HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Home > Eiere > Min Bil > Sikkerhetsinnkalling
Ford in Britain

Sikkerhetsinnkalling

Ford overvåker kontinuerlig kvaliteten på produksjonsprosessene og på bilene som brukes av våre kunder.  I de tilfeller hvor det er nødvendig å gjennomføre tiltak/oppdateringer knyttet til din sikkerhet vil vi sende et brev til registrert eier av bilen direkte. Dersom det er servicetiltak som bør utbedres, men som ikke er tilknyttet sikkerhet vil dette bli gjennomført ved neste besøk hos et autorisert Ford-verksted.

Som Ford kunde har du selvfølgelig også mulighet til selv å sjekke om det er utestående tilbakekallinger eller servicetiltak på din bil.

Dersom det er utestående tiltak på din bil ber vi dem kontakte et autorisert Ford-verksted for å avtale tid for kontroll og eventuelle utbedringer. Kontroll og utbedringer av utestående tiltak utføres kostnadsfritt og verkstedet vil gjøre sitt ytterste for å begrense bryderiet for deg som Ford-eier.

Top