Home > Finansiering > Ford Credit Oversikt > Ford Insure > Ford Asset Protection

FORD ASSET PROTECTION

If your vehicle is written off and a settlement offer is made by your motor insurer (or 3rd party through an accident management company), we could pay you the difference between the amount paid out by your motor insurer (or 3rd party through an accident management company) and the original purchase price you paid for your vehicle.

If your vehicle is subject to a finance agreement and the early settlement amount is greater than the original purchase price you paid for your vehicle then we will pay you the difference between the amount paid out by your motor insurer (or 3rd party through an accident management company) and the finance early settlement amount. Any payment will be paid directly to the finance company on your behalf, and if there are any excess funds, these will be sent to you directly.

If your vehicle is subject to a lease or contract hire agreement we could pay the difference between the amount paid out by the motor insurer and the early termination charge from the lease or contract hire company, as well as the original up-front payment you made in the form of rentals paid in advance.

Whether you have purchased your vehicle on finance or not, Ford Asset Protection could return you to the original position you were in when you first purchased your vehicle.

If your Dealer is authorised to sell insurance please ask him for more information.

Ford Asset Protection is insured by AmTrust Europe Limited, Market Square House, St James’s Street, Nottingham, NG1 6FG. Registered in England No. 1229676. AmTrust Europe Limited is authorised and regulated by the Prudential Regulation Authority and the Financial Conduct Authority under Registration Number 202189.

Ford Asset Protection is administered by Car Care Plan Limited, Jubilee House, 5 Mid Point Business Park, Thornbury, West Yorkshire, BD3 7AG. Registered in England No. 00850195. Car Care Plan Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority under Registration Number 309268.

FCE Bank plc is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority under Registration Number 204469 and acts as an insurance intermediary in relation to Ford Asset Protection. In relation to this same product, Ford Motor Company Limited is an appointed representative of FCE Bank plc. Ford Motor Company Limited acts as an insurance intermediary.

Download a copy of our Ford Asset Protection Policy Document

For any questions please visit our FAQs section.

Contact us

To apply for cover

For further information about Ford Asset Protection please speak to your local participating Ford Dealer.

To make a claim or any other query

Please call 0344 573 8107. Please contact the Ford Asset Protection Administrator, Car Care Plan, in order to register your claim prior to agreeing any settlement offer from your motor insurer or from a third party through an accident management company.

Calls may be recorded and monitored.

 • Finansiering forutsetter kredittgodkjenning gitt av Ford Credit Norge. Det tas forbehold om trykkfeil i annonserte finansieringstilbud på web og i trykte medier.

  Din sikkerhet
  Ford Credit er medlem av Finansieringsselskapenes Forening (FINFO), dette er en bransjeforening for finansieringsselskaper med konsesjon for å drive finansieringsvirksomhet i Norge. Ford Credit i Norge sitt juridiske navn er Forso Norge NUF, som er filial av Forso Nordic AB et finansieringsselskap etablert i Sverige med svensk konsesjon. Ford Credit reguleres av og følger både svensk og norsk lovgivning som for eksempel Personvernloven, Finansieringsvirksomhetsloven og Anti Hvitvaskingsloven. Alle kunder har mulighet til å sende skriftlig klage  direkte til oss dersom de skulle ha noe å utsette på våre tjenester. Alle som klager til oss skal så snart som mulig få skriftlig bekreftelse på at vi har mottatt klagen og informasjon om forventet saksbehandlingstid. Om vi ikke kan ta klagen din til følge, så vil du få en skriftlig begrunnelse og informasjon om mulighetene for å bringe saken inn for Finansklagenemda. Informasjon om klage og behandling hos Finansklagenemda finner du her http://www.finkn.no/.

  Rettferdig kundebehandling
  Et av Ford Credits kjerneprinsipper er korrekt og rettferdig behandling av våre kunder. Dette er en av hjørnestenene for hvordan vi utfører vår virksomhet og er en del av vår organisasjonskultur. Dersom du på noe tidspunkt opplever at vi ikke har levd opp til dette prinsippet ber vi deg kontakte oss.

  Før du tar beslutning om å forplikte deg til en finansieringsavtale må du vurdere om du har råd til å påta deg betalingsforpliktelsen, forutsatt at det ikke dukker opp uventede hendelser som kan medføre at din økonomiske situasjon forverrer seg slik at dette blir vanskelig.

  Reservasjon markedsføring
  Ford Credit vil ikke overføre/selge dine personopplysninger til eksterne organisasjoner. Dersom du har signert for at du ønsker å motta reklame/gode tilbud fra bilforhandler eller andre kjente partnere, kan du senere reservere deg mot dette ved å ta kontakt med oss via en sikker nettside: Kontakt oss eller telefon 66997085. Åpningstid er mandag til fredag 09.00-16.00

  I og med kundeforholdet du har med oss, så kan vi ihht lov sende deg tilbud/drive markedsføring på tilsvarende produkter. Dette gjelder som om du har reservert deg i sentralt reservasjonsregister. Du kan imidlertid også reservere deg i forhold til oss. Gi i tilfelle beskjed via en sikker nettside: Kontakt oss eller telefon 66997085. Åpningstid er mandag til fredag 09.00-16.00

  Ford Credit er en del av Forso Nordic AB, registrert i Norge (orgnr. 992 557 583) og Sverige (orgnr. 556739-4894).
  Registrert forretningsadresse: Strandveien 18, 1366 Lysaker.
  Forso Norge NUF er underlagt konsesjon gitt av Finanstilsynet.

  For kundeforhold etablert etter 28.02.2020 er Santander Consumer Bank kredittgiver for Ford Credit.

  Informasjon vedrørende personvern finnes her 

Top