HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Skriv inn ditt spørsmål…
Home > Opplev Ford > Bærekraft > Mennesker
Our people

Våre folk

Ford har ca. 53 000 medarbeidere ved sine heleide anlegg, og ca. 67 000 når prosjektsamarbeider og ikke-konsoliderte virksomheter medregnes. 

Vi regner alle som én som drivere bak vår suksess. Vi innser også at våre medarbeidere er essensielle i å oppfylle vår visjon og skape gode produkter som bidrar til en bedre verden. 

Med dette i tankene har Ford fastholdt et sterkt fokus på videreutdanning av ansatte, med gode opplærings- og ledelsesmuligheter. Mangfolds- og inkluderingsinitiativer lar oss også omfavne de ulike perspektivene og verdiene i vår globale arbeidsstyrke. 

Det er viktig at vi skaper et givende arbeidsmiljø, samtidig som vi bidrar og støtter i karriereutviklingen i Ford. Vi jobber aktivt for å forstå hva som gjør de ansatte tilfreds, og hva våre medarbeidere verdsetter med å være en del av Ford Motor Company. 

Ja, vi behandler arbeidsstyrken vår som individer, men vi fokuserer også på å utvikle et dyktig og motivert team. Dette er essensen av Ford, og vi jobber alltid for å skape et trygt, respektfullt og inkluderende miljø for teamet.

Top