Home > Finansiering > Kundeservice > Spørsmål og svar
 • Hvordan kontakter jeg Ford Credit?
  Dersom du ønsker finansiering kan du søke til oss direkte via vårt Online søknadsskjema som har egen link på nettsidene våre. Du kan også kontakte oss via en sikker nettside: Kontakt oss eller telefon 66997080. Åpningstider er mandag til torsdag 08.00-17.00, fredag 08.00-16.00 og lørdager 10.00-14.00.
  For eksisterende kunder kan du ta kontakt via en sikker nettside : Kontakt oss eller telefon 66997085. Åpningstid er mandag til fredag 09.00-16.00

  Er deres finansieringsprodukter kun tilgjengelige for nye biler?

  Nei, flere av våre finansieringsprodukter kan benyttes til brukte biler også. Ta gjerne kontakt med oss direkte eller snakk med din Ford forhandler som har alle detaljene.

  Hvor mye kan jeg låne og over hvor lang tid, og må jeg betale en kontantandel?
  Ford Credit har inntil 7 års nedbetaling på lån og det er individuelt for hver søknad som kommer hvor mye man kan låne. Begge deler kommer an på bl.a kredittvurderingen. Vi kan finansiere inntil 100% av bilens pris. Generelt stiller Ford Credit krav til kontantandel, men dette kan fravikes etter vurdering.  

  Vil jeg få den annonserte renten og tar dere gebyrer?
  Hvis du får innvilget finansiering fra Ford Credit, vil din rente være den renten som blir avtalt, og den vil ikke påvirkes av forhold ved deg personlig. Våre standardgebyrer er ett etableringsgebyr p.t. på kr. 3950,- (inkludert ett offentlig tinglysningsgebyr) og termingebyr p.t. kr. 95,-. Gebyr og renter kan imidlertid variere alt etter hvilke kampanjer vi har.

  Hvem står som eier av bilen og hvorfor må jeg ha kaskoforsikring?
  Ved lån er det du som eier bilen og har full disposisjonsrett.
  Ved leasing er det Ford Credit som eier bilen og leaser denne til deg som kunde.

  Bilen må holdes forsikret inkl. full kasko og med egenandel maks kr. 10000,- så lenge du har lån eller leasing hos oss. Forsikringen må også ha tredjemannsdekning til fordel for Ford Credit. Du står fritt til å flytte forsikringen når du vil, så lenge våre kriterier blir oppfylt og det nye forsikringsselskapet sender melding til oss som bekrefter dette. Full kaskoforsikring beskytter deg, Ford Credit og andre parter som er involvert i en ulykke. Dessuten sikrer det finansieringsavtalen du har med oss, fordi du må tilbakebetale lånet/betale leasingavtalen selv om bilen eventuelt skulle bli kondemnert.

  Hva skjer når jeg har signert finansieringsavtalen?
  Alle nødvendige dokumenter vil bli sendt fra selgeren hos den forhandleren du har kjøpt bil hos. Finansieringen vil da bli satt i gang ifra den datoen du overtar bilen din.

  Hva er effektiv rente og vil renten endre seg i løpet av avtaleperioden?
  Effektiv rente er en prosentsats som gir inntrykk for de totale kostnader for ett gitt lån. Når du låner penger ihht. en avtale som reguleres av finansavtaleloven, er långiveren forpliktet til å oppgi den effektive renten.

  Hvis du har valgt flytende rente, gjelder både lån og leasing, så vil de månedlige kostnadene endre seg dersom Ford Credit gjør en renteregulering i finansieringsperioden. Ford Credit tilbyr også fastrente for de som ønsker tryggheten ved å vite hva de skal betale i hele perioden.

  Vil jeg motta kontoutskrifter/betalingsplan?
  Når du mottar lånedokumenter vil du også motta ett dokument der betalingsplanen fremkommer. Du kan også senere ta kontakt med oss via vår sikrede nettside: Kontakt oss eller på telefon 66997085 om du ønsker å få tilsendt betalingsplan eller kontoutskrift.

  Hvordan kan jeg oppdatere min personlige kontaktinformasjon?
  Dersom du ønsker å endre eller oppdatere opplysninger vi har registrert om deg (for eksempel navn, adresse, kontonummer osv.) kan du ta kontakt med oss via vår sikrede nettside: Kontakt oss eller via telefon 66997085.
  Vær oppmerksom på at vi for enkelte endringer kan komme til å foreta en verifisering av opplysningene mot databaser vi har tilgang til. Dette gjør vi for å verne om din personsikkerhet. Om du ønsker å endre bankkontoen i forbindelse med avtalegiro kan dette gjøres enten via nettbanken din eller ved å kontakte banken din direkte. Husk at tidligere avtalegiro sies opp og ny etableres mot riktig bankkonto for trekk.

  Avtalegiro
  Dersom du ønsker å benytte avtalegiro må dette avtales med banken din. Du kan etablere avtalegiro direkte i nettbanken din ved betaling av faktura eller ved henvendelse til banken din. Eller, om du ønsker kan vi sende deg nødvendige dokument pr post som du fyller ut, signerer og returnerer til oss. Etter at vi har mottatt dokumentet så skal tjenesten registreres i banken din. Det tar derfor ca. 4 uker fra vi har mottatt dokumentet fra deg før tjenesten er etablert. Fakturaer som forfaller i mellomtiden må du derfor betale på vanlig måte. Om du ønsker å endre bankkontoen i forbindelse med avtalegiro kan dette gjøres enten via nettbanken din eller ved å kontakte banken din direkte. Husk at tidligere avtalegiro sies opp og ny etableres mot riktig bankkonto for trekk.

