HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Home > Nyttig Info > Forhaandsbestilling vilkaar
Terms and Conditions

Vilkår for forhåndsbestilling - Norge

Vilkårene for forhåndsbestilling av FORD MUSTANG MACH-E (“Vilkår for forhåndsbestilling/Vilkår”) inneholder viktig informasjon vedrørende forhåndsbestilling av FORD MUSTANG MACH-E.
Bestemmelsene i Vilkår for forhåndsbestilling bør leses grundig. Ved å benytte seg av forhåndsbestilling, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykket i å være bundet av disse Vilkår for forhåndsbestilling, og at du vil overholde alle forpliktelser som er nedfelt i Vilkårene. 

FORHÅNDSBESTILLING

Vi gjennomfører forhåndsbestilling i forbindelse med den kommende introduksjonen av FORD MUSTANG MACH-E (“FORD MUSTANG MACH-E”). Formålet med forhåndsbestilling er å identifisere potensielle kjøpere av FORD MUSTANG MACH-E, la potensielle kjøpere konfigurere sin ønskede FORD MUSTANG MACH-E-modell og velge en Ford-forhandler som de ønsker å gjennomføre en transaksjon om kjøp av FORD MUSTANG MACH-E med (“Forhandler”). 

Via Ford Norges nettside (www.ford.no) og din valgte Forhandler, kan du konfigurere FORD MUSTANG MACH-E ved å spesifisere: 

 • ønsket modell;
 • ønsket batteri;  
 • ønsket drivverk (bakhjulsdrift eller AWD (firehjulsdrift);
 • ønsket eksteriørfarge;
 • ønsket interiørvalg; og 
 • ønsket ekstrautstyr.  

Vi ber deg legge merke til at på grunn av kompleksiteten ved byggingen av en bil, er vi ikke i stand til å bekrefte de tekniske spesifikasjonene for din valgte FORD MUSTANG MACH-E, i fasen for forhåndsbestilling. Du vil få mulighet til å gjennomgå komplette tekniske spesifikasjoner inkludert endelig typegodkjenningsdata på et senere stadium i bestillingsprosessen (se § 3 (Neste trinn) nedenfor for mer informasjon).  

På dette stadiet i forhåndsbestilling velger du en Forhandler som du vil utføre en transaksjon med. Du vil fortsette å utføre transaksjonen med denne Forhandleren som del av hele FORD MUSTANG MACH-E bestillingsprosessen. 

Du kan måtte betale din Forhandler et depositum for å forhåndsbestille FORD MUSTANG MACH-E. Din Forhandler vil spesifisere depositumets størrelse som del av «checkout»-prosessen på Fords nettside. Hvis du bestemmer deg for å trekke deg fra en forhåndsbestilling, vil depositumet bli tilbakebetalt til deg (se § 4 (Ombestemme deg) nedenfor for mer informasjon. 

Som del av forhåndsbestilling vil en “estimert veiledende utsalgspris” vises på Fords nettside. Denne prisen er ikke en endelig transaksjonspris. Det er en indikasjon eller veiledning til å hjelpe forbrukeren å velge mellom ulike spesifikasjoner av tilgjengelige biler i løpet av forhåndsbestillingen. Endelige transaksjonspriser for FORD MUSTANG MACH-E vil bli bekreftet av din valgte Forhandler på et senere stadium i bestillingsprosessen se § 3 (Neste trinn) nedenfor og vedlegg 1 for mer informasjon. 

IKKE ET TILBUD ELLER EN KONTRAKT OM SALG

Hensikten med forhåndsbestilling er å identifisere potensielle kjøpere av FORD MUSTANG MACH-E.

Forhåndsbestilling er ikke et tilbud fra Ford eller fra noen Ford-forhandler om å selge en FORD MUSTANG MACH-E. Dersom du ønsker å gjennomføre en forhåndsbestilling, er dette heller ikke et tilbud fra deg om å kjøpe en FORD MUSTANG MACH-E.  

Vi ber deg legge merke til at FORD MUSTANG MACH-E foreløpig ikke er tilgjengelig for kjøp. Tidligste prognose for dato om kjøp/bestilling er mai 2020, men dette er kun et estimat. Salg av FORD MUSTANG MACH-E vil kun bli gjort av deltagende Ford-forhandlere via Fords nettside. 

Dersom du benytter deg av en forhåndsbestilling er det kun en indikasjon på din potensielle interesse for å kjøpe en FORD MUSTANG MACH-E. Hvis du deltar, gis det ingen garanti for at du vil bli tilbudt muligheten for å kjøpe en FORD MUSTANG MACH-E, da vilkårene ved kjøp er underlagt gjensidig avtale mellom den aktuelle selgeren (dvs. deltagende Ford-forhandler) og den eventuelle kjøperen. FORD MUSTANG MACH-E vil kun bli levert på steder hvor salg og overlevering av FORD MUSTANG MACH-E er tillatt (Ford forhandler med Ford autorisasjon for salg av elektriske biler). 

Vi ber deg merke deg at forhåndsbestilling ikke er lotteri, veddeløp, tevling, spill, kommersiell konkurranse, priskonkurranse eller promotering.

