Facebook 
tr Facebook Brukes av Facebook til å levere, måle og forbedre hvor relevant deres annonsering er og for å levere en serie annonseprodukter på Facebook 
AA003 Facebook Brukes av Facebook til å levere, måle og forbedre hvor relevant deres annonsering er og for å levere en serie annonseprodukter på Facebook 
atdmt.com Facebook Brukes av Facebook til å levere, måle og forbedre hvor relevant deres annonsering er og for å levere en serie annonseprodukter på Facebook 
gt_uid FPS
(Ford Personalisation Service)
Når FPS-skriptet er lastet, opprettes en GUID-cookie som inneholder en unik ID
GuxLastVisitedNameplate FPS
(Ford Personalisation Service)
Når brukeren besøker en navneskiltside, blir navneskiltkoden lagret i denne cookien og kan brukes til personlig tilpasning på siden
NID Google Brukes til å lagre preferanser i en unik Google-ID for å huske din informasjon, som ditt foretrukne språk (f.eks. engelsk), hvor mange søkeresultater du ønsker å få vist per side (f.eks. 10 eller 20), og om du ønsker å ha Googles SafeSearch-filter slått på eller ikke. Disse preferansene kan brukes for optimalisert og/eller tilpasset annonsering på Googles nettverk
AID Google Brukes til målrettede tiltak for å lagre Google ID-er slik at din aktivitet kan linkes til flere enheter (hvis du tidligere har logget deg inn på din Google-konto fra en annen enhet) for å vise relevant og tilpasset reklame på alle enheter
DSID Google Brukes til målrettede tiltak for å lagre Google ID-er slik at din aktivitet kan linkes til flere enheter (hvis du tidligere har logget deg inn på din Google-konto fra en annen enhet) for å vise relevant og tilpasset reklame på alle enheter
TAID Google Brukes til målrettede tiltak for å lagre Google ID-er slik at din aktivitet kan linkes til flere enheter (hvis du tidligere har logget deg inn på din Google-konto fra en annen enhet) for å vise relevant og tilpasset reklame på alle enheter
DV Google Brukes i målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset reklame 
CONSENT Google Brukes til å lagre Google-nettverkets annonsepreferanser for bruk i målrettet reklame
HSID Google Brukes for sikkerhetsformål til å lagre digitalt signerte og krypterte oppføringer av en brukers Googlekonto-ID og tidspunkt for nyeste innlogging som lar Google verifisere brukere, hindre bedragersk bruk av login-detaljer og beskytte brukerdata fra ikke-autoriserte parter. Dette kan også brukes for målrettingsformål for å vise relevant og tilpasset reklameinnhold
__Secure-HSID Google Brukes for sikkerhetsformål til å lagre digitalt signerte og krypterte oppføringer av en brukers Googlekonto-ID og tidspunkt for nyeste innlogging som lar Google verifisere brukere, hindre bedragersk bruk av login-detaljer og beskytte brukerdata fra ikke-autoriserte parter. Dette kan også brukes til målrettingsformål for å vise relevant og tilpasset reklameinnhold
SID Google Brukes for sikkerhetsformål til å lagre digitalt signerte og krypterte oppføringer av en brukers Googlekonto-ID og tidspunkt for nyeste innlogging som lar Google verifisere brukere, hindre bedragersk bruk av login-detaljer og beskytte brukerdata fra ikke-autoriserte parter. Dette kan også brukes til målrettingsformål for å vise relevant og tilpasset reklameinnhold
test_cookie Google Brukes av Google for å sjekke at din nettleser støtter cookies.
_gcl_au Google Brukes til å overvåke hvor mange ganger personer som klikker på annonser, ender med å foreta seg noe på nettsiden (f.eks. kjøp) for å la Google-annonsering avgjøre at du klikket på en annonse og senere besøkte siden. Brukes ikke av Google for personlig målrettet reklame, og varer kun en begrenset tid
pagead/1p-conversion/# Google Brukes til målrettings- og ytelsesformål. Data brukes for rapportering, søkeresultatrapporter for optimaliseringsformål og optimalisert tidspunkt på dagen.
pagead/1p-user-list/# Google Brukes til målrettingsformål. Målgruppelister bygges basert på brukeres samhandlinger på sider på nettsiden. Data brukes for søkeoptimalisering og som innspill i tilsvarende målgruppelister for bedre resultater på mediainvesteringen.
SIDCC Google Brukes til å lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden og annonser du måtte ha sett før du besøkte denne nettsiden, i tillegg til å bli brukt for å tilpasse annonsering på Google ved å huske dine siste søk, dine tidligere samhandlinger med en annonsørs annonser eller søkeresultater og dine besøk på en annonsørs nettside.
SSID Google Brukes til å lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden og annonser du måtte ha sett før du besøkte denne nettsiden, i tillegg til å bli brukt for å tilpasse annonsering på Google ved å huske dine siste søk, dine tidligere samhandlinger med en annonsørs annonser eller søkeresultater og dine besøk på en annonsørs nettside.
__Secure-SSID Google Brukes til å lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden og annonser du måtte ha sett før du besøkte denne nettsiden, i tillegg til å bli brukt for å tilpasse annonsering på Google ved å huske dine siste søk, dine tidligere samhandlinger med en annonsørs annonser eller søkeresultater og dine besøk på en annonsørs nettside.
1P_JAR Google Brukes til å lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden og annonser du måtte ha sett før du besøkte denne nettsiden, i tillegg til å bli brukt for å tilpasse annonsering på Google ved å huske dine siste søk, dine tidligere samhandlinger med en annonsørs annonser eller søkeresultater og dine besøk på en annonsørs nettside.