  Kan jeg endre forfallsdato?
  Du kan ta kontakt med oss via vår sikrede nettside: Kontakt oss eller på telefon 66997085 om du ønsker å endre forfallsdato på din låneavtale. Merk at det kan påløpe et behandlingsgebyr for slike endringer. Ved lån vil endring gjelde fra neste ikke fakturerte forfall og terminbeløp kan variere noe på første faktura etter pga endret antall rentedager.
  Ved leasing er forfallsdato fast.

  Fakturaadresse
  Vi fakturerer deg på opprinnelig oppgitt adresse. Dersom denne ikke er riktig eller du trenger å endre den må du sende oss skriftlig informasjon med rett adresse. Vi gjør oppmerksom på at adresse normalt skal stemme med offisielt registrert bosteds-/forretningsadresse. Dersom du ønsker å benytte annen adresse trenger vi en begrunnelse for dette. Dette gjør vi for å verne om din personsikkerhet.

  Hvordan kan jeg få tak i kopi av min finansieringsavtale?
  Du kan ta kontakt med oss via vår sikrede nettside: Kontakt oss eller på telefon 66997085 om du ønsker å få tilsendt kopi av avtalen din. Merk at det kan påløpe ett behandlingsgebyr for dette.

  Hva hender hvis det skjer en ulykke og bilen min blir kondemnert?
  Vårt krav er at bilen er kaskoforsikret så lenge du har finansiering hos oss. Bilen skal også ha tredjemannsinteresse til Ford Credit. Det betyr at forsikringsselskapet vil gi deg et tilbud om erstatning ved lån, mens Ford Credit vil få tilbud ved leasing. Ofte vil således erstatningen dekke din finansiering hos oss. Restkrav vil bli sendt i de tilfellene forsikringen ikke dekker utestående lån/leasing.
  Ved en ulykke skal du sende inn et krav til ditt forsikringsselskapet. Vær klar over at du må fortsette å betale vanlige månedlige avdrag mens forsikringskravet behandles.

  Kan jeg overføre min avtale til et annet navn?
  Ved lån kan vi ikke overføre avtaler til en annen person, uansett hvilket forhold denne har til deg. Det er imidlertid enkelte omstendigheter der vi kan vurdere dette, for eksempel fusjon mellom aksjeselskaper eller ved dødsfall.
  Dersom du ved leasing ønsker å overføre avtalen til en annen, må vi få informasjon om hvem som skal overta og denne personen/selskapet må så kredittsjekkes og godkjennes av oss. Overdragelseserklæring/nye dokumenter må være signert og godkjent fra oss før overlevering av bilen til annen person kan skje. Du må betale løpende leier og andre omkostninger frem til vi gir deg beskjed om at avtaleforholdet er overført. Merk at det påløper et overdragelsesgebyr ved en overdragelse.

  For mye / lite betalt

  Ved lån vil vi dersom du har betalt for mye enten nedbetale på lånesaldo, dekke åpne poster eller fremtidige fakturaer, alternativt får du pengene tilbakebetalt automatisk. Det vanligste er at fakturaer dekkes opp om det er åpne poster og/eller at lånet nedbetales. Dette vil i tilfelle fremkomme på neste faktura.
  Ved leasing vil vi dersom du har betalt for mye og ikke har noen åpne poster eller fakturaer tilbakebetale automatisk til kontoen pengene ble innbetalt fra.

  Har du betalt for lite vil vi følge opp dette betalingskravet i henhold til vanlige purrerutiner. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ekstra kostnader i slike tilfeller. Betales fortsatt ikke kravet etter purring overføres forholdet til et av inkassoselskapene vi har avtale med, for videre inndrivelse.

  Påminnelsesgebyr, forsinkelsesrente og inkassokostnader
  Dette påløper når en faktura ikke blir betalt på forfall og vi må sende ut betalingspåminnelse. Dersom faktura ikke blir betalt etter en slik påminnelse vil lånet bli sendt videre til inkassobyrået vi samarbeider med. I slike tilfeller vil ytterligere omkostninger påløpe. Vi følger lovbestemte rente og gebyrsatser. Disse kan du finner mer informasjon om på bl.a. www.altinn.no

  Hva skjer hvis jeg ikke klarer å betale avdragene/leieterminene?
  Hvis du blir hengende etter med betalingene kan du ta kontakt med oss for å diskutere din situasjon. Avhengig av situasjonen kan det hende du bør få uavhengig økonomisk rådgivning. Ta kontakt med kundeservice via vår sikrede nettside: Kontakt oss eller på telefon 66997085 for å se hvordan vi kan hjelpe.

  Ekstraordinær nedbetaling – kun lån
  Du kan når som helst nedbetale ekstra på ditt lån kostnadsfritt. Vi vil imidlertid gjerne at du på forhånd informerer oss om hvordan du vil endringen skal gjennomføres, for eksempel om nedbetalingstiden skal reduseres eller om du vil beholde den perioden som opprinnelig ble avtalt, men med redusert månedsbetaling. Alternativt kan du skrive dette som en melding på innbetalingen til oss. Merk i tillegg da innbetalingen din med enten et tidligere kidnummer, avtalenummer eller bilens registreringsnummer.

  Årsoppgave (renteoppgave) – kun lån
  Årlig sendes rapport til skatteetaten med informasjon om gjeld, renter innbetalt osv. Dette vil også bli sendt deg pr post i løpet av januar hvert år slik at du kan sjekke at opplysningene stemmer overens med hva som blir oppgitt i skattemeldingen din.
  Du får ikke årsoppgave om du har leasing-/leieavtale med oss.

