Bygg din Ford Bestill prøvekjøring Finn din forhandler Bestill service Ask Ford
Home > Finansiering > Kundeservice > Spørsmål og svar
 • Er deres finansieringsprodukter kun tilgjengelige for nye biler?
  Nei, flere av våre finansieringsprodukter kan benyttes til brukte biler også. Ta gjerne kontakt med oss direkte eller snakk med din Ford forhandler som har alle detaljene.

  Hvor mye kan jeg låne og over hvor lang tid, og må jeg betale en kontantandel?
  Ford Credit har inntil 10 års nedbetaling på lån og det er individuelt for hver søknad som kommer hvor mye man kan låne. Begge deler kommer an på bl.a kredittvurderingen. Vi kan finansiere inntil 100% av bilens pris. 

  Hvem står som eier av bilen og hvorfor må jeg ha kaskoforsikring?
  Ved lån er det du som eier bilen og har full disposisjonsrett.
  Ved leasing er det Finansieringselskapet som eier bilen og leaser denne til deg som kunde.

  Bilen må holdes forsikret inkl. full kasko og med egenandel maks kr. 10000,- så lenge du har lån eller leasing hos oss.

  Hva skjer når jeg har signert finansieringsavtalen?
  Alle nødvendige dokumenter vil bli sendt fra selgeren hos den forhandleren du har kjøpt bil hos. Finansieringen vil da bli satt i gang ifra den datoen du overtar bilen din.

  Hva er effektiv rente og vil renten endre seg i løpet av avtaleperioden?
  Effektiv rente er en prosentsats som gir inntrykk for de totale kostnader for ett gitt lån. Når du låner penger ihht. en avtale som reguleres av finansavtaleloven, er långiveren forpliktet til å oppgi den effektive renten.

  Ved flytende rente, gjelder både lån og leasing, så vil de månedlige kostnadene endre seg dersom finansieringsselskapet gjør en renteregulering i finansieringsperioden. 

  Avtalegiro
  Dersom du ønsker å benytte avtalegiro må dette avtales med banken din. Du kan etablere avtalegiro direkte i nettbanken din ved betaling av faktura eller ved henvendelse til banken din. Fakturaer som forfaller i mellomtiden må du derfor betale på vanlig måte. Om du ønsker å endre bankkontoen i forbindelse med avtalegiro kan dette gjøres enten via nettbanken din eller ved å kontakte banken din direkte. Husk at tidligere avtalegiro sies opp og ny etableres mot riktig bankkonto for trekk. Avtalegiro tilbys kun til privatkunder.

  Kan jeg endre forfallsdato?

  Ta kontakt med oss for endring av forfallsdato på ditt låneprodukt.
  Ved leasing er forfallsdato fast.

  Hva hender hvis det skjer en ulykke og bilen min blir kondemnert?

  Ved kondemnasjon ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

  Kan jeg overføre min avtale til et annet navn?
  Ved lån kan vi ikke overføre avtaler til en annen person, uansett hvilket forhold denne har til deg. Det er imidlertid enkelte omstendigheter der vi kan vurdere dette, for eksempel fusjon mellom aksjeselskaper eller ved dødsfall.
  Dersom du ved leasing ønsker å overføre avtalen til en annen, må vi få informasjon om hvem som skal overta og denne personen/selskapet må så kredittsjekkes og godkjennes av oss. Overdragelseserklæring/nye dokumenter må være signert og godkjent fra oss før overlevering av bilen til annen person kan skje. Du må betale løpende leier og andre omkostninger frem til vi gir deg beskjed om at avtaleforholdet er overført. Merk at det påløper et overdragelsesgebyr ved en overdragelse.

  Påminnelsesgebyr, forsinkelsesrente og inkassokostnader

  Dette påløper når en faktura ikke blir betalt på forfall og vi må sende ut betalingspåminnelse. Dersom faktura ikke blir betalt etter en slik påminnelse vil lånet bli sendt videre til inkassobyrået vi samarbeider med. I slike tilfeller vil ytterligere omkostninger påløpe. Vi følger lovbestemte rente og gebyrsatser. Disse kan du finner mer informasjon om på bl.a.

  Finansdepartementet.

  Ekstraordinær nedbetaling – kun lån
  Du kan når som helst nedbetale ekstra på ditt lån kostnadsfritt. Husk å merke din innbetaling med KID-nummer.

