Home > Personbiler > MONDEO > Produktfordeler > Sikkerhet

Sikkerhet

Ford Mondeo er pakket med avanserte sikkerhetssystemer designet for å holde deg, dine passasjerer og andre trafikanter trygge. Noen teknologier, som antikollisjonssystem med fotgjengeroppdagelse, kan aktiv forebygge ulykker. Mens andre systemer, som oppblåsbare baksetebelter, hjelper å beskytte når en ulykke inntreffer.

A child sitting in the rear listening to music and looking out of a window.

Ekstra beskyttelse for baksetepassasjerene

De to ytre baksetene kan utstyres med en unik sikkerhetsfunksjon: oppblåsbare sikkerhetsbelter. Ved en eventuell kollisjon blåses beltene opp og fordeler støtkraften over et fem ganger så stort område av kroppen, sammenlignet med vanlige sikkerhetsbelter. Denne innovative teknologien kan redusere sannsynligheten for personskade ved å redusere trykket på brystet og gi bedre kontroll over hode- og nakkebevegelser.

Behold kontrollen uansett kjøreforhold

Elektronisk stabilitetskontrollovervåker kontinuerlig bilens kjørebane. Den merker avvik, for eksempel hvis du begynner å skrense ut. Da korrigerer funksjonen automatisk bilens posisjon, slik at du har kontroll på bilen.

Red Ford Mondeo front side view cornering
Top