Kjøp FordBedriftskundeVarebiler og pickuper

Bruk med Mobiltelefon SYNC 1.0

Før du bruker telefonen i Forden din, må du opprette en Bluetooth®-kobling. Hvis det er nødvendig, kan du se i brukerveiledningen for telefonen om Bluetooth®-funksjoner og deretter:

  • Slå på Bluetooth®-funksjonen.
  • I Bluetooth-menyen på telefonen din, søker du etter «SYNC» og velger den.
  • En personlig PIN-kode vises på radiodisplayet. Skriv denne PIN-koden inn i mobiltelefonen.
  • Hvis du ikke ser noen PIN-kode på radiodisplayet, taster du «0000» på mobiltelefonen, og deretter PIN-koden som vises på radiodisplayet.
  • Hvis telefonen spør deg om du vil at denne koblingen skal være automatisk i fremtiden, bekrefter du med «Ja».
  • Nå er telefonen din aktiv og du kan bruke de håndfrie funksjonene.

 

Sammenkobling (paring) av en telefon

 

 

Vi bruker cookies og lignende teknologier på vår nettside for å gi deg en så bra og relevant opplevelse på Ford.no som mulig og for å kunne vise deg relevante reklamer.

Du kan tilpasse cookie-innstillingene her men det kan begrense eller påvirke enkelte funksjoner på nettsiden.

Se denne siden for mer informasjon om personvern og retningslinjer for bruk av cookies.