Close up on charging Ford vehicle

GRUNNLEGGENDE OM ELEKTRISKE KJØRETØY

Et elektrisk kjøretøy (EV) og forbrenningsmotorer (ICE) (tradisjonelle bensin-/dieselmotorer) er forskjellige i måten de genererer kraft og driver et kjøretøy på.

Her er noen faktorer å ta i betraktning når du sammenligner elektriske og drivstoffdrevne kjøretøy:

KRAFTFORSYNING

Motorer i elektriske kjøretøy gir umiddelbart dreiemoment og akselerasjon, mens forbrenningsmotorer vanligvis trenger tid til å bygge opp kraft. I tillegg til å være mer responsive, byr mange EV-er på raskere akselerasjon enn ICE-kjøretøy. Når du kjører en EV, kommer du også til å legge merke til hvor smidig reaksjonen er i forhold til førerens input: Dreiemomentet som leveres til hjulene er proporsjonalt med fotens input på gasspedalen i nesten alle situasjoner – ulikt ICE-kjøretøy, der ting som motorspesifikk dreiemomentkurve eller giret du velger gjør dette mer komplekst. I en EV får du akselerasjonen du ønsker, og det får EV-kjøring til å føles uanstrengt ut. En positiv forskjell det er umulig å ikke legge merke til!

REKKEVIDDE

EV-er har ulik rekkevidde basert på størrelsen på batteriet. En omtrentlig rekkevidde er idag vanligvis mellom 400 og 600kmWLTP-testtall charging per ladning, men det er selvsagt variasjoner mellom ulike biler. De fleste kjøretøy med forbrenningsmotor kan reise lenger på én drivstofftank.

VEDLIKEHOLD

EV-motorer har færre bevegelige deler enn ICE-motorer, som betyr at de krever mindre vedlikehold. ICE-motorer krever oljeskift, tennplugg, filterbytte og andre vedlikeholdsoppgaver.

STØY

Helektriske kjøretøy genererer betydelig mindre støy, så EV-er er utstyrt med ekstern lydgenerator for å være merkbare for andre trafikanter. Biler med forbrennings-motor genererer naturlig denne støyen.

MILJØPÅVIRKNING

Elektriske kjøretøy genererer ikke eksosutslipp, mens biler med forbrenningsmotor slipper ut forurensing som karbondioksid, nitrogenoksider, hydrokarboner og partikkelmaterie. I tillegg produserer EV-er betydelig mindre drivhusgasser i løpet av kjøretøyets levetid, selv når man tar hensyn til produksjonen av kjøretøyet og høyspenningsbatteriet.

LADING

For «normal» AC-lading, f.eks. lading over natten hjemme eller på arbeidsplassen i løpet av arbeidstiden, bruker elektriske kjøretøy en såkalt innebygd lader for å konvertere AC-strøm (vekselstrøm) fra en ladestasjon eller et vegguttak til DC-strøm (likestrøm) som kan lagres i kjøretøyets batteri. Typiske tom-til-full-ladetider for AC-lading varierer fra 5 til 10 timerCharge times and charging speeds avhengig av (på infrastruktursiden) individuell elektroinstallasjon og kjøretøyet.

For DC-hurtiglading, f.eks. på en ladestasjon langs motorveien på en langdistansetur, forsyner ladestasjonen DC-strøm direkte til høyspenningsbatteriet (HV). Under lading kommuniserer kjøretøyet kontinuerlig med ladestasjonen om nødvendig/tillatt strømtilførsel , som deretter forsyner strøm ved å tilpasse utgangsspenningen i forhold til høyspenningsbatteriet (HV) på en tilstrekkelig måte. Typiske DC-ladetider fra 10 % til 80 % rekkevidde fra 25 til 40 minutterActual charge times and charging speeds will vary.

EV-ladesystemet er utformet for å lade batteriet på en trygg og effektiv måte. EV-laderen og omformeren kan også ha innebygde sikkerhetsfunksjoner som beskyttelse mot overtemperatur, overstrøm og overspenning, som kan bidra til å forhindre skade på batteriet eller andre komponenter i kjøretøyets elektriske system.

ETT-TRINNS GIRKASSE

Finnes på de fleste helelektriske kjøretøy – en ett-trinns girkasse består av et enkelt girsett som kobler motoren til hjulene. I et helelektrisk kjøretøy med ett-trinns girkasse fins det ikke noe girskift – og dermed ingen forsinkelser, som er vanlig på konvensjonelle girkasser.

Generelt har EV-motorer og ICE-motorer ulike styrker og svakheter, og valget mellom de to avhenger av faktorer som kjørebehov, personlige preferanser og miljøhensyn.

Electric in motion

ELEKTRISK BEVEGELSE

SLIK FUNGERER ELEKTRISKE KJØRETØY

Når du kjører et elektrisk kjøretøy, konverterer en elektrisk motor den elektriske energien lagret i høyspenningsbatteriet til mekanisk energi for å drive hjulene. Når du reduserer farten, f.eks. løfter gasspedalen eller trykker på bremsepedalen, fungerer den elektriske motoren som en generator, som konverterer kinetisk energi til elektrisk energi som lagres i høyspenningsbatteriet. Dette kalles regenerativ bremsing. Som sjåfør vil du ikke merke forskjell i bremseresponsen fra en fra en bil med forbrenningsmotor, men bremsingen blir levert på en mer energieffektiv måte!

Se vår ordbok for elektriske kjøretøy.

Les mer