Cookies er avgjørende for at du skal få mest mulig ut av dine nettsteder. De fleste internettsider inneholder faktisk informasjonskapsler. Cookies lagrer dine preferanser og annen informasjon som hjelper oss med å forbedre hjemmesiden vår men vi lagrer ikke informasjon som kan identifisere deg som person. Du finner mer om cookies og hvordan du kan kontrollere dem med nettleserinnstillinger i Fords veileding for informasjonskapsler.

Finn ut mer

 
Ford Service
Ford Garantier
Hver eneste Ford er bygget for å gi deg mange år med pålitelige, morsomme og trygge kjøreopplevelser. Disse kvalitetene støttes av omfattende garantiordninger som skal sikre at du får en positiv eieropplevelse, som du forventer ved kjøp av en Ford.
Ford Norgesgaranti
Ford har 5-års Norgesgaranti for alle nye, europeiske Ford person- og varebiler importert og solgt av Ford’s autoriserte nettverk i Norge, via Ford Motor Norge AS. Garantien gjelder i 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som inntreffer først, og er gyldig i hele Europa.

Hvis deler av bilen trenger reparasjon eller utskiftning som et resultat av en material- eller fabrikasjonsfeil, vil disse skiftes ut eller repareres kostnadsfritt av en autorisert Ford-forhandler i garantiperioden.

Norgesgarantien gjelder forutsatt at du vedlikeholder din bil eksakt i henhold til Fords anvisninger i innhold og utførelse, og at deler som benyttes enten er Ford originale eller dokumentert av tilsvarende kvalitet. Garantireparasjoner utføres av en autorisert Ford-forhandler i Norge eller Europa.
Lakkgaranti
Fords lakkgaranti trer i kraft på samme tid som Ford Norgesgaranti, og har varighet som spesifisert i serviceheftet. Hvis noen lakkert overflate på bilen trenger reparasjon som et resultat av en material- eller fabrikasjonsfeil, vil nødvendig reparasjon foretas kostnadsfritt av en autorisert Ford-forhandler. Garantien forutsetter at årlig inspeksjon av karosseri og lakk utføres av en autorisert Ford-forhandler - normalt kostnadsfritt for kunden.
Garanti mot gjennomrustning
Fords garanti mot gjennomrustning trer i kraft på samme tid som Ford Norgesgaranti og har varighet som spesifisert i serviceheftet. Garantien forutsetter at årlig inspeksjon av karosseri og lakk utføres av en autorisert Ford-forhandler - normalt kostnadsfritt for kunden. Hvis noen del av bilens originale karosseri blir perforert som følge av korrosjon og dette ikke skyldes ytre påvirkning, vil nødvendig reparasjon av perforerte karroseriflater foretas kostnadsfritt av en autorisert Ford-forhandler.

NB - for bruktimporterte biler vil garantivilkår og startdato følge garantivilkår i opprinnelseslandet.
Ford Norges Bruktbilgaranti
Å kjøpe bruktbil hos en Ford-forhandler er trygt. Våre forhandlere kjenner Ford best og gjør sitt ytterste for at du skal få en positiv og trygg kjøps – og eieropplevelse. Våre forhandlere kan tilby inntil 2 år / 40 000km bruktbilgaranti på brukte Ford. Det er med andre ord trygt å kjøpe brukt hos Ford.  Les mer om fordelene med å kjøpe brukt Ford hos våre forhandlere.
Reservedelsgaranti
Ford-forhandlere og Ford-autoriserte verksteder bruker kun Ford Originaldeler ved garantireparasjoner. Disse delene tilfredsstiller våre strenge kvalitets- og sikkerhetsstandarder, noe som betyr at ytelsen og verdien på din Ford ikke påvirkes. Du kan lese mer om Ford Originaldeler her.
 
Ford er ikke ansvarlig for reparasjoner som er et direkte resultat av:
  • Skader forårsaket av neglisjering, oversvømmelse, ulykke, rally- eller konkurransekjøring eller skjødesløs bruk.
  • Normal slitasje. 
  • Unnlatelse av å sørge for vedlikehold av bilen i overensstemmelse med Fords vedlikeholdsplaner og serviceanvisninger.  
  • Unnlatelse av å vedlikeholde lakken og karosseriet ved regelmessig rengjøring i overensstemmelse med Fords anvisninger.  
  • Uautoriserte modifikasjoner av bilen eller dens komponenter.  
  • Unnlatelse av å utbedre innen rimelig tid eventuelle lakk- eller korrosjonsskader som identifiseres under den årlige karosseri- og lakksjekken.  
  • Faktorer som ligger utenfor vår kontroll, som skader forårsaket av luftforurensning, stormer, steinsprut, skraper eller bruk av upassende rengjøringsmidler.   
  • Reparasjoner med bruk av metoder som ikke er godkjent av Ford. 
  • Unnlatelse å bruke Ford Originaldeler, eller deler og væsker som matcher kvaliteten til Ford Originaldeler og væsker. 

