HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Skriv inn ditt spørsmål…
Home > Kjøpe > Ekstra > Ford Garantier > Ford Norgesgaranti
Ford Protect mother and child

Ford Norgesgaranti

Ford har 5-års Norgesgaranti for alle nye, europeiske Ford person- og varebiler importert og solgt av Ford’s autoriserte nettverk i Norge, via Ford Motor Norge AS. Garantien gjelder i 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som inntreffer først, og er gyldig i hele Europa. For fabrikkbygde varebiler registert fra 1.2.2016 gjelder garantien i 5 år eller 200 000 km.

Hvis deler av bilen trenger reparasjon eller utskiftning som et resultat av en material- eller fabrikasjonsfeil, vil disse skiftes ut eller repareres kostnadsfritt av en autorisert Ford-forhandler i garantiperioden.

Norgesgarantien gjelder forutsatt at du vedlikeholder din bil eksakt i henhold til Fords anvisninger i innhold og utførelse, og at deler som benyttes enten er Ford originale eller dokumentert av tilsvarende kvalitet. Garantireparasjoner utføres av en autorisert Ford-forhandler i Norge eller Europa.

 • Fords lakkgaranti trer i kraft på samme tid som Ford Norgesgaranti, og har varighet som spesifisert i serviceheftet. Hvis noen lakkert overflate på bilen trenger reparasjon som et resultat av en material- eller fabrikasjonsfeil, vil nødvendig reparasjon foretas kostnadsfritt av en autorisert Ford-forhandler. Garantien forutsetter at årlig inspeksjon av karosseri og lakk utføres av en autorisert Ford-forhandler - normalt kostnadsfritt for kunden.

 • Fords garanti mot gjennomrusting trer i kraft på samme tid som Ford Norgesgaranti og har varighet som spesifisert i serviceheftet. Garantien forutsetter at årlig inspeksjon av karosseri og lakk utføres av en autorisert Ford-forhandler - normalt kostnadsfritt for kunden. Hvis noen del av bilens originale karosseri blir perforert som følge av korrosjon og dette ikke skyldes ytre påvirkning, vil nødvendig reparasjon av perforerte karroseriflater foretas kostnadsfritt av en autorisert Ford-forhandler.

  NB - for bruktimporterte biler vil garantivilkår og startdato følge garantivilkår i opprinnelseslandet.

 • Ford er ikke ansvarlig for reparasjoner som er et direkte resultat av:

  Skader forårsaket av neglisjering, oversvømmelse, ulykke, rally- eller konkurransekjøring eller skjødesløs bruk.

  Normal slitasje.

  Unnlatelse av å sørge for vedlikehold av bilen i overensstemmelse med Fords vedlikeholdsplaner og serviceanvisninger. 

  Unnlatelse av å vedlikeholde lakken og karosseriet ved regelmessig rengjøring i overensstemmelse med Fords anvisninger. 

  Uautoriserte modifikasjoner av bilen eller dens komponenter. 

  Unnlatelse av å utbedre innen rimelig tid eventuelle lakk- eller korrosjonsskader som identifiseres under den årlige karosseri- og lakksjekken. 

  Faktorer som ligger utenfor vår kontroll, som skader forårsaket av luftforurensning, stormer, steinsprut, skraper eller bruk av upassende rengjøringsmidler.  

  Reparasjoner med bruk av metoder som ikke er godkjent av Ford.

  Unnlatelse å bruke Ford Originaldeler, eller deler og væsker som matcher kvaliteten til Ford Originaldeler og væsker. 

 

<%-DealerName%>

<% if (CustomerRatingsCombined) { %> <% } %> <% if (serviceList) { %>

<%- serviceList %>

<% } %> <% if (todayClosingTime) { %>

Åpent i dag til kl. <%-todayClosingTime%>

<% } %> <% if (todayPartsClosingTime) { %>

Delelager åpent til <%-todayPartsClosingTime%>

<% } %> <% if (todayServiceClosingTime) { %>

Verksted åpent til <%-todayServiceClosingTime%>

<% } %>
<% _.forEach(formattedAddress, function(addressLine) { %>

<%- addressLine %>

<% }); %>
<% if (PrimaryPhone) { %>

<%- PrimaryPhone %>

<% } %>

  Veibeskrivelse

  Detaljer

Top