Home > Finansiering > Kundeservice > Kontakt oss
contact us

FORD CREDIT
KONTAKT OSS

KONTAKTINFORMASJON

FORSO er fra og med 29.02.2020 et heleid datterselskap av Santander Consumer Bank.

For kundeforhold etablert før 28.02.2020:

Telefon

Kundeservice 66997085

Åpningstider: Mandag til fredag 08.00-16.00.

Kreditt 66997080

Åpningstider: Mandag til fredag 08.00-16.00.

Post

Gateadresse:

Strandveien 18, 1366 Lysaker

Postadresse:

Postboks 177, 1325 Lysaker

Spørsmål & Svar

Ofte stilte spørsmål

Ønsker du å klage?

Vårt mål er å forbedre vår gode service, men om noe går galt er du velkommen til å kontakte oss. Finn ut hvordan her.

Personvernombud

Dersom du ønsker å komme i kontakt med Forso Norges personvernombud Mie Rasmussen angående avtaler inngått t.o.m. 28.02.20 kan du sende en henvendelse via e-post til dnorway@fordcredit.no

 

 

For kundeforhold etablert etter 29.02.2020:

Telefon

Kundeservice 21083490

Åpningstider: Fredag 08.00-20.00

For deg som privatkunde er det mye du kan gjøre i vår nettbank 

Mail

Leasingkunder:

leasing@fordcredit.no

Bedriftslån:

bedrift@fordcredit.no

Privatlån:

privatlan@fordcredit.no

Post

Gateadresse:

Strandveien 18, 1366 Lysaker

Postadresse:

Postboks 177, 1325 Lysaker

 • Finansiering forutsetter kredittgodkjenning gitt av Ford Credit Norge. Det tas forbehold om trykkfeil i annonserte finansieringstilbud på web og i trykte medier.

  Din sikkerhet
  Ford Credit er medlem av Finansieringsselskapenes Forening (FINFO), dette er en bransjeforening for finansieringsselskaper med konsesjon for å drive finansieringsvirksomhet i Norge. Ford Credit i Norge sitt juridiske navn er Forso Norge NUF, som er filial av Forso Nordic AB et finansieringsselskap etablert i Sverige med svensk konsesjon. Ford Credit reguleres av og følger både svensk og norsk lovgivning som for eksempel Personvernloven, Finansieringsvirksomhetsloven og Anti Hvitvaskingsloven. Alle kunder har mulighet til å sende skriftlig klage  direkte til oss dersom de skulle ha noe å utsette på våre tjenester. Alle som klager til oss skal så snart som mulig få skriftlig bekreftelse på at vi har mottatt klagen og informasjon om forventet saksbehandlingstid. Om vi ikke kan ta klagen din til følge, så vil du få en skriftlig begrunnelse og informasjon om mulighetene for å bringe saken inn for Finansklagenemda. Informasjon om klage og behandling hos Finansklagenemda finner du her http://www.finkn.no/.

  Rettferdig kundebehandling
  Et av Ford Credits kjerneprinsipper er korrekt og rettferdig behandling av våre kunder. Dette er en av hjørnestenene for hvordan vi utfører vår virksomhet og er en del av vår organisasjonskultur. Dersom du på noe tidspunkt opplever at vi ikke har levd opp til dette prinsippet ber vi deg kontakte oss.

  Før du tar beslutning om å forplikte deg til en finansieringsavtale må du vurdere om du har råd til å påta deg betalingsforpliktelsen, forutsatt at det ikke dukker opp uventede hendelser som kan medføre at din økonomiske situasjon forverrer seg slik at dette blir vanskelig.

  Reservasjon markedsføring
  Ford Credit vil ikke overføre/selge dine personopplysninger til eksterne organisasjoner. Dersom du har signert for at du ønsker å motta reklame/gode tilbud fra bilforhandler eller andre kjente partnere, kan du senere reservere deg mot dette ved å ta kontakt med oss via en sikker nettside: Kontakt oss eller telefon 66997085. Åpningstid er mandag til fredag 09.00-16.00

  I og med kundeforholdet du har med oss, så kan vi ihht lov sende deg tilbud/drive markedsføring på tilsvarende produkter. Dette gjelder som om du har reservert deg i sentralt reservasjonsregister. Du kan imidlertid også reservere deg i forhold til oss. Gi i tilfelle beskjed via en sikker nettside: Kontakt oss eller telefon 66997085. Åpningstid er mandag til fredag 09.00-16.00

  Ford Credit er en del av Forso Nordic AB, registrert i Norge (orgnr. 992 557 583) og Sverige (orgnr. 556739-4894).
  Registrert forretningsadresse: Strandveien 18, 1366 Lysaker.
  Forso Norge NUF er underlagt konsesjon gitt av Finanstilsynet.

  For kundeforhold etablert etter 28.02.2020 er Santander Consumer Bank kredittgiver for Ford Credit.

  Informasjon vedrørende personvern finnes her 

Top