HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Skriv inn ditt spørsmål…
Home > Eiere > Service og Vedlikehold > Service & reparasjon > Hvis et uhell inntreffer
In case of an accident

Ved en eventuell ulykke

Sørg for at bilen kjører knirkefritt.

De som reparerer bilen din, er lært opp av de som har bygget den. De sørger for at bilen din kjører uten problemer. Nedenfor finner du viktig informasjon om hva du skal gjøre hvis du kommer ut for en ulykke, og hvordan du reparerer skade og riper.

Hvis det skulle skje en ulykke, er det noen enkle regler som kan være til stor hjelp for alle som kjører bil:

Sikre skadestedet.

 • Sett på varselblinklysene.
 • Sett opp varseltrekanten. Hvis du er på motorveien, må du flytte deg til et trygt sted sammen med de andre involverte, for eksempel bak autovern.

Førstehjel.

 • Sjekk pust og puls.
 • Legg personen i stabilt sideleie.
 • Ro ned personen, stopp blødninger.

Tilkall politi (112) og ambulanse (113). Gi dem følgende informasjon:

 • Hva skjedde?
 • Hvor skjedde det?
 • Når skjedde det?
 • Hvor mange skadde er det?
 • Hvem ringer?

Ring Ford Assistanse (800 56 105).

Skriv ned detaljert informasjon om ulykken og dokumenter alt.

 • Snakk med vitner og noter deres kontaktdetaljer.
 • Ta bilde av skaden på bilen.
 • Fyll ut ulykkesrapporten og få den signert av alle involverte parter – signering betyr ikke at man påtar seg ansvar.

Hvis du kommer ut for en ulykke, må du skrive ned detaljene på vårt informasjonsark mens du fremdeles har dem friskt i minne. Skriv gjerne ut arket og legg det i hanskerommet. Da kan du gi forsikringsselskapet alle detaljene om ulykken når du melder fra om den.

Top