Home > Finansiering > Ford Credit Oversikt > Ford Insure

FORD SAFE LÅNEFORSIKRING

Er du uheldig å kommer i en situasjon hvor det er vanskelig å betjene ditt billån, vil en Safe kunne hjelpe deg. Blir du syk, arbeidsledig eller permittert, vil du kunne få hjelp til å betjene din månedlige kostnad på din finansieringsavtale.

DETTE ER FORD SAFE

Ford SAFE Låneforsikring dekker månedsbeløpet på ditt lån, og kan gi deg rett til dekning av tre månedlige betalinger ved:

  • 100% sykemelding i mer enn 30 dager
  • 100% arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager
  • Tap av liv

Forsikringen dekker tre måneder av gangen, maksimalt kr 39.000. Dersom du fortsatt er arbeidsledig eller sykemeldt etter tre måneder, får du en ny erstatning for de neste tre månedene. Det utbetales erstatning i inntil ett år, maksimalt kr 156.000. Ved tap av liv, dekkes 100% av restgjelden inntil 1 million kroner.

Hva koster Ford SAFE?

Forsikringspremien kalkuleres månedlig, 8,8% av det månedlige terminbeløpet tilknyttet kredittavtalen.

Ønsker du å bruke forsikringen?

Ring forsikringsselskapet AXA på telefon 800 37 500. AXA håndterer skadebehandlingen.

Top