NESTE TRINN

ENDELIGE BILSPESIFIKASJONER 

Vår/sommer 2020 vil du motta de endelige tekniske spesifikasjonene (inkludert endelige typegodkjenningsdata) for den FORD MUSTANG MACH-E som er tilgjengelig for din eventuelle endelige bestilling. En fullstendig og endelig transaksjonspris for en kjøreklar bil vil bli gitt til deg av Forhandleren for den tilgjengelige FORD MUSTANG MACH-E.  Du vil bli spurt om å gjennomgå denne informasjonen og bekrefte at du gjerne vil fortsette bestillingsprosessen. Etter å ha mottatt din bekreftelse, vil din valgte FORD MUSTANG MACH-E bli planlagt for bygging. 

Vi ber deg legge merke til at om du ikke bekrefter bestillingen innen 30 dager, kan din forhåndsbestilling bli kansellert og ditt depositum for forhåndsbestilling vil i så fall bli refundert i sin helhet (Jf. § 4 (Ombestemme deg) nedenfor).      

Du bør merke deg at på grunn av kompleksiteten i byggeprosessen av kjøretøy, kan visse konfigurasjoner i forhåndsbestillingsprosessen ikke være tilgjengelige. Hvis du ikke ønsker å fortsette bestillingsprosessen, har du mulighet til å trekke deg (se § 4 (Ombestemme deg) nedenfor for mer informasjon.  

BETALING / SØKNAD OM FINANSIERING

Sommeren 2020 vil du kunne indikere hvordan du planlegger å betale for din valgte FORD MUSTANG MACH-E, og hvis aktuelt, søke om finansiering direkte i bestillingsprosessen.

Vi ber deg legge merke til at hvis du ikke indikerer din betalingsmåte innen 30 dager, kan din forhåndsbestilling bli kansellert. Ditt depositum for forhåndsbestilling vil i så fall bli tilbakebetalt i sin helhet (i henhold til § 4 (Ombestemme deg) nedenfor).      

SALG PÅ TVERS AV LANDEGRENSER

Hvis din valgte forhandler ikke befinner seg i landet du bor, ber vi deg være oppmerksom på at din forhandler ikke nødvendigvis kan tilby mulighet for levering hjem til deg, og du vil dermed måtte hente bilen hos forhandleren. Du er selv er ansvarlig for å betale lokale avgifter og registrere bilen i henhold til nasjonal lovgivning i det aktuelle landet. 

For finanstransaksjoner: Vi ber deg legge merke til at finansieringsselskapet kan ha visse kvalifikasjonskriterier som kan påvirke hvem som kan søke om finansiering (avhengig av ditt hjemland). 

OMBESTEMME DEG 

Du kan når som helst trekke deg fra forhåndsbestillingen og motta full refusjon av depositumet for forhåndsbestilling som du har betalt. For å trekke deg, må du meddele oss din beslutning ved å: 

 • Gå inn på din Ford-konto og velg kanseller

 Dersom forhåndsbestillingen kanselleres, vil du få full refusjon av depositumet fra din forhandler. Din refusjon vil bli behandlet uten ubegrunnet forsinkelse og ikke senere enn 7 dager etter den dagen da din forhandler ble informert om din beslutning om å kansellere. 

Din refusjon vil bli gjort med samme betalingsmåte som du benyttet i den opprinnelige transaksjonen, med mindre du spesifikt har avtalt noe annet. Uansett vil du ikke bli belastet for noen gebyrer som resultat av refusjonen. 

Videre kan både Ford og din forhandler når som helst (innen rimelige grenser) med skriftlig varsel (inkludert via e-post til nåværende registrerte e-postadresse) kansellere din forhåndsbestilling, eller midlertidig utsette deler av den, av årsaker som inkluderer (men ikke er begrenset til) følgende:

                 (i) du begår alvorlig eller gjentagende brudd på vilkår som du ikke retter opp i (hvis det er mulig å rette opp i det) innen 5 dager etter skriftlig varsel som ber deg gjøre det; eller 

                (ii) Fords eller forhandlerens rimelige oppfatning) omstendigheter utenfor Fords eller forhandlerens rimelige kontroll svekker eller hindrer fortsettelsen av forhåndsbestillinger.  

INFORMASJON OM FORD MUSTANG MACH-E  

FORD MUSTANG MACH-E er fortsatt på pre-produksjonsstadiet. Informasjon og tekniske beskrivelser, inkludert prisen på FORD MUSTANG MACH-E på Fords nettside, er derfor foreløpige og kan endres. Endelig informasjon om tekniske beskrivelser for FORD MUSTANG MACH-E, inkludert endelig typegodkjenning og endelig utsalgspris hos forhandler, vil bli bekreftet før du kan velge å bestille en tilgjengelig FORD MUSTANG MACH-E hos din forhandler. Selv om vi har gjort vårt ytterste for å vise de tilgjengelige fargene på FORD MUSTANG MACH-E så nøyaktig som mulig, kan vi ikke garantere at enhver PC, laptop, nettbrett eller mobiltelefon gjengir fargene helt korrekt. 