  Jeg har mistet vognkortet mitt og dere eier bilen – hva gjør jeg?
  Vi har ikke kopi av vognkort liggende hos oss, men om du sender oss en henvendelse vil vi søke vegvesenet om nytt vognkort for deg. Vi vil motta dette i løpet av kort tid og sende det videre til deg. Vi gjør oppmerksom på at det er viktig å ta vare på dette dokumentet og at det skal ligge i bilen til en hver tid. Merk at det kan påløpe behandlingsgebyr for dette arbeidet.

  Forholdsregler om jeg skal bruke leasing/leiebilen i utlandet
  Det er viktig at du tar kontakt med oss før du kjører ut av landet. Vilkårene i avtalen sier at dette skal avklares med oss på forhånd da du kan få store problemer ved grensepassering mellom enkelte land dersom de finner at eier ikke er samme som fører av bilen. Du vil – etter å ha kontaktet oss – få tilsendt et dokument som gir deg fullmakt til å bruke bilen i utlandet.

 • Er deres finansieringsprodukter kun tilgjengelige for nye biler?
  Nei, flere av våre finansieringsprodukter kan benyttes til brukte biler også. Ta gjerne kontakt med oss direkte eller snakk med din Ford forhandler som har alle detaljene.

  Hvilket produkt passer best for min virksomhet?
  Om du er selvstendignæringsdrivende eller driver et selskap har vi ett produkt som passer dine behov. Se gjerne på våre finansieringsprodukter. Det er alltid lurt å søke uavhengige råd når det gjelder næringsfinansiering.

  Er det noen skatt- eller merverdiavgifts fordeler ved finansiering av kjøretøyer?

  Skatt-/ og merverdiavgiftsfordeler er forskjellige for hvert selskap og hva som finansieres. Ford Credit kan gi råd og tips, men for en mer gjennomgående vurdering anbefaler vi å søke uavhengig finansiell rådgivning før dere tar en beslutning om å kjøpe eller lease et kjøretøy.

  Må vi betale en kontantandel/startleie?
  Vi kan finansiere inntil 100% av bilens pris. Generelt stiller Ford Credit krav til kontantandel, men dette kan fravikes etter vurdering.

  Hvem står som eier av bilen og hvorfor må jeg ha kaskoforsikring?
  Ved lån er det du som eier bilen og har full disposisjonsrett.
  Ved leasing er det Ford Credit som eier bilen og leaser denne til deg som kunde.

  Bilen må holdes forsikret inkl. full kasko og med egenandel maks kr. 10000,- så lenge du har lån eller leasing hos oss. Forsikringen må også ha tredjemannsdekning til fordel for Ford Credit. Du står fritt til å flytte forsikringen når du vil, så lenge våre kriterier blir oppfylt og det nye forsikringsselskapet sender melding til oss som bekrefter dette. Full kaskoforsikring beskytter deg, Ford Credit og andre parter som er involvert i en ulykke. Dessuten sikrer det finansieringsavtalen du har med oss, fordi du må tilbakebetale lånet/betale leasingavtalen selv om bilen eventuelt skulle bli kondemnert.

  Jeg er interessert i å få et finansieringstilbud, hvordan kan jeg finne ut mer?

  På Fords webside kan du konfigurere bilen du er interessert i og få et finansieringstilbud direkte for mange av våre nye biler, eller søke til oss direkte via vårt Online søknadsskjema som har egen link på nettsidene våre. Du kan også kontakte din nærmeste Ford forhandler – som du finner ved å klikke her.

 • Hva er effektiv rente og vil renten endre seg i løpet av avtaleperioden?
  Effektiv rente er en prosentsats som gir inntrykk for de totale kostnader for ett gitt lån. Når du låner penger ihht. en avtale som reguleres av finansavtaleloven, er långiveren forpliktet til å oppgi den effektive renten.

  Hvis du har valgt flytende rente, gjelder både lån og leasing, så vil de månedlige kostnadene endre seg dersom Ford Credit gjør en renteregulering i finansieringsperioden. Ford Credit tilbyr også fastrente for de som ønsker tryggheten ved å vite hva de skal betale i hele perioden.

  Hva er Flexilån og hvordan fungerer det?
  Flexilån er et alternativ til lån med full nedbetaling for de som bytter bil regelmessig. Lånet betales ned i takt med bilens reelle verditap i en primærperiode. Dette er et produkt som passer godt for de som ønsker en ny bil for eksempel hvert tredje år.

  Du bestemmer deg for bilen du vil kjøpe, samt forventet årlig kjørelengde
  Du velger kontantandelen du vil betale, og hvor lang nedbetalingstid som passer deg. Kravet til kontantandel kan i enkelte tilfeller påvirkes av kredittvurderingen som Ford Credit gjør av deg.
  Vi kan beregne innbytteverdien til bilen som event kan garanteres av forhandler i form av egen avtale mellom deg og forhandler, ved finansieringsperiodens slutt f eks. etter 3 år. Vi gjør oppmerksom på at det uansett er du som er ansvarlig for lånet helt til dette er innfridd hos oss. Dette gjelder selv om du har fått en innbyttegaranti.
  Dine tilbakebetalinger baseres så på at du betaler fra beløpet du låner og ned til den event. garanterte innbytteverdien.
  Selgeren hos din Ford-forhandler vil så sende søknaden din til Ford Credit for endelig godkjenning
  Når finansieringspapirene er i orden, kan du kjøre av sted i din nye bil
  Finansiering avhengig av godkjent kredittvurdering. Tilleggssikkerhet kan kreves. Ford Credit.

  Ved slutten av primærperioden har du tre alternativer
  Valg 1 - Bytte inn din nåværende bi
  Fleksibiliteten innebærer at du etter endt periode på f.eks. 3 år, kan velge enten å benytte innbyttegarantien fra forhandler og bytte inn bilen i en ny, eller selge den privat.

  Valg 2 - Beholde bilen - Fortsette nedbetalingen
  Du kan fortsette nedbetalingen i sekundærperioden i henhold til den avtalte nedbetalingsplanen. Vær da klar over at terminbeløpet oftest vil gå opp en god del.

  Valg 3 - Beholde bilen og gjøre opp restlånet
  Hvis du bestemmer deg for å beholde bilen, og forutsatt at alle betalinger er gjort, trenger du bare betale restgjelden, og bilen er gjeldsfri.

  Hvor lang tid kan jeg ta Flexilån-avtalen på? 
  Flexilån kan løpe inntil 7 år totalt.

  Jeg vil benytte meg av innbyttegarantien, hva gjør jeg?
  Ford Credit anbefaler at du tar kontakt med forhandleren din som har garantert for innbytteverdien. Forhandler vil ta en vurdering av bilen og så lenge bilen oppfyller standarden satt i avtalen dere har om innbytte og kilometerstand er innenfor avtalt så kan du innlevere bilen til forhandler og de vil innløse lånet ditt hos oss.

  Hvorfor er det en kjørelengde begrensning?
  Bilens innbytteverdi etter endt primærperiode blir bestemt ut ifra blant annet hvor langt bilen kommer til å kjøre i perioden avtalt og dette påvirker hva som blir månedlige terminbeløp for deg som kunde.

  Hva skjer når jeg har signert finansieringsavtalen?
  Alle nødvendige dokumenter vil bli sendt fra selgeren hos den forhandleren du har kjøpt bil hos. Finansieringen vil da bli satt i gang ifra den datoen du overtar bilen din.

  Må vi betale en kontantandel/startleie?
  Vi kan finansiere inntil 100% av bilens pris. Generelt stiller Ford Credit krav til kontantandel, men dette kan fravikes etter vurdering.

  Hvem står som eier av bilen og hvorfor må jeg ha kaskoforsikring?
  Ved lån er det du som eier bilen og har full disposisjonsrett.
  Ved leasing er det Ford Credit som eier bilen og leaser denne til deg som kunde.

  Bilen må holdes forsikret inkl. full kasko og med egenandel maks kr. 10000,- så lenge du har lån eller leasing hos oss. Forsikringen må også ha tredjemannsdekning til fordel for Ford Credit. Du står fritt til å flytte forsikringen når du vil, så lenge våre kriterier blir oppfylt og det nye forsikringsselskapet sender melding til oss som bekrefter dette. Full kaskoforsikring beskytter deg, Ford Credit og andre parter som er involvert i en ulykke. Dessuten sikrer det finansieringsavtalen du har med oss, fordi du må tilbakebetale lånet/betale leasingavtalen selv om bilen eventuelt skulle bli kondemnert.

  Hvordan finner jeg min Ford-forhandler?
  Gå til forhandlersøkeboksen for å finne din nærmeste Ford-forhandler

  Hvor lang primærperiode kan jeg benytte på flexi+lån?
  Primærperioden kan være fra 12 -48 mnd på privatbiler og 12-60 mnd på varebiler. Ta kontakt med din forhandler for å avtale hva som er riktig for deg som kunde.

 • Hvorfor skal jeg ta opp et lån/leasing hos Ford Credit?
  Ford Credit er datterselskap av Ford Motor Company, og er del av et av de største finansieringsselskapene i verden. Vi har tilbudt Ford-kjøpere finansieringsprodukter i Norge i over 30 år. Vi jobber hele tiden for å sikre at våre produkter og tjenester gjør det enkelt å finansiere en ny bil, samtidig som vi forsøker å yte best mulig kundeservice og –støtte.

  Er deres lån de samme som de vi får i banken? Vil lånet sikres med pant i huset mitt?
  Mange banker tilby lån med sikkerhet i bolig. Ford Credit tar sikkerhet kun i bil, med pant i bilen. Hvis du ikke kan betjene lånet, vil ikke huset stå i fare. Ford Credit tilbyr ulike finansieringspakker både til privat-/ og næringskunder.

  Er deres finansieringsprodukter kun tilgjengelige for nye biler?
  Nei, flere av våre finansieringsprodukter kan benyttes til brukte biler også. Ta gjerne kontakt med oss direkte eller snakk med din Ford forhandler som har alle detaljene.

  Jeg er interessert i å få et finansieringstilbud, hvordan kan jeg finne ut mer?

  På Fords webside kan du konfigurere bilen du er interessert i og få et finansieringstilbud direkte for mange av våre nye biler, eller søke til oss direkte via vårt Online søknadsskjema som har egen link på nettsidene våre. Du kan også kontakte din nærmeste Ford forhandler – som du finner ved å klikke her.

  Hvor lang tid tar det å behandle finansieringssøknaden.
  I de fleste tilfeller vil Ford-forhandleren kunne få en melding fra Ford Credit på bare noen minutter.

  Utfører dere kredittsjekk? Må dere vite om mine inntekter og utgifter?
  Ved alle forespørsler om finansiering vil det bli foretatt en vanlig kredittsjekk. Ford Credit bruker informasjon fra store kredittreferanseselskaper for å kunne vurdere. Der har Ford Credit tilgang til alle opplysninger som er offentlig kjent. I noen tilfeller trenger vi ytterligere informasjon for å kunne vurdere finansieringssøknaden, og vi vil da varsle deg via din Ford-forhandler eller ved direkte kontakt.

  Hvorfor har jeg mottatt informasjon om at dere har kredittsjekket meg?
  Vi foretar kredittsjekk av alle som forespør oss om lån eller leie-/leasing-finansiering. Dette gjelder enten du har forspurt oss direkte eller om du har vært hos en av våre samarbeide bilforhandlere og de har overført søknaden til oss. Vi gjør oppmerksom på at det samme vil gjelde om du er for eksempel eier av et selskap som har søkt finansering hos oss eller om du har sagt deg villig til å være kausjonist for noen som søker kreditt hos oss. Dersom du fortsatt ikke forstår grunnlaget vårt for å foreta kredittkontroll av deg ber vi deg ta direkte kontakt med oss på telefon 66997080.

  Hvor gammel må jeg være for å søke om finansiering, og hvilken informasjon må jeg gi til Ford Credit?
  Du å være minst 18 år for å kunne inngå en finansieringsavtale iht. norsk lov og i første omgang holder det med personnummer. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med tilleggsinformasjon, det kan være arbeidssituasjon, boforhold, sivilstand, gjeldsgrad etc. I tillegg krever vi at du har gyldig førerkort. Dette må vi ha kopi av.

  Hva gjør jeg om jeg ønsker privat bil leasing?
  Du kontakter din Ford forhandler og velger hvilken bil du ønsker å leie. Du bestemmer leieperiode, vanligvis 3 eller 4 år. Du oppgir hvor langt du antar å kjøre med bilen per år. Bilselger og du blir da enige om vilkår ved avtalen. Når leieperioden utløper leverer du bilen tilbake til forhandler i avtalt stand og kan ta ut en ny leiebil dersom det er ønskelig.
  Hvilke fordeler har jeg ved å velge lease istedenfor lån?
  - Du får ny bil med lavt kontantinnskudd
  - Lave månedlige kostnader
  - Fastrente hvis ønskelig
  - En mulighet for deg som ikke ønsker å øke belåningsgraden din, men som allikevel vil ha en ny, miljøvennlig og sikker bil
  - Du har en billig inngangsbillett til ny bil fordi startleie vanligvis utgjør kun 12,5% av bilens verdi
  - Du slipper å tenke på verditap og salg av bruktbil

 • Vil mine personopplysninger bli delt med andre organisasjoner?
  Ford Credit vil ikke overføre/selge dine opplysninger til andre eksterne organisasjoner. Ved signering av finansieringsavtalen kan vi benytte benytte personopplysningene for markedsføring samt gode produkttilbud. Om du vil reservere deg mot direkte markedsføring så ta kontakt med oss via en sikker nettside: Kontakt oss eller telefon 66997085. Åpningstid er mandag til fredag 09.00-16.00

  Reservasjon markedsføring
  Ford Credit vil ikke overføre/selge dine personopplysninger til eksterne organisasjoner. Dersom du har signert for at du ønsker å motta reklame/gode tilbud fra bilforhandler eller andre kjente partnere, kan du senere reservere deg mot dette ved å ta kontakt med oss via en sikker nettside: Kontakt oss eller telefon 66997085. Åpningstid er mandag til fredag 09.00-16.00 I og med kundeforholdet du har med oss, så kan vi ihht lov sende deg tilbud/drive markedsføring på tilsvarende produkter. Dette gjelder som om du har reservert deg i sentralt reservasjonsregister. Du kan imidlertid også reservere deg i forhold til oss. Gi i tilfelle beskjed via en sikker nettside: Kontakt oss eller telefon 66997085. Åpningstid er mandag til fredag 09.00-16.00

  Hvordan kontakter jeg Ford Credit?
  Dersom du ønsker finansiering kan du søke til oss direkte via vårt Online søknadsskjema som har egen link på nettsidene våre. Du kan også kontakte oss via en sikker nettside: Kontakt oss eller telefon 66997080. Åpningstider er mandag til torsdag 08.00-17.00, fredag 08.00-16.00 og lørdager 10.00-14.00.
  For eksisterende kunder kan du ta kontakt via en sikker nettside : Kontakt oss eller telefon 66997085. Åpningstid er mandag til fredag 09.00-16.00

  Kan jeg få betalingsfrie terminer?
  Vi tilbyr ikke automatisk betalingsfrie terminer. Ta kontakt med kundeservice via vår sikrede nettside: Kontakt oss eller på telefon 66997085 for å se hvordan vi kan hjelpe.

  Vil jeg motta kontoutskrifter/betalingsplan?
  Når du mottar lånedokumenter vil du også motta ett dokument der betalingsplanen fremkommer. Du kan også senere ta kontakt med oss via vår sikrede nettside: Kontakt oss eller på telefon 66997085 om du ønsker å få tilsendt betalingsplan eller kontoutskrift.

  Kan jeg si opp min finansiering?
  Ja, du kan gjøre opp lånet ditt når som helst. Du kan be om et oppgjørsbeløp ved å kontakte oss via vår sikrede nettside: Kontakt oss eller ringe oss på telefon 66997085. I henhold til norske regelverk så er det ingen gebyrer for å gjøre opp lån før utløp av kontrakten når man er forbruker.

  Ved leasing er det forskjellige vilkår for den type avtale vi inngår med privatpersoner og den type vi inngår med næringskunder. Generelt gjelder det at det er mulig å si opp avtalen før tiden, men dette er å regne som kontraktsbrudd. Som følge av dette har Ford Credit rett til å kreve erstatning for de konsekvenser dette har for oss.

  Hovedprinsippet på privatleasing er at det er en måneds skriftlig oppsigelse, og at kontrakten skal være ajour ved oppsigelse. Vi kan fakturere inntil 6 mnd. leie i erstatning, dette beløpet skal i så fall dekke våre faktiske kostnader. Frakt, skader på bil og eventuell overkjørt km vil bli fakturert deg som kunde. Vi vil gjøre en avtale om innleveringssted og tidspunkt. Bilen takseres av NAF og selges på auksjon for å sikre at markedspris oppnås.

  For næringskunder strekker ansvaret seg lenger og vi vil normalt kreve dekket de tap vi blir påført som følge av kontraktsbruddet uten beløpsbegrensning. Det er derfor ofte ugunstig å si opp avtalen for tidlig. Vi vil imidlertid bistå etter beste evne til å redusere tapet så mye som mulig.

  Hva hender hvis det skjer en ulykke og bilen min blir kondemnert?

  Vårt krav er at bilen er kaskoforsikret så lenge du har finansiering hos oss. Bilen skal også ha tredjemannsinteresse til Ford Credit. Det betyr at forsikringsselskapet vil gi deg et tilbud om erstatning ved lån, mens Ford Credit vil få tilbud ved leasing. Ofte vil således erstatningen dekke din finansiering hos oss. Restkrav vil bli sendt i de tilfellene forsikringen ikke dekker utestående lån/leasing.
  Ved en ulykke skal du sende inn et krav til ditt forsikringsselskapet. Vær klar over at du må fortsette å betale vanlige månedlige avdrag mens forsikringskravet behandles.

  Hva skjer hvis jeg ikke klarer å betale avdragene/leieterminene?
  Hvis du blir hengende etter med betalingene kan du ta kontakt med oss for å diskutere din situasjon. Avhengig av situasjonen kan det hende du bør få uavhengig økonomisk rådgivning. Ta kontakt med kundeservice via vår sikrede nettside: Kontakt oss eller på telefon 66997085 for å se hvordan vi kan hjelpe.


  Kan jeg overføre min avtale til et annet navn?
  Ved lån kan vi ikke overføre avtaler til en annen person, uansett hvilket forhold denne har til deg. Det er imidlertid enkelte omstendigheter der vi kan vurdere dette, for eksempel fusjon mellom aksjeselskaper eller ved dødsfall.
  Dersom du ved leasing ønsker å overføre avtalen til en annen, må vi få informasjon om hvem som skal overta og denne personen/selskapet må så kredittsjekkes og godkjennes av oss. Overdragelseserklæring/nye dokumenter må være signert og godkjent fra oss før overlevering av bilen til annen person kan skje. Du må betale løpende leier og andre omkostninger frem til vi gir deg beskjed om at avtaleforholdet er overført. Merk at det påløper et overdragelsesgebyr ved en overdragelse.

  Hvordan kan jeg oppdatere min personlige kontaktinformasjon?

  Dersom du ønsker å endre eller oppdatere opplysninger vi har registrert om deg (for eksempel navn, adresse, kontonummer osv.) kan du ta kontakt med oss via vår sikrede nettside: Kontakt oss eller via telefon 66997085.
  Vær oppmerksom på at vi for enkelte endringer kan komme til å foreta en verifisering av opplysningene mot databaser vi har tilgang til. Dette gjør vi for å verne om din personsikkerhet. Om du ønsker å endre bankkontoen i forbindelse med avtalegiro kan dette gjøres enten via nettbanken din eller ved å kontakte banken din direkte. Husk at tidligere avtalegiro sies opp og ny etableres mot riktig bankkonto for trekk.

  Hvordan endrer jeg bankdetaljer/Avtalegiro
  Dersom du ønsker å benytte avtalegiro må dette avtales med banken din. Du kan etablere avtalegiro direkte i nettbanken din ved betaling av faktura eller ved henvendelse til banken din. Eller, om du ønsker kan vi sende deg nødvendige dokument pr post som du fyller ut, signerer og returnerer til oss. Etter at vi har mottatt dokumentet så skal tjenesten registreres i banken din. Det tar derfor ca. 4 uker fra vi har mottatt dokumentet fra deg før tjenesten er etablert. Fakturaer som forfaller i mellomtiden må du derfor betale på vanlig måte. Om du ønsker å endre bankkontoen i forbindelse med avtalegiro kan dette gjøres enten via nettbanken din eller ved å kontakte banken din direkte. Husk at tidligere avtalegiro sies opp og ny etableres mot riktig bankkonto for trekk.

  Kan jeg endre forfallsdato?

  Du kan ta kontakt med oss via vår sikrede nettside: Kontakt oss eller på telefon 66997085 om du ønsker å endre forfallsdato på din låneavtale. Merk at det kan påløpe et behandlingsgebyr for slike endringer. Ved lån vil endring gjelde fra neste ikke fakturerte forfall og terminbeløp kan variere noe på første faktura etter pga endret antall rentedager.
  Ved leasing er forfallsdato fast.

  Hvordan kan jeg få tak i kopi av min finansieringsavtale?

  Du kan ta kontakt med oss via vår sikrede nettside: Kontakt oss eller på telefon 66997085 om du ønsker å få tilsendt kopi av avtalen din. Merk at det kan påløpe ett behandlingsgebyr for dette.

  Hvordan gir jeg fullmakt til en tredjeperson?
  Du kan ta kontakt med oss via vår sikrede nettside: Kontakt oss eller på telefon 66997085 om du ønsker å gi fullmakt til en tredjeperson.

  Jeg har finansiering, men må jeg også være eier av bilen?

  Ved lån må du stå som eier av bilen og har full disposisjonsrett til denne. Kjøpekontrakt og forsikring skal også være i ditt navn som kunde.
  Ved leasing er det Ford Credit som står som eier av bilen og leaser denne til deg som kunde. Ford Credit kjøper bilen og forsikring skal være I ditt navn som leaser av bilen.

  Bilen må holdes forsikret inkl. full kasko og med egenandel maks kr. 10000,- så lenge du har lån eller leasing hos oss. Forsikringen må også ha tredjemannsdekning til fordel for Ford Credit. Du står fritt til å flytte forsikringen når du vil, så lenge våre kriterier blir oppfylt og det nye forsikringsselskapet sender melding til oss som bekrefter dette. Full kaskoforsikring beskytter deg, Ford Credit og andre parter som er involvert i en ulykke. Dessuten sikrer det finansieringsavtalen du har med oss, fordi du må tilbakebetale lånet/betale leasingavtalen selv om bilen eventuelt skulle bli kondemnert.

  Hva er effektiv rente og vil renten endre seg i løpet av avtaleperioden?

  Effektiv rente er en prosentsats som gir inntrykk for de totale kostnader for ett gitt lån. Når du låner penger ihht. en avtale som reguleres av finansavtaleloven, er långiveren forpliktet til å oppgi den effektive renten.

  Hvis du har valgt flytende rente, gjelder både lån og leasing, så vil de månedlige kostnadene endre seg dersom Ford Credit gjør en renteregulering i finansieringsperioden. Ford Credit tilbyr også fastrente for de som ønsker tryggheten ved å vite hva de skal betale i hele perioden.

  Ekstraordinær nedbetaling – kun lån

  Du kan når som helst nedbetale ekstra på ditt lån kostnadsfritt. Vi vil imidlertid gjerne at du på forhånd informerer oss om hvordan du vil endringen skal gjennomføres, for eksempel om nedbetalingstiden skal reduseres eller om du vil beholde den perioden som opprinnelig ble avtalt, men med redusert månedsbetaling. Alternativt kan du skrive dette som en melding på innbetalingen til oss. Merk i tillegg da innbetalingen din med enten et tidligere kidnummer, avtalenummer eller bilens registreringsnummer.

  For mye / lite betalt
  Ved lån vil vi dersom du har betalt for mye enten nedbetale på lånesaldo, dekke åpne poster eller fremtidige fakturaer, alternativt får du pengene tilbakebetalt automatisk. Det vanligste er at fakturaer dekkes opp om det er åpne poster og/eller at lånet nedbetales. Dette vil i tilfelle fremkomme på neste faktura.
  Ved leasing vil vi dersom du har betalt for mye og ikke har noen åpne poster eller fakturaer tilbakebetale automatisk til kontoen pengene ble innbetalt fra.

  Har du betalt for lite vil vi følge opp dette betalingskravet i henhold til vanlige purrerutiner. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ekstra kostnader i slike tilfeller. Betales fortsatt ikke kravet etter purring overføres forholdet til et av inkassoselskapene vi har avtale med, for videre inndrivelse.

  Påminnelsesgebyr, forsinkelsesrente og inkassokostnader
  Dette påløper når en faktura ikke blir betalt på forfall og vi må sende ut betalingspåminnelse. Dersom faktura ikke blir betalt etter en slik påminnelse vil lånet bli sendt videre til inkassobyrået vi samarbeider med. I slike tilfeller vil ytterligere omkostninger påløpe. Vi følger lovbestemte rente og gebyrsatser. Disse kan du finner mer informasjon om på bl.a. altinn.no

 • Selge bilen, hva gjør jeg?
  Dersom du har billån hos oss så har vi tatt pant (sikkerhet) i bilen din. Dette kan du få bekreftet ved å logge inn på Brønnøysund sine registre. Skal du selge bilen må du sørge for at bilen selges uten heftelser. Dette vil kjøper sette krav til. Når du innløser restgjelden hos oss vil vi automatisk også slette pantet. Det er 2 måter for deg å gjennomføre innløsning på. Enten ved at du på forhånd løser inn lånet selv eller alternativt at du gjennomfører innløsningen av lånet som en del av salgstransaksjonen. I siste tilfelle vil vi på forespørsel utstede en bekreftelse til deg på at vi vil sende pant til sletting ved innbetaling av lånets resterende saldo til en gitt dato. Kjøper av bilen kan så foreta denne innbetalingen direkte, og han vet da at pantet blir slettet i henhold til rutine.

  Kan jeg si opp min finansiering?
  Ja, du kan gjøre opp lånet ditt når som helst. Du kan be om et oppgjørsbeløp ved å kontakte oss via vår sikrede nettside: Kontakt oss eller ringe oss på telefon 66997085. I henhold til norske regelverk så er det ingen gebyrer for å gjøre opp lån før utløp av kontrakten når man er forbruker.

  Ved leasing er det forskjellige vilkår for den type avtale vi inngår med privatpersoner og den type vi inngår med næringskunder. Generelt gjelder det at det er mulig å si opp avtalen før tiden, men dette er å regne som kontraktsbrudd. Som følge av dette har Ford Credit rett til å kreve erstatning for de konsekvenser dette har for oss.

  Hovedprinsippet på privatleasing er at det er en måneds skriftlig oppsigelse, og at kontrakten skal være ajour ved oppsigelse. Vi kan fakturere inntil 6 mnd. leie i erstatning, dette beløpet skal i så fall dekke våre faktiske kostnader. Frakt, skader på bil og eventuell overkjørt km vil bli fakturert deg som kunde. Vi vil gjøre en avtale om innleveringssted og tidspunkt. Bilen takseres av NAF og selges på auksjon for å sikre at markedspris oppnås.

  For næringskunder strekker ansvaret seg lenger og vi vil normalt kreve dekket de tap vi blir påført som følge av kontraktsbruddet uten beløpsbegrensning. Det er derfor ofte ugunstig å si opp avtalen for tidlig. Vi vil imidlertid bistå etter beste evne til å redusere tapet så mye som mulig.

  Informasjon om retur av kontrakts- og pantedokumenter ved innløst avtale
  Når avtalen er innløst vil vi sende eventuelle sikkerheter til sletting i Løsøreregisteret i Brønnøysund. Du vil få pantet returnert sammen med en bekreftelse på at lånet er fullt innfridd når vi mottar dette tilbake fra Brønnøysund. Normalt tar sletting av pant en ukes tid etter t vi har mottatt fullt oppgjør.

  Kan jeg overføre min avtale til et annet navn?
  Ved lån kan vi ikke overføre avtaler til en annen person, uansett hvilket forhold denne har til deg. Det er imidlertid enkelte omstendigheter der vi kan vurdere dette, for eksempel fusjon mellom aksjeselskaper eller ved dødsfall. Dersom du ved leasing ønsker å overføre avtalen til en annen, må vi få informasjon om hvem som skal overta og denne personen/selskapet må så kredittsjekkes og godkjennes av oss. Overdragelseserklæring/nye dokumenter må være signert og godkjent fra oss før overlevering av bilen til annen person kan skje. Du må betale løpende leier og andre omkostninger frem til vi gir deg beskjed om at avtaleforholdet er overført. Merk at det påløper et overdragelsesgebyr ved en overdragelse.

  Hvordan vet jeg når jeg skal levere tilbake bilen?
  Du vil motta et informasjonsbrev fra oss når leie-/leasingperioden går mot slutten. I de fleste tilfeller avsluttes leie-/leasingavtalen ved at du leverer bilen tilbake til den forhandleren du fikk den utlevert fra, eller annet sted du blir instruert av oss om. Er det ikke unormal slitasje/skader eller bilen ikke har gått lenger enn avtalt, så er du ferdig med avtalen. Vi vil jo gjerne ha deg videre som kunde, og bistår gjerne med tilbud om finansiering av ny Ford dersom du ønsker det.

  Hva gjør jeg når jeg skal levere tilbake leasing/leiebilen?
  I de fleste tilfeller avsluttes leie-/leasingavtalen ved at du leverer bilen tilbake til den forhandleren du fikk den utlevert fra. Sørg for å gå over bilen samtidig med tilbakelevering slik at du får notert at alle ting som skal følge med er tilbakelevert (for eksempel vinterdekk, ekstranøkkel), samt noter eventuelle skader. Be om bekreftet kopi av statusrapporten fra forhandler slik at man unngår senere uklarheter. Er det ikke unormal slitasje/skader eller bilen ikke har gått lenger enn du skal så er du ferdig med avtalen og kan ta ut en ny Ford. Det finnes noen avtaler som avviker fra dette, i de tilfeller vil du kunne få informasjon ved direkte henvendelse til vår kundeservice.
  Bilen skal være tømt for private eiendeler, rengjort ut- og innvendig, samt at alt utstyr som ble levert med bilen skal følge med ved innlevering. Videre skal alle medfølgende dekk ha en mønsterdybde på minimum 3mm.

 • Finansiering forutsetter kredittgodkjenning gitt av Ford Credit Norge. Det tas forbehold om trykkfeil i annonserte finansieringstilbud på web og i trykte medier.

  Din sikkerhet
  Ford Credit er medlem av Finansieringsselskapenes Forening (FINFO), dette er en bransjeforening for finansieringsselskaper med konsesjon for å drive finansieringsvirksomhet i Norge. Ford Credit i Norge sitt juridiske navn er Forso Norge NUF, som er filial av Forso Nordic AB et finansieringsselskap etablert i Sverige med svensk konsesjon. Ford Credit reguleres av og følger både svensk og norsk lovgivning som for eksempel Personvernloven, Finansieringsvirksomhetsloven og Anti Hvitvaskingsloven. Alle kunder har mulighet til å sende skriftlig klage  direkte til oss dersom de skulle ha noe å utsette på våre tjenester. Alle som klager til oss skal så snart som mulig få skriftlig bekreftelse på at vi har mottatt klagen og informasjon om forventet saksbehandlingstid. Om vi ikke kan ta klagen din til følge, så vil du få en skriftlig begrunnelse og informasjon om mulighetene for å bringe saken inn for Finansklagenemda. Informasjon om klage og behandling hos Finansklagenemda finner du her http://www.finkn.no/.

  Rettferdig kundebehandling
  Et av Ford Credits kjerneprinsipper er korrekt og rettferdig behandling av våre kunder. Dette er en av hjørnestenene for hvordan vi utfører vår virksomhet og er en del av vår organisasjonskultur. Dersom du på noe tidspunkt opplever at vi ikke har levd opp til dette prinsippet ber vi deg kontakte oss.

  Før du tar beslutning om å forplikte deg til en finansieringsavtale må du vurdere om du har råd til å påta deg betalingsforpliktelsen, forutsatt at det ikke dukker opp uventede hendelser som kan medføre at din økonomiske situasjon forverrer seg slik at dette blir vanskelig.

  Reservasjon markedsføring
  Ford Credit vil ikke overføre/selge dine personopplysninger til eksterne organisasjoner. Dersom du har signert for at du ønsker å motta reklame/gode tilbud fra bilforhandler eller andre kjente partnere, kan du senere reservere deg mot dette ved å ta kontakt med oss via en sikker nettside: Kontakt oss eller telefon 66997085. Åpningstid er mandag til fredag 09.00-16.00

  I og med kundeforholdet du har med oss, så kan vi ihht lov sende deg tilbud/drive markedsføring på tilsvarende produkter. Dette gjelder som om du har reservert deg i sentralt reservasjonsregister. Du kan imidlertid også reservere deg i forhold til oss. Gi i tilfelle beskjed via en sikker nettside: Kontakt oss eller telefon 66997085. Åpningstid er mandag til fredag 09.00-16.00

  Ford Credit er en del av Forso Nordic AB, registrert i Norge (orgnr. 992 557 583) og Sverige (orgnr. 556739-4894).
  Registrert forretningsadresse: Lienga 2, 1410 Kolbotn.
  Forso Norge NUF er underlagt konsesjon gitt av Finanstilsynet.

Top