Bygg din Ford Bestill prøvekjøring Finn din forhandler Bestill service Ask Ford
Home > Finansiering > Ford Credit Oversikt > Finansiering for næringskunder > Leasing

FORD LEASING

Langtidsleie for bedrifter. Bedriften inngår en leieavtale for bilen. Leiebeløpet avhenger av kjørelengde, leieperiode og eventuell startleie. Etter endt leieperiode leveres bilen tilbake til forhandler.

Modell utvalg

Nye person- og varebiler.

Fordeler

 • Reduserer bedriftens kapitalbinding og bidrar til bedre likviditet
 • Mulighet for kr 0 i startleie
 • Leien kan utgiftsføres i sin helhet (for de fleste virksomheter)
 • Forutsigbar bilkostnad
 • Bilen returneres til forhandler ved avtalens slutt. Du slipper å selge bruktbilen

Hvordan det fungerer

 • Periode – velg fra 12 til 48 måneder  for personbil og opptil 60 måneder for varebil.
 • Velg antatt km du ønsker å kjøre per år
 • Velg størrelsen på startleien du ønsker å betale 
 • Velg Forden du ønsker å kjøre

Ved kontraktslutt

Ved kontraktslutt leverer du bilen tilbake til forhandler. Du   kan ta også ta ut en helt ny Ford modell om du ønsker.   Yttereligere kostnader kan oppstå dersom du f.eks. har   kjørt mer enn avtalt km.stand eller dersom bilen ikke   leveres tilbake i god/avtalt stand.

Du vil ikke eie bilen ved kontraktslutt.

ford credit

Er du fortsatt usikker på hvilken
finansieringsplan som vil passe deg best?

Sammenlign finansieringsplaner

 • Finansiering forutsetter kredittgodkjenning gitt av Ford Credit Norge. Det tas forbehold om trykkfeil i annonserte finansieringstilbud på web og i trykte medier.

  Din sikkerhet
  Ford Credit er medlem av Finansieringsselskapenes Forening (FINFO), dette er en bransjeforening for finansieringsselskaper med konsesjon for å drive finansieringsvirksomhet i Norge. Ford Credit i Norge sitt juridiske navn er Forso Norge NUF, som er filial av Forso Nordic AB et finansieringsselskap etablert i Sverige med svensk konsesjon. Ford Credit reguleres av og følger både svensk og norsk lovgivning som for eksempel Personvernloven, Finansieringsvirksomhetsloven og Anti Hvitvaskingsloven. Alle kunder har mulighet til å sende skriftlig klage  direkte til oss dersom de skulle ha noe å utsette på våre tjenester. Alle som klager til oss skal så snart som mulig få skriftlig bekreftelse på at vi har mottatt klagen og informasjon om forventet saksbehandlingstid. Om vi ikke kan ta klagen din til følge, så vil du få en skriftlig begrunnelse og informasjon om mulighetene for å bringe saken inn for Finansklagenemda. Informasjon om klage og behandling hos Finansklagenemda finner du her http://www.finkn.no/.

  Rettferdig kundebehandling
  Et av Ford Credits kjerneprinsipper er korrekt og rettferdig behandling av våre kunder. Dette er en av hjørnestenene for hvordan vi utfører vår virksomhet og er en del av vår organisasjonskultur. Dersom du på noe tidspunkt opplever at vi ikke har levd opp til dette prinsippet ber vi deg kontakte oss.

  Før du tar beslutning om å forplikte deg til en finansieringsavtale må du vurdere om du har råd til å påta deg betalingsforpliktelsen, forutsatt at det ikke dukker opp uventede hendelser som kan medføre at din økonomiske situasjon forverrer seg slik at dette blir vanskelig.

  Reservasjon markedsføring
  Ford Credit vil ikke overføre/selge dine personopplysninger til eksterne organisasjoner. Dersom du har signert for at du ønsker å motta reklame/gode tilbud fra bilforhandler eller andre kjente partnere, kan du senere reservere deg mot dette ved å ta kontakt med oss via en sikker nettside: Kontakt oss eller telefon 66997085. Åpningstid er mandag til fredag 09.00-16.00

  I og med kundeforholdet du har med oss, så kan vi ihht lov sende deg tilbud/drive markedsføring på tilsvarende produkter. Dette gjelder som om du har reservert deg i sentralt reservasjonsregister. Du kan imidlertid også reservere deg i forhold til oss. Gi i tilfelle beskjed via en sikker nettside: Kontakt oss eller telefon 66997085. Åpningstid er mandag til fredag 09.00-16.00

  Ford Credit er en del av Forso Nordic AB, registrert i Norge (orgnr. 992 557 583) og Sverige (orgnr. 556739-4894).
  Registrert forretningsadresse: Strandveien 18, 1366 Lysaker.
  Forso Norge NUF er underlagt konsesjon gitt av Finanstilsynet.

  For kundeforhold etablert etter 28.02.2020 er Santander Consumer Bank kredittgiver for Ford Credit.

  Informasjon vedrørende personvern finnes her 

Top