GENERELT

6.1 Vi kan når som helst, uten å begrense andre rettigheter og godtgjørelser, avregne ethvert beløp vi skylder deg mot ethvert beløp som du skal betale til oss.

6.2 Ingen fraskrivelse fra noen av partene av et brudd på vilkårene for forhåndsbestilling skal vurderes som fraskrivelse av senere brudd på samme eller en annen bestemmelse.

6.3 Hvis noen bestemmelse eller del av en bestemmelse i disse vilkårene for forhåndsbestilling av en rettsinstans eller annen kompetent myndighet anses å være ugyldig eller ikke gjennomførbar, skal slik bestemmelse eller del av en bestemmelse slettes fra disse vilkårene for forhåndsbestilling, og de gjenværende bestemmelsene eller deler av bestemmelser skal fortsatt ha full kraft og effekt.  

6.4 Disse vilkårene for forhåndsbestilling er undergitt norsk lov og partene samtykker i norske rettsinstansers eksklusive jurisdiksjon, med verneting i første instans ved Ford Motor Norge AS verneting. 

KONTAKT OSS / KUNDESERVICE

7.1 Ønsker du å komme i kontakt med oss ber vi deg kontakte Ford kundeservice: +47 800 56 105

TILLEGG 1 - BETALINGER

1.  Betalinger som gjøres på Fords nettside for Forhåndsbestillinger vil bli behandlet via en leverandør av betalingstjenester. Du erkjenner og bekrefter at betalinger for Forhåndsbestillingen kun er en sak mellom deg og din valgte forhandler. Du autoriserer leverandøren av betalingstjenesten til å samle inn, analysere og bringe videre informasjonen som blir generert i forbindelse med disse betalingene. I tillegg er disse betalingene underlagt vilkår og betingelser i ditt betalingskort og eventuelle avtaler mellom deg og din finansielle institusjon.

2.  Sikkerhetsdetaljer og verifisering av din identitet

Du kan bli bedt om å verifisere at du er autorisert innehaver av ditt betalingskort for å fullføre en betaling. Du kan derfor måtte etablere sikkerhetskoder, passord, sikkerhetsspørsmål og tilsvarende informasjon (inkludert fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning eller annen biometrisk informasjon) (“sikkerhetsdetaljer”). Idet systemene for betalingsprosessen har sjekket din identitet ved å verifisere Sikkerhetsdetaljene, går vi ut fra at vi handler med deg og at du har samtykket til at vi gir informasjon til deg og handler på instrukser uten å få ytterligere bekreftelse fra deg.

Du samtykker til:

 • ikke å oppgi dine sikkerhetsdetaljer til noen andre;
 • ikke å skrive ned dine sikkerhetsdetaljer på en måte som gjør at de kan forstås av noen andre; og
 • forsikre deg om at ingen annen kan skrive inn dine sikkerhetsdetaljer når du foretar en betaling på Fords nettside. 

Du må informere oss så snart som mulig dersom:

 • noen andre kjenner dine sikkerhetsdetaljer (eller du tror de kan kjenne dem);
 • du ser noen feil eller uautoriserte betalinger; eller
 • du tror at noen andre har brukt eller har forsøkt å bruke din betalingsmåte.

Vi kan be deg om å endre dine sikkerhetsdetaljer av driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker.

3.  Tilgjengelighet og ansvar.

Du kan vanligvis bruke Fords nettside når som helst, men noen ganger kan oppdateringer eller vedlikehold på våre systemer og våre leverandørers systemer innebære at noen av betalingsfunksjonene på nettsiden kan gå saktere enn normalt eller være midlertidig utilgjengelig. Vi vil ikke alltid være i stand til å la deg vite når en betalingsfunksjon ikke virker, og vi vil ikke stå ansvarlig for eventuelle tap du måtte lide som resultat av slik utilgjengelighet eller hvor en betalingsfunksjon ikke virker på korrekt måte av årsaker som ligger utenfor vår kontroll. For eksempel inkluderer dette svikt i fullføringen av en transaksjon i henhold til dine instrukser. Ingen av disse vilkår og betingelser skal (a) ekskludere eller begrense Fords eller din valgte Forhandlers ansvar for grov uaktsomhet, grov forsømmelse eller andre tilfeller hvor ansvar ikke kan ekskluderes eller begrenses under gyldig lov, eller (b) svekkelse av forbrukerrettigheter i overensstemmelse med Norsk lov

4.  Hvitvasking og terrorfinansiering: 

Vi kan samle inn og verifisere informasjon om din identitet før vi leverer produkter og tjenester til deg. Vi kan når som helst be deg gi oss ekstra informasjon for å hjelpe oss å gjøre dette, og du skal gi oss slik informasjon raskt. Vi vil overholde alle våre krav om rapportering og informasjon i overensstemmelse med aktuelle regler om hvitvasking og finansiell kriminalitet, og vi kan, når som helst og uten varsel/forklaring, utsette eller avslutte leveringen av produkter og tjenester til deg hvis vi har bekymringer som gjelder hvitvasking av penger og/eller risiko for kriminell finansvirksomhet. 

Top