Vennligst se Serviceheftet for flere opplysninger. 

Ford Assistance
Ford Assistance (800 56 105) er et veihjelpsprogram utformet spesielt for Ford-førere, for å gi ekstra trygghet ut bilens levetid. Dette programmet sørger for assistanse dersom du ved et uhell eller driftsstans har behov for hjelp eller bilberging. Ford Assistance kan benyttes ved alle slags uhell - også ved "selvforskyldte" feil som tom tank, fylling av feil drivstoff, ulykke, utforkjøring, tap av nøkler og utelåsing, men her er det visse begrensninger på dekningsomfanget. Nedenfor kan du se hva Ford Assistance omfatter ved plutselig inntruffet feil på bil. Assistansen blir utført av en samarbeidspartner valgt av Ford Motor Norge i inn- og utland og gjelder alle Ford personbiler og lette Ford nyttekjøretøy.

Tjenesten er åpen 24 timer i døgnet, hele året og gjelder fram til første rutinemessige driftsettersyn. Dekningen fornyes ved å følge Fords anbefalte service – og vedlikeholdsprogram hos et autorisert Ford-verksted.

Hjelp på stedet. Dersom du trenger hjelp på stedet vil vår samarbeidspartner sørge for nødvendig reparasjon av bilen på stedet dersom dette er praktisk mulig.

Tauing. Ved driftsstans som ikke kan utbedres på stedet fraktes bilen til nærmeste autoriserte Ford-verksted eller din “hjemme-forhandler” hvis avstanden er mindre enn 50km.

Leiebil. Dersom din bil ikke kan repareres samme dag vil vår samarbeidspartner ordne en erstatningsbil – begrenset til 2 dager. Kostander utover billeien dekkes av bileier. Dersom lokale forhold gjør at leiebil ikke kan skaffes kan ikke Fords samarbeidspartner holdes ansvarlig.

Hjemreise. Dersom din bil ikke kan repareres samme dag og du er mer enn 80km fra ditt hjemsted vil vår samarbeidspartner dekke kostnadene for reise til hjemmestedet for autoriserte fører og passasjerer. For hjemreisen dekkes kostnadene for togreiser på første klasse. Skulle togreise ta mer enn 6 timer, kan du alternativt velge flybillett på økonomiklasse.

Innkvartering. Hvis, som følge av driftsstans mer enn 80km fra ditt hjemmested og bilen ikke kan repareres samme dag vil samarbeidspartneren dekke overnatting i opptil 3 netter til en pris av maksimum kr 800,- per person per døgn. Utgifter til mat, telefonsamtaler og likende dekkes ikke.

I utlandet. Får du problemer i utlandet og reparasjonen tar mer enn 5 dager eller at bilen ikke kan repareres vil vår samarbeidspartner dekke kostnader for frakt av bilen til nærmeste norske Ford-verksted.

Varighet. Ford Assistance gjelder frem til første service for nye biler og fornyes deretter ved å følge Fords anbefalte service – og vedlikeholdsprogram hos et autorisert Ford-verksted. Ford Assistance kan kjøpes for biler som ikke er importert gjennom Ford Motor Norge AS. Kontakt din nærmeste autoriserte Ford-forhandler for ytterligere informasjon.

Begrensninger. Hvis det klart kan henvises til at driftsstans skyldes grov uaktsomhet, overbelastning, manglende vedlikehold eller utilsiktet bruk, som bruker eller eier er ansvarlig for, kan Ford Assistance sin samarbeidspartner nekte å dekke kostnader. Skulle du ønske å benytte noen av tjenestene ovenfor må du ringe telefonnummer oppgitt under. Kostnader for tjenester som ikke organiseres gjennom vår samarbeidsparter eller som ikke har blitt avtalt på forhånd dekkes ikke.

For assistanse ring 800 56 105

Fra utlandet kan du ringe +47 22 57 90 99

Ett år etter førstegangsregistreringsdato blir Ford Assistance et kombimedlemskap, som bygger på de rettigheter forsikringstaker har i sin bilforsikring. Ford Assistance vil, i et kombimedlemskap, dekke eventuell egenandel og assistansekostnader som ikke dekkes av din forsikring, for eksempel leiebil. Kostanden avregnes mellom Ford Assistance og ditt forsikringselskap, slik at assistansen innenfor beskrevne vilkår alltid vil være utleggsfri.