Home > Finansiering > Ford Credit Oversikt > Ford Insure

FORD BETALINGSFORSIKRING

Er du uheldig å kommer i en situasjon hvor det er vanskelig å betjene ditt billån eller din leasingavtale, vil en Betalingsforsikring kunne hjelpe deg. Blir du syk, arbeidsledig eller permittert, vil du kunne få hjelp til å betjene din månedlige kostnad på din finansieringsavtale.

Fordeler

  • Du opprettholder enklere dine betalingsforpliktelser
  • Du kan fokusere på å komme tilbake i jobb
  • Økonomisk sikkerhet ved uforutsette hendelser
  • Din familie slipper å overta gjelden - den kan forsikringsselskapet ta

Betalingsforsikring tilknyttet billån

Dekninger for lønnsmottakere Dekninger for selvstendig næringsdrivende
100% arbeidsledighet / permittering utover 60 dager Sykehusinnleggelse utover 7 dager
100% sykemelding utover 30 dager 100% sykemelding utover 30 dager
Dødsfall: sletter restgjeld på billånet, maksimalt 500.000,-

Betalingsforsikring tilknyttet leasing

Dekninger for lønnsmottakere Dekninger for selvstendig næringsdrivende
100% arbeidsledighet / permittering utover 60 dager 100% sykemelding utover 30 dager
100% sykemelding utover 30 dager  
Dødsfall: Dekker påkost i forbindelse med retur av bil, maksimal 30.000,-

Ønsker du å bruke forsikringen?

Ring forsikringsselskapet AXA på telefon 800 37 500. AXA håndterer skadebehandlingen.

Top