HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Skriv inn ditt spørsmål…
Home > Opplev Ford > Bærekraft > Verdikjeden
About our supply chain

Om leverandørkjeden vår

Bilindustrien er en bransje med ekstremt sammensatte nettverk av leverandører.

Faktisk er det ofte fra seks til ti leverandørnivåer til bilprodusenten fra kilden av råvarene som etterhvert kommer inn i produksjonsprosessen.

Vi (og andre bilprodusenter) avhenger av tusenvis av leverandører til å levere materialene, delene og tjenestene som kreves til å fremstille det endelige produktet. Bredden, dybden og leverandørkjedens sammenvevde natur kan gjøre det vanskelig å håndtere utfordringer rundt forretningsdrift og bærekraftighet. 

I Ford har vi alltid jobbet for å møte disse utfordringene med smarte og effektive løsninger. 

Vi var den første bilprodusenten til å innse at ivaretagelse av menneskerettigheter i forsyningskjeden og operasjonene våre, er et viktig bærekraftighetsprinsipp. 

Vår strategi for menneskerettigheter omfatter overholdelse av vår Kodeks for menneskerettigheter, Grunnleggende arbeidsforhold og bedriftens samfunnsansvar (Policy letter 24), samt gjennomgang av overholdelse av kodeksen i våre operasjoner og hos leverandørene våre. Dette omfatter også opplæring og kompetanseheving hos leverandørene våre, slik at de blir i stand til å implementere bærekraftige operasjoner.

  • Vi oppmuntrer leverandørene våre til å styre bærekraftighetsutfordringer og risiko både i egne operasjoner, og i sine egne leverandørkjeder, og stiller verktøyer og redskaper til disposisjon for dette. For eksempel:
  • Vi har utviklet dyptgående ressursveiledninger og sponsede presentasjoner fra sakkyndige i spørsmål rundt menneskerettigheter, arbeidsforhold og klimagassutslipp. 
  • Vi har laget regneark for sporing av utslipp og rapportering, og utvikling av retningslinjer. 

  • Vi deler opplæringsmateriell som vi har utviklet, samtidig som vi gir informasjon og veiledning om vår egen etterlevelses- og opplæringsprosess. 

I en bransje hvor transport, teknologi og produksjon endrer og utvikler seg raskt, belager vi oss på å samarbeide med leverandørene for å løse problemer og utfordringer som kan oppstå underveis.

Top