HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Home > Kjøpe > Utforsk > Teknologier > Sikkerhet > Antikollisjonssystem med Fotgjengeroppdagelse

Aktiv Bremsing med Fotgjengervarsel

Aktiv Bremsing med Fotgjengervarsel

Teknologien skanner veien for å oppdage kjøretøy og fotgjengere foran bilen og advarer deg om at de finnes der. Hvis du ikke reagerer, bremser systemet automatisk. Det reduserer alvorligheten ved ulykker og hjelper deg med å unngå dem i det hele tatt.

Top