ANID Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset Google-annonsering 
IDE Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset reklame 
FLC Google Brukes av Google AdSense DoubleClick for å begrense frekvensen av annonser slik at brukeren ikke ser den samme annonsen gjentatte ganger. Denne cookien utgår når økten avsluttes.
APISID Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset Google-annonsering 
SAPISID Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset Google-annonsering 
__Secure-APISID Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset Google-annonsering 
__Secure-3PAPISID Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset Google-annonsering 
__Secure-3PSID Google Brukes til målrettingsformål for å bygge en profil med nettsidegjestens interesser for å vise relevant og tilpasset Google-annonsering 
mt_mop Google (MediaMath) Brukes til målrettingsformål for å maksimalisere annonsens relevans ved å bruke gjestens data fra flere nettsider som leveres av MediaMath annonseutveksling og Google
uuid Google
(MediaMath)
Brukes til målrettingsformål for å maksimalisere annonsens relevans ved å bruke gjestens data fra flere nettsider som leveres av MediaMath annonseutveksling og Google
uuidc Google
(MediaMath)
Brukes til målrettingsformål for å maksimalisere annonsens relevans ved å bruke gjestens data fra flere nettsider som leveres av MediaMath annonseutveksling og Google
ID GroupM
MInsights
Brukes til å opprette en unik ID for bruk i GropM annonsemålretting-, optimalisering-, rapportering og tilskriving 
mdata GroupM
MInsights
Brukes til å opprette en unik ID, tidsstempel & cookieversjon for bruk i GroupM målrettet annonsering
t/v2/activity GroupM
MInsights
Brukes til å registre informasjon som finner sted av en bruker (som besøk på en landingsside eller et kjøp) som kan brukes til å lære mer om de egenskapene som karakteriserer en gitt målgruppe og som kan brukes til å bygge nye målrettede segmenter for GroupM-annonsering
syncdata_## GroupM
MInsights
Brukes til å opprette en unik ID, tidsstempel & Minsights partner-ID for bruk i GroupM målrettet annonsering
ov GroupM
MInsights
Brukes til å verifisere identiteten til kunder som utøver sine rettigheter til å gjøre forespørsler til Minsights i henhold til nye personvernregler
src0_xxxx LemonPi Lagrer forslagene brukeren har lagt igjen på nettstedet. Denne cookien leses av LemonPl-ads for å vise mer relevant innhold.
lpc LemonPi Lagrer tidsstempel og ID på en “konversasjon” for en annonsørs kampanje. Dette er for å samle inn anonyme ytelsesdata til annonsekampanjer og for å utelukke allerede kjøpte forslag fra fremtidige annonser.
lpuid LemonPi Lagrer en unik LemonPI bruker-ID i cookien for å bruke til mer relevante annonser.
bcookie Linkedin Brukes til å lagre en nettleser-ID-cookie for LinkedIn annonserings- og målrettingsformål
BizoData Linkedin Brukes for LinkedIn Insight-analyser for rapportering og tilpasning av annonser
BizoID Linkedin Brukes for LinkedIn Insight-analyser for rapportering og tilpasning av annonser
BizoNetworkPartnerIndex Linkedin Brukes for LinkedIn Insight-analyser for rapportering og tilpasning av annonser
BizoUserMatchHistory Linkedin Brukes for LinkedIn Insight-analyser for rapportering og tilpasning av annonser
bscookie Linkedin Brukes til å sikre en nettleser-ID-cookie for LinkedIn annonserings- og målrettingsformål
L1c Linkedin Brukes til å lagre en nettleser-ID-cookie for LinkedIn annonserings- og målrettingsformål
lang Linkedin Brukes til å huske brukerens valgte språkversjon av Fords nettside for potensielt å hente opp innhold fra LinkedIn annonser eller plugins slik som del-knappen i det lagrede språket
lidc Linkedin Brukes for ruting fra LinkedIn Share-knapper og annonsetjenester
UserMatchHistory Linkedin Brukes for LinkedIn Insight-analyser for rapportering og tilpasning av annonser. Brukes for å spore besøkende på flere nettsider for å presentere relevante annonser basert på gjestens preferanser.
s3_AE Sophus3
(Active Engagement)
Brukes med Sophus Active Engagement-tjenesten for å tilby kontaktskjemaer for å hindre gjentatte tilbud
s3_AEsess Sophus3
(Active Engagement)
Brukes med Sophus Active Engament-tjenesten for å tilby kontaktskjemaer til gjester basert på navigeringen kun på den aktuelle nettsiden
s3timer Sophus3
(Active Engagement)
Brukes med Sophus Active Engament-tjenesten for å tilby kontaktskjemaer til gjester basert på navigeringen kun på den aktuelle nettsiden
xdt_* (e.g. xdt_33) Sophus3
(Active Engagement)
Brukes med Sophus Active Engament-tjenesten for å interessere gjestene igjen basert på navigeringen på flere nettsider
guest_id Twitter Brukes av Twitter.com for å avgjøre antall besøkende som kommer til nettsiden via twitter annonseinnhold og kan brukes for målrettet annonsering
i/adsct Twitter Brukes av Twitter.com for å avgjøre antall besøkende som kommer til nettsiden via Twitters annonseinnhold og kan brukes for målrettet annonsering
personalization_id Twitter Brukes av Twitter.com for å avgjøre antall besøkende som kommer til nettsiden via Twitters annonseinnhold og kan brukes for målrettet annonsering
ct0 Twitter Brukes av Twitter.com for å avgjøre antall besøkende som kommer til nettsiden via Twitters annonseinnhold og kan brukes for målrettet annonsering

Kontrollere og slette cookies

Hvis du ønsker å endre hvordan en nettleser håndterer cookies, inkludert blokkering eller sletting av cookies fra Fords nettsider (eller alle andre nettsider), kan du gjøre dette ved å endre nettleserens innstillinger. Det finnes en veileder for dette på Datatilsynets nettsider.

For å kontrollere cookies, lar de fleste nettlesere deg enten akseptere eller avvise alle cookies, bare akseptere visse typer cookies, eller varsle deg hver gang en nettside ønsker å lagre en cookie. Det er også enkelt å slette cookies som allerede er lagret på din enhet av en nettleser. Tilsvarende finnes på Datatilsynets nettside.

Fremgangsmåten for kontroll og sletting av cookies varierer avhengig av hvilken nettleser du bruker. For å finne ut hvordan dette gjøres med en spesiell nettleser, kan du bruke Hjelp-funksjonen eller alternativt kan du besøke http://www.aboutcookies.org som forklarer, trinn-for-trinn, hvordan du kontrollerer og sletter cookies i de fleste nettlesere.

Viktig informasjon

Bilder og informasjon vist på dette nettstedet gjengir kanskje ikke de siste norske spesifikasjonene – farger kan variere, alternativer og/eller tilbehør kan medføre tilleggskostnader, og lokaliteter og anvendte kjøretøyer kan befinne seg utenfor Norge.
Fords policy er å utvikle produkter kontinuerlig. Vi forbeholder rett til når som helst å endre spesifikasjoner, farger på modeller og detaljer vist og beskrevet på dette nettstedet.

[†] For passasjerkjøretøy: Dette er produsentens anbefalte «lovlig kjørbar»-pris for den viste modellen. Den inkluderer frakt til forhandler, myndighetenes årsavgift, engangsavgifter, registreringsomkostninger og merverdiavgift for ny bil, men ekskluderer eventuelle forhandlerrabatter.

Top