  Årsoppgave (renteoppgave) – kun lån
  Årlig sendes rapport til skatteetaten med informasjon om gjeld, renter innbetalt osv.

  Jeg har mistet vognkortet mitt og dere eier bilen – hva gjør jeg?
  Vi har ikke kopi av vognkort liggende hos oss, men om du sender oss en henvendelse vil vi søke vegvesenet om nytt vognkort for deg.

  Forholdsregler om jeg skal bruke leasing/leiebilen i utlandet
  Det er viktig at du tar kontakt med oss før du kjører ut av landet. Vilkårene i avtalen sier at dette skal avklares med oss på forhånd da du kan få store problemer ved grensepassering mellom enkelte land dersom de finner at eier ikke er samme som fører av bilen. Du vil – etter å ha kontaktet oss – få tilsendt et dokument som gir deg fullmakt til å bruke bilen i utlandet.

 • Finansiering forutsetter kredittgodkjenning gitt av Ford Credit Norge. Det tas forbehold om trykkfeil i annonserte finansieringstilbud på web og i trykte medier.

  Din sikkerhet
  Ford Credit er medlem av Finansieringsselskapenes Forening (FINFO), dette er en bransjeforening for finansieringsselskaper med konsesjon for å drive finansieringsvirksomhet i Norge. Ford Credit i Norge sitt juridiske navn er Forso Norge NUF, som er filial av Forso Nordic AB et finansieringsselskap etablert i Sverige med svensk konsesjon. Ford Credit reguleres av og følger både svensk og norsk lovgivning som for eksempel Personvernloven, Finansieringsvirksomhetsloven og Anti Hvitvaskingsloven. Alle kunder har mulighet til å sende skriftlig klage  direkte til oss dersom de skulle ha noe å utsette på våre tjenester. Alle som klager til oss skal så snart som mulig få skriftlig bekreftelse på at vi har mottatt klagen og informasjon om forventet saksbehandlingstid. Om vi ikke kan ta klagen din til følge, så vil du få en skriftlig begrunnelse og informasjon om mulighetene for å bringe saken inn for Finansklagenemda. Informasjon om klage og behandling hos Finansklagenemda finner du her http://www.finkn.no/.

  Rettferdig kundebehandling
  Et av Ford Credits kjerneprinsipper er korrekt og rettferdig behandling av våre kunder. Dette er en av hjørnestenene for hvordan vi utfører vår virksomhet og er en del av vår organisasjonskultur. Dersom du på noe tidspunkt opplever at vi ikke har levd opp til dette prinsippet ber vi deg kontakte oss.

  Før du tar beslutning om å forplikte deg til en finansieringsavtale må du vurdere om du har råd til å påta deg betalingsforpliktelsen, forutsatt at det ikke dukker opp uventede hendelser som kan medføre at din økonomiske situasjon forverrer seg slik at dette blir vanskelig.

  Reservasjon markedsføring
  Ford Credit vil ikke overføre/selge dine personopplysninger til eksterne organisasjoner. Dersom du har signert for at du ønsker å motta reklame/gode tilbud fra bilforhandler eller andre kjente partnere, kan du senere reservere deg mot dette ved å ta kontakt med oss via en sikker nettside: Kontakt oss eller telefon 66997085. Åpningstid er mandag til fredag 09.00-16.00

  I og med kundeforholdet du har med oss, så kan vi ihht lov sende deg tilbud/drive markedsføring på tilsvarende produkter. Dette gjelder som om du har reservert deg i sentralt reservasjonsregister. Du kan imidlertid også reservere deg i forhold til oss. Gi i tilfelle beskjed via en sikker nettside: Kontakt oss eller telefon 66997085. Åpningstid er mandag til fredag 09.00-16.00

  Ford Credit er en del av Forso Nordic AB, registrert i Norge (orgnr. 992 557 583) og Sverige (orgnr. 556739-4894).
  Registrert forretningsadresse: Strandveien 18, 1366 Lysaker.
  Forso Norge NUF er underlagt konsesjon gitt av Finanstilsynet.

  For kundeforhold etablert etter 28.02.2020 er Santander Consumer Bank kredittgiver for Ford Credit.

  Informasjon vedrørende personvern finnes